Περιαγωγή σε δίκτυα Wi-Fi με τεχνολογία 802.11k, 802.11r και 802.11v σε iOS, iPadOS και macOS

Μάθετε πώς το iOS, το iPadOS και το macOS βελτιώνουν την περιαγωγή χρησιμοποιώντας τα πρότυπα δικτύων Wi-Fi.

Το iOS, το iPadOS και το macOS υποστηρίζουν βελτιστοποιημένη περιαγωγή σε εταιρικά δίκτυα Wi-Fi. Τα πρότυπα k, r και v της ομάδας εργασίας 802.11 επιτρέπουν πιο ομαλή περιαγωγή από το ένα σημείο πρόσβασης (AP) στο άλλο εντός του ίδιου δικτύου.

802.11k

Με το πρότυπο 802.11k, οι συσκευές μπορούν να κάνουν γρηγορότερη αναζήτηση για κοντινά AP τα οποία είναι διαθέσιμα ως στόχοι περιαγωγής μέσω της δημιουργίας μιας βελτιστοποιημένης λίστας καναλιών. Όταν μειώνεται η ισχύς του σήματος του τρέχοντος AP, η συσκευή σας θα πραγματοποιεί σάρωση για AP-στόχους από αυτήν τη λίστα.

802.11r

Όταν η συσκευή σας πραγματοποιεί περιαγωγή από ένα AP σε ένα άλλο στο ίδιο δίκτυο, το πρότυπο 802.11r χρησιμοποιεί μια δυνατότητα που ονομάζεται Γρήγορη μετάβαση βασικών συνόλων υπηρεσιών (Fast Basic Service Set Transition – FT) για πιο γρήγορο έλεγχο ταυτότητας. Η δυνατότητα FT λειτουργεί με μεθόδους ελέγχου ταυτότητας κοινόχρηστου κλειδιού (PSK) και 802.1X.

Το iOS 10 και νεότερη έκδοση, το iPadOS και το macOS 12 περιλαμβάνουν υποστήριξη για το προσαρμόσιμο πρότυπο 802.11r σε ασύρματα δίκτυα της Cisco. Το προσαρμόσιμο 802.11r παρέχει τη δυνατότητα FT χωρίς να απαιτείται ενεργοποίηση του 802.11r στο διαμορφωμένο ασύρματο δίκτυο της Cisco. Για την υποστήριξη του προσαρμόσιμου 802.11r, το δίκτυο της Cisco πρέπει να χρησιμοποιεί ελεγκτή δικτύου, έκδοσης 8.3 ή νεότερης.

802.11v

Το iOS, το iPadOS και το macOS υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες 802.11v σε συγκεκριμένες συσκευές:

 • Διαχείριση μετάβασης βασικών συνόλων υπηρεσιών (Basic Service Set – BSS)
 • Disassociation Imminent
 • Directed Multicast Service (DMS)
 • BSS Max Idle Service

Η διαχείριση μετάβασης BSS με τη λειτουργία Disassociation Imminent επιτρέπει στο επίπεδο ελέγχου του δικτύου να επηρεάζει τη συμπεριφορά περιαγωγής του πελάτη παρέχοντάς του τις πληροφορίες φορτίου των κοντινών σημείων πρόσβασης. Η συσκευή βασίζεται σε αυτές τις πληροφορίες για την επιλογή μεταξύ των πιθανών στόχων περιαγωγής.

Η υπηρεσία DMS βελτιστοποιεί τη μετάδοση κίνησης πολλαπλής διανομής σε ασύρματα δίκτυα. Η συσκευή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει την επικοινωνία πολλαπλής διανομής και να διατηρήσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η υπηρεσία BSS Max Idle Service βοηθά τους πελάτες και τα σημεία πρόσβασης να αποφασίζουν αποτελεσματικά για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμένουν συσχετισμένα όταν δεν πραγματοποιείται μετάδοση κίνησης. Η συσκευή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Όταν συνδυάζετε την ικανότητα των προτύπων 802.11k και 802.11v να επιταχύνουν την αναζήτηση για το καλύτερο AP-στόχο με την ταχύτερη συσχέτιση AP της δυνατότητας FT, οι εφαρμογές εκτελούνται γρηγορότερα και εσείς απολαμβάνετε βελτιωμένη εμπειρία Wi-Fi στο iOS, το iPadOS και το macOS.


Ελέγξτε τη συμβατότητα

Οι περισσότεροι προμηθευτές υλικού για δίκτυα Wi-Fi υποστηρίζουν τα πρότυπα 802.11k, 802.11v και 802.11r (FT). Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε αυτές τις δυνατότητες στον δρομολογητή Wi-Fi, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το δίκτυό σας. Η διαδικασία διαμόρφωσης διαφέρει, γι' αυτό ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή Wi-Fi για λεπτομέρειες.

Στις παρακάτω λίστες εμφανίζονται οι συσκευές iOS, iPadOS και macOS που υποστηρίζουν τα πρότυπα 802.11k, 802.11r και 802.11v. Για να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα 802.11k και 802.11r, χρειάζεστε iOS 6 ή νεότερη έκδοση ή macOS 12 ή νεότερη έκδοση. Για να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο 802.11v, χρειάζεστε iOS 7 ή νεότερη έκδοση ή macOS 12 ή νεότερη έκδοση. Για να χρησιμοποιήσετε το προσαρμόσιμο 802.11r, χρειάζεστε iOS 10 ή νεότερη έκδοση ή macOS 12 ή νεότερη έκδοση.

Η υποστήριξη του macOS περιορίζεται μόνο σε υπολογιστές Mac με Apple Silicon.

802.11k και r

 • iPhone 4s και νεότερα μοντέλα
 • iPad Pro και νεότερα μοντέλα
 • iPad Air και νεότερα μοντέλα
 • iPad mini και νεότερα μοντέλα
 • iPad (3ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα
 • iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα
 • Υπολογιστές Mac με Apple Silicon

Προσαρμόσιμο 802.11r

 • iPhone 6s και νεότερα μοντέλα
 • iPad Pro και νεότερα μοντέλα
 • iPad Air (3ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα
 • iPad (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα
 • iPod touch (7ης γενιάς)
 • Υπολογιστές Mac με Apple Silicon

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s και νεότερα μοντέλα
 • iPad Pro και νεότερα μοντέλα
 • iPad Air και νεότερα μοντέλα
 • iPad mini 2 και νεότερα μοντέλα
 • iPad (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα
 • iPod touch (6ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα
 • Υπολογιστές Mac με Apple Silicon

Διαλειτουργικότητα με 802.11w

Η υποστήριξη iOS, iPadOS και macOS για 802.11k, 802.11r και 802.11v ισχύει σε δίκτυα στα οποία είναι ενεργοποιημένα τα προστατευμένα πλαίσια διαχείρισης (PMF) του 802.11w.

Προσωρινή αποθήκευση «Pairwise Master Key Identifier»

Το iOS, το iPadOS και το macOS υποστηρίζουν επίσης την προσωρινή αποθήκευση «Pairwise Master Key Identifier» (PMKID). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσωρινή αποθήκευση PMKID με εξοπλισμό ορισμένων προμηθευτών για βελτίωση της περιαγωγής μεταξύ των AP. Η μέθοδος προσωρινής αποθήκευσης «Sticky key» (SKC) είναι μια μορφή προσωρινής αποθήκευσης PMKID. Η μέθοδος SKC δεν είναι αντίστοιχη της μεθόδου προσωρινής αποθήκευσης «Opportunistic Key» (OKC), ούτε είναι συμβατή με αυτήν.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: