Χρήση οθόνης Handy Tech Braillino με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Μπράιγ Handy Tech Braillino με το VoiceOver στο iPhone, το iPad και το iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για να γνωρίζετε σίγουρα ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Αυτές οι εντολές πλήκτρων λειτουργούν σε όλες τις οθόνες Handy Tech Easy Braille που έχουν σειριακό αριθμό 09307 και άνω. Αν η οθόνη σας έχει μικρότερο σειριακό αριθμό, ενδέχεται να μην λειτουργεί με αυτές τις εντολές. Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό στο φύλλο καρτέλας Πληροφοριών στο ενσωματωμένο μενού της συσκευής. 

 

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete Αριστερά πάνω + Αριστερά κάτω
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return Δεξιά πάνω + Δεξιά κάτω

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Αριστερά πάνω ή Δεξιά πάνω
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Αριστερά κάτω ή Δεξιά κάτω

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: