Χρήση οθόνης Baum VarioUltra με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Baum VarioUltra με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα συσκευής.

Οι παρακάτω εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εξής οθόνες:

  • Baum VarioUltra 20

  • Baum VarioUltra 40

Για να γνωρίζετε σίγουρα ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

Joystick αριστερά ή D1

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Joystick δεξιά ή D4

Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο

D1 + D2 + D3

Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο

D4 + D5 + D6

Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης

D2 + D3 + D4

Μετάβαση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων

D4 + D6

Μετάβαση στο Κέντρο ελέγχου

D2 + D5

Ενεργοποίηση του κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει

D1 + D2

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά

D2 + D4 + D6

Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά

D1 + D3 + D5

Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω

D3 + D4 + D5 + D6

Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω

D1 + D4 + D5 + D6

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Joystick πάνω ή D3

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Joystick κάτω ή D6

Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα

D2 + D3

Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα

D5 + D6

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο

Δρομολογητής

Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας

Πάτημα joystick ή D3 + D6

Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας

D1 + D2 + D5

Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete

D1 + D4 + D5

Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return

D1 + D5

Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης

D3 + D4 + D5

Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης

D1 + D2 + D6

Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής

D1 + D4 + D6

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο

D1 + D2 + D3 + D5

Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή

D2 + D4 + D5 + D6

Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται

D3 + D4

Επεξεργασία

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Επιλογή όλων

D2 + D3 + D5 + D6

Επιλογή κειμένου

D2 + D5 + D6

Κατάργηση επιλογής κειμένου

D2 + D3 + D5

Πλήκτρο Tab

D2 + D3 + D4 + D5

Πλήκτρα Shift και Tab

D1 + D2 + D5 + D6

Αποκοπή

D1 + D3 + D4 + D6

Αντιγραφή

D1 + D4

Επικόλληση

D1 + D2 + D3 + D6

Αναίρεση

D1 + D3 + D5 + D6

Επανάληψη

D2 + D3 + D4 + D6

Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Χειρισμός

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

Παύση ή συνέχιση εκφώνησης

D1 + D2 + D3 + D4

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφώνησης

D1 + D3 + D4

Έναρξη βοήθειας VoiceOver

D1 + D3

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης

Δρομολογητής κατάστασης

Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά

D2

Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά

D5

Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων

D1 + D3 + D4 + D5

Επόμενη λειτουργία εξόδου

D1 + D2 + D4 + D5

Επόμενη λειτουργία εισόδου

D2 + D3 + D6

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: