Χρήση της οθόνης Nippon Telesoft / Perkins Mini Seika με το VoiceOver σε iPhone, iPad ή iPod touch

Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη Μπράιγ Nippon Telesoft / Perkins Mini Seika με το VoiceOver σε συσκευή iOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Οι παρακάτω εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εξής οθόνες:

  • Mini Seika 8
  • Mini Seika 16
  • Mini Seika 24

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο K14 ή K19
Δεξί joystick δεξιά K15 ή K20

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα K16 ή K21
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα K17 ή K22

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας K13 ή K18

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά K11
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά K11

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: