Επανεκκίνηση του iPod touch

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το iPod touch και κατόπιν να το ενεργοποιείτε ξανά.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPod touch

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.

    The power button is located on the top of the device
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αν η συσκευή έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται, κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής.

  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της συσκευής;

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν το iPod touch σας έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται.

Ημερομηνία δημοσίευσης: