Χρήση της οθόνης Humanware Brailliant με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Μπράιγ Humanware Brailliant με το VoiceOver στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ειδικές εντολές πλήκτρων συσκευής για πλοήγηση.

Οι παρακάτω εντολές λειτουργούν στα εξής μοντέλα οθόνης Humanware Brailliant:

  • Brailliant 24
  • Brailliant 32
  • Brailliant 40
  • Brailliant 64
  • Brailliant 80

Για να γνωρίζετε σίγουρα ότι η οθόνη σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Joystick αριστερά ή D1
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Joystick δεξιά ή D4
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά D2 + D4 + D6
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά D1 + D3 + D5
Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω D3 + D4 + D5 + D6
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω D1 + D4 + D5 + D6
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας D1 + D2 + D5
Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης D2 + D3 + D4
Μετάβαση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων D4 + D6
Μετάβαση στο Κέντρο ελέγχου D2 + D5
Ενεργοποίηση του κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει D1 + D2
Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο D1 + D2 + D3
Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο D4 + D5 + D6
Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται D3 + D4

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Joystick πάνω ή D3
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Joystick κάτω ή D6
Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα D2 + D3
Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα D5 + D6

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας Πάτημα joystick ή D3 + D6
Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης D3 + D4 + D5
Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης D1 + D2 + D6
Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής D1 + D4 + D6
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete D1 + D4 + D5
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return D1 + D5
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Tab D2 + D3 + D4 + D5
Ενεργοποίηση των πλήκτρων Shift και Tab D1 + D2 + D5 + D6
Αποκοπή D1 + D3 + D4 + D6
Αντιγραφή D1 + D4
Επικόλληση D1 + D2 + D3 + D6
Αναίρεση D1 + D3 + D5 + D6
Επανάληψη D2 + D3 + D4 + D6
Επιλογή κειμένου D2 + D5 + D6
Επιλογή όλων D2 + D3 + D5 + D6
Κατάργηση επιλογής κειμένου D2 + D3 + D5
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Έναρξη βοήθειας VoiceOver D1 + D3

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Παύση ή συνέχιση εκφώνησης D1 + D2 + D3 + D4
Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο D1 + D2 + D3 + D5
Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή D2 + D4 + D5 + D6
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εκφώνησης D1 + D3 + D4

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά D2
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά D5
Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων D1 + D3 + D4 + D5
Κυκλική εναλλαγή των διαθέσιμων λειτουργιών εξόδου Μπράιγ D1 + D2 + D4 + D5
Κυκλική εναλλαγή των διαθέσιμων λειτουργιών εισόδου Μπράιγ D2 + D3 + D6

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: