Αν εμφανιστεί η οθόνη «Σύνδεση με iTunes» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν εμφανιστεί η οθόνη «Σύνδεση με iTunes» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

Αν εμφανιστεί η οθόνη «Σύνδεση με iTunes», επανεκκινήστε τη συσκευή σας:

  • Μοντέλα iPad με Face ID: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να επανεκκινηθεί η συσκευή.
  • iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple. 
  • iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερα μοντέλα και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερα μοντέλα: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Επανεγκαταστήστε το iOS

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται η οθόνη «Σύνδεση με iTunes» μετά την επανεκκίνηση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου το iOS:

  1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.
  2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας. Πρέπει να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Παρουσιάστηκε πρόβλημα με το iPhone [το όνομα της συσκευής σας] και απαιτείται ενημέρωση ή επαναφορά του.»
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» (όχι «Επαναφορά») για να εγκαταστήσετε εκ νέου το iOS και να διατηρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.


Λήψη περισσότερης βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: