Χρήση της οθόνης Harpo BraillePen 12 Touch με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Μπράιγ Harpo BraillePen 12 Touch με το VoiceOver σε iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Joystick αριστερά
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Joystick δεξιά

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Joystick επάνω
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Joystick κάτω

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας Ενέργεια joystick

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Αριστερά
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Δεξιά

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: