Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό iMessage ή FaceTime στο Mac

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό iMessage ή FaceTime, μία από τις ακόλουθες λύσεις μπορεί να σας βοηθήσει.

Όταν διαμορφώσετε για πρώτη φορά την εφαρμογή Μηνύματα στο Mac, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό iMessage με το Apple ID σας. Κατόπιν, η εφαρμογή Μηνύματα θα επιχειρεί να συνδεθεί αυτόματα κάθε φορά που την ανοίγετε. Η σύνδεση στο FaceTime γίνεται με παρόμοιο τρόπο. Αν μία από τις δύο εφαρμογές δεν συνδεθεί επιτυχώς, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις. 

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι το Mac είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορείτε να φορτώσετε ιστοσελίδες ή να λάβετε email.

Σύνδεση στο διαδίκτυο με Mac

Ελέγξτε για διακοπές υπηρεσίας

Ελέγξτε για πιθανές προσωρινές διακοπές υπηρεσίας που επηρεάζουν το iMessage ή το FaceTime.

Κατάσταση συστήματος Apple

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η ημερομηνία, η ώρα και η ζώνη ώρας.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας στο Mac σας

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό σας είναι ενημερωμένο

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να βελτιώσουν τη σταθερότητα, τη συμβατότητα και την ασφάλεια του Mac και μπορεί επίσης να επιλύσουν το πρόβλημα.

Ενημέρωση του macOS σε Mac

Ελέγξτε το Apple ID σας

Για να βεβαιωθείτε ότι το Apple ID και το συνθηματικό είναι σωστά, μεταβείτε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID και συνδεθείτε με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε στα Μηνύματα και το FaceTime. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  • Μηνύματα: Επιλέξτε Μηνύματα > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση». Συνδεθείτε εκ νέου με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιήσατε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID.
  • FaceTime: Επιλέξτε FaceTime > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση». Συνδεθείτε εκ νέου με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιήσατε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID.

Επαναφορά μνήμης NVRAM

Σε περίπτωση που το πρόβλημα σχετίζεται με κάποια από τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη NVRAM:

Επαναφορά της μνήμης NVRAM σε Mac

Ελέγξτε το λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Αν έχετε εγκαταστήσει τείχος προστασίας, λογισμικό προστασίας, VPN ή άλλο λογισμικό δικτύου τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό δεν εμποδίζει κάποια από τις θύρες δικτύου που χρησιμοποιούνται από το iMessage και το FaceTime. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε το λογισμικό και κατόπιν δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό iMessage ή FaceTime ξανά.

Ελέγξτε το VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) και το λογισμικό τρίτου μέρους για να επιλυθούν τα προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου

Μάθετε περισσότερα

Αν το FaceTime δεν λειτουργεί στο Mac


Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: