Χρήση της οθόνης HIMS Braille EDGE 40 με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ HIMS Braille EDGE 40 με το VoiceOver, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Αριστερό κουμπί αριστερά ή Δεξιό κουμπί αριστερά
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Αριστερό κουμπί δεξιά ή Δεξιό κουμπί δεξιά

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά F5
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά F6
Κύλιση μία σελίδας προς τα πάνω F7
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω F8

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Αριστερό κουμπί επάνω ή Δεξιό κουμπί επάνω
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Αριστερό κουμπί κάτω ή Δεξιό κουμπί κάτω
Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα F1
Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα F2

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά Αριστερά πάνω ή Δεξιά πάνω
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά Αριστερά κάτω ή Δεξιά κάτω
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Εναλλαγή μεταξύ μπράιγ με εκθλίψεις και μπράιγ χωρίς εκθλίψεις F3
Εναλλαγή μεταξύ μπράιγ οκτώ κουκκίδων και μπράιγ έξι κουκκίδων F4

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: