Χρήση οθόνης HIMS Smart Beetle με το VoiceOver στο iPhone, iPad και iPod touch σας

Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη Μπράιγ HIMS Smart Beetle με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο συσκευής

Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας

F4

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο

Δρομολογητής

Αναίρεση

F3

Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής

F2

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο συσκευής

Εναλλαγή αναλυτικής περιγραφής κατάστασης

Δρομολογητής κατάστασης

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Κύλιση προς τα αριστερά

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Κύλιση προς τα δεξιά

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: