Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό iMessage ή FaceTime στο Mac

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό iMessage ή FaceTime, μία από τις ακόλουθες λύσεις μπορεί να σας βοηθήσει.

Όταν διαμορφώσετε για πρώτη φορά την εφαρμογή Μηνύματα στο Mac, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό iMessage με το Apple ID σας. Κατόπιν, η εφαρμογή Μηνύματα θα επιχειρεί να συνδεθεί αυτόματα κάθε φορά που την ανοίγετε. Η σύνδεση στο FaceTime γίνεται με παρόμοιο τρόπο. Αν μία από τις δύο εφαρμογές δεν συνδεθεί επιτυχώς, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις. 

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι ο Mac είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορείτε να φορτώσετε ιστοσελίδες ή να λάβετε email.

Ελέγξτε για διακοπές της υπηρεσίας

Ελέγξτε τη σελίδα Κατάσταση συστήματος Apple για τυχόν προσωρινή διακοπή που επηρεάζει το iMessage ή το FaceTime.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

  • Επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Ημερομηνία και ώρα». Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η ημερομηνία, η ώρα και η ζώνη ώρας.
  • Αν είναι επιλεγμένο το σύμβολο επιλογής «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αυτόματα», καταργήστε την επιλογή του και επιλέξτε το ξανά. (Αν το σύμβολο επιλογής εμφανίζεται αχνό, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδαριάς και εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή.)

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό σας είναι ενημερωμένο

Μάθετε πώς να ενημερώσετε το λογισμικό του Mac. Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να βελτιώσουν τη σταθερότητα, τη συμβατότητα και την ασφάλεια του Mac και μπορεί επίσης να επιλύσουν το πρόβλημα. 

Ελέγξτε το Apple ID σας

Για να βεβαιωθείτε ότι το Apple ID και το συνθηματικό είναι σωστά, μεταβείτε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID και συνδεθείτε με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε στα Μηνύματα και το FaceTime. Αν αυτή η ενέργεια επιλύσει το πρόβλημα, ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Μηνύματα: Επιλέξτε Μηνύματα > Προτιμήσεις, και κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί». Επιλέξτε τον λογαριασμό σας iMessage και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση». Κατόπιν, συνδεθείτε ξανά με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιήσατε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID.
  • FaceTime: Επιλέξτε FaceTime > Προτιμήσεις. Στην καρτέλα «Ρυθμίσεις», κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση». Στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιήσατε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID.

Επαναφέρετε τη μνήμη NVRAM

Εάν το πρόβλημα σχετίζεται με κάποια από τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη NVRAM, επαναφέρετε τη NVRAM στο Mac.

Ελέγξτε το λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Αν έχετε εγκαταστήσει τείχος προστασίας, λογισμικό προστασίας, VPN ή άλλο λογισμικό δικτύου τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό δεν εμποδίζει κάποια από τις θύρες δικτύου που χρησιμοποιούνται από το iMessage και το FaceTime. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε το λογισμικό και κατόπιν δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό iMessage ή FaceTime ξανά.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα με το FaceTime.


Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: