Χρήση του Apple Watch χωρίς να έχετε κοντά σας το iPhone

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με το Apple Watch όταν δεν έχετε μαζί σας το iPhone.

Όταν το iPhone είναι απενεργοποιημένο ή εκτός εμβέλειας, το Apple Watch μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δίκτυο Wi-Fi για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων. Επίσης, αν το ρολόι διαθέτει τη σχετική δυνατότητα, μπορείτε να το συνδέσετε με ένα κινητό δίκτυο. Επίσης, αν έχετε διαμορφώσει ένα Apple Watch για ένα μέλος της οικογένειας, αυτό το μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί μια σύνδεση κινητού δικτύου ή Wi-Fi με το ρολόι του.

Όταν το Apple Watch συνδέεται σε Wi-Fi δίκτυο, εμφανίζεται το εικονίδιο Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου. Όταν συνδέεται σε κινητό δίκτυο, εμφανίζεται το εικονίδιο κινητού δικτύου .

Αν το Apple Watch σας βρίσκεται στη Λειτουργία χαμηλής ισχύος

Όταν το Apple Watch σας βρίσκεται στη Λειτουργία χαμηλής ισχύος, πολλές λειτουργίες απενεργοποιούνται ή τροποποιούνται και αυτό μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις εφαρμογές που αναφέρονται εδώ.

  • Το Wi-Fi και τα δεδομένα κινητού δικτύου απενεργοποιούνται όταν το iPhone σας δεν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, μέχρι να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή που απαιτεί σύνδεση δικτύου.

  • Οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις αποστέλλονται στον τηλεφωνητή όταν το iPhone σας δεν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων.

  • Οι μετρήσεις καρδιακών παλμών στο παρασκήνιο, οι μετρήσεις οξυγόνωσης στο παρασκήνιο και οι ειδοποιήσεις καρδιακών παλμών απενεργοποιούνται.

Αν το Apple Watch σας είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi ή κινητό δίκτυο

Με σύνδεση Wi-Fi ή κινητού δικτύου, το Apple Watch σας μπορεί να κάνει τα ακόλουθα, ακόμη και αν δεν έχετε μαζί σας το iPhone σας.

watchos2-phone-icon-graphic

Τηλεφωνήστε και απαντήστε σε τηλεφωνικές κλήσεις.1

watchos7-siri-icon-graphic

Χρησιμοποιήστε το Siri για να λάβετε οδηγίες, να στείλετε μηνύματα iMessage και πολλά άλλα.

Αν το Apple Watch σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε Wi-Fi, κινητό δίκτυο ή στο iPhone σας

Όταν το Apple Watch σας είναι εκτός σύνδεσης, για παράδειγμα, αν κάνετε πεζοπορία σε μια περιοχή χωρίς Wi-Fi ή κάλυψη κινητού δικτύου, ή αν το iPhone σας είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

watchos2-photos-icon-graphic

Δείτε φωτογραφίες από συγχρονισμένα φωτογραφικά άλμπουμ.

watchos7-music-podcasts-audiobooks-icon-graphic

Κάντε αναπαραγωγή μουσικής, podcast ή ηχοβιβλίων που έχετε συγχρονίσει με το ρολόι σας.

Δεν είναι όλες οι δυνατότητες διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα Apple Watch. Επίσης, δεν είναι όλες οι δυνατότητες διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

1. Αν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi και θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Κλήσεις μέσω Wi-Fi» για το Apple Watch. Διαφορετικά, δοκιμάστε να κάνετε μια κλήση ήχου FaceTime.

2. Για τη λήψη SMS, MMS ή γνωστοποιήσεων ώθησης (push) από εφαρμογές τρίτων στο Apple Watch με δυνατότητα σύνδεσης σε κινητό δίκτυο, το ζευγοποιημένο iPhone πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε Wi-Fi ή κινητό δίκτυο, αλλά δεν χρειάζεται να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Πρέπει επίσης να έχετε συνδεθεί στο iMessage στο iPhone σας για να χρησιμοποιήσετε τα Μηνύματα στο ρολόι σας.

3. Για καλύτερη ακρίβεια του GPS κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης σε εξωτερικό χώρο χωρίς το ζευγοποιημένο iPhone σας, μπορείτε να βαθμονομήσετε το Apple Watch σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: