Αλλαγή χώρας ή περιοχής του Apple ID

Προτού ενημερώσετε την τοποθεσία σας, πρέπει να δαπανήσετε το υπόλοιπο πίστωσης καταστήματος, να ακυρώσετε τις συνδρομές σας και να αποκτήσετε έναν τρόπο πληρωμής για τη νέα χώρα ή περιοχή σας.

Τι πρέπει να κάνετε πριν αλλάξετε τη χώρα ή την περιοχή σας

Χρήση του iPhone ή του iPad για αλλαγή της περιοχής σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
 2. Πατήστε το όνομά σας και κατόπιν πατήστε «Πολυμέσα και αγορές».
 3. Πατήστε «Προβολή λογαριασμού». Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε.
 4. Πατήστε «Χώρα/περιοχή».
  iPhone στο οποίο εμφανίζεται η επιλογή «Χώρα/Περιοχή» στις Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 5. Πατήστε «Αλλαγή χώρας ή περιοχής».
 6. Πατήστε τη νέα χώρα ή περιοχή σας και, στη συνέχεια, διαβάστε τους Όρους και προϋποθέσεις.
 7. Πατήστε «Συμφωνώ» στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε πάλι «Συμφωνώ» για επιβεβαίωση.
 8. Επιλέξτε έναν τρόπο πληρωμής, εισαγάγετε τα νέα στοιχεία πληρωμής και τη νέα διεύθυνση χρέωσης και, στη συνέχεια, πατήστε «Επόμενο». Πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής για τη νέα χώρα ή περιοχή.*

Χρήση υπολογιστή για αλλαγή της περιοχής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μουσική ή το iTunes.
 2. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης ή στο επάνω μέρος του παραθύρου του iTunes, κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμός» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή του λογαριασμού μου» ή «Ρυθμίσεις λογαριασμού».
 3. Συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 4. Στη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού», κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή χώρας ή περιοχής».
  Η σελίδα «Πληροφορίες λογαριασμού» περιλαμβάνει το κουμπί «Αλλαγή χώρας ή περιοχής».
 5. Επιλέξτε τη νέα χώρα ή περιοχή σας.
 6. Εξετάστε τους Όρους και προϋποθέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ». Κάντε κλικ ξανά στην επιλογή «Συμφωνώ» για επιβεβαίωση.
 7. Εισαγάγετε τα νέα στοιχεία πληρωμής* και τη διεύθυνση χρέωσής σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».

Αλλαγή της περιοχής στο διαδίκτυο

 1. Συνδεθείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Προσωπικά στοιχεία».
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Χώρα/Περιοχή».
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής για τη νέα χώρα ή περιοχή.*

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα ή την περιοχή σας

Μάθετε περισσότερα

* Αν δεν θέλετε να εισαγάγετε έναν τρόπο πληρωμής, περιμένετε μέχρι να μεταβείτε στη νέα χώρα ή περιοχή σας και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο Apple ID.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: