Αν το Safari δεν φορτώνει ιστότοπους ή τερματίζεται στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν δεν είναι δυνατή η φόρτωση ενός ιστότοπου ή μιας ιστοσελίδας ή αν το Safari τερματίζεται απρόσμενα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Συνδεθείτε σε διαφορετικό δίκτυο

Δοκιμάστε να φορτώσετε έναν ιστότοπο, όπως το https://www.apple.com/gr, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου. Αν δεν έχετε σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου, συνδεθείτε σε ένα άλλο δίκτυο Wi-Fi και έπειτα φορτώστε τον ιστότοπο.

Αν χρησιμοποιείτε VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο), ελέγξτε τις ρυθμίσεις VPN σας. Αν υπάρχει ενεργοποιημένη σύνδεση VPN, ορισμένες εφαρμογές ή ιστότοποι μπορεί να εμποδίζουν τη φόρτωση περιεχομένου.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και ενεργοποιήστε την ξανά.

Διαγράψτε τα δεδομένα ιστότοπου

Μπορείτε να διαγράφετε τα δεδομένα ιστότοπου ανά διαστήματα για να βελτιώνετε τις επιδόσεις του Safari.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari.
  2. Πατήστε «Εκκαθάριση ιστορικού και δεδομένων».
  3. Πατήστε «Εκκαθάριση ιστορικού και δεδομένων» για επιβεβαίωση.

Ενεργοποιήστε την JavaScript

Ενεργοποιήστε την JavaScript, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Προηγμένα.
  2. Βρείτε τη δυνατότητα JavaScript.
  3. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την JavaScript.

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Αν το πρόβλημα παραμένει και επηρεάζει μόνο έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα, ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει την Ιδιωτική μεταγωγή. Μπορείτε να απενεργοποιήστε προσωρινά την Ιδιωτική μεταγωγή από τις Ρυθμίσεις iCloud. Αν το Safari εξακολουθεί να μην φορτώνει ιστότοπους και δοκιμάσατε όλα αυτά τα βήματα, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή του ιστότοπου για περισσότερη βοήθεια.

Ημερομηνία δημοσίευσης: