Αν εμφανίζεται το σφάλμα 9, 4005, 4013 ή 4014 όταν επαναφέρετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Όταν προσπαθείτε να κάνετε ενημέρωση ή επαναφορά του iPhone, του iPad ή του iPod touch, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα στον υπολογιστή σας.

Προσπαθήστε να ενημερώσετε εκ νέου τη συσκευή σας

Αν η συσκευή σας αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ή της επαναφοράς, ή αν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να δώσει εντολή για επαναφορά της συσκευής, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από αυτά τα μηνύματα:

 • Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά του iPhone [όνομα συσκευής]. Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (9).

 • Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά του iPhone [όνομα συσκευής]. Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (4005).

 • Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά του iPhone [όνομα συσκευής]. Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (4013).

 • Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά του iPhone [όνομα συσκευής]. Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (4014).

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο Mac σας διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS ή την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.

 2. Κάνετε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής σας:

  • Σε μοντέλα iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε και απελευθερώστε γρήγορα το κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται πιο κοντά στο πάνω κουμπί. Πατήστε και απελευθερώστε γρήγορα το κουμπί έντασης ήχου που βρίσκεται πιο μακριά από το πάνω κουμπί. Πατήστε παρατεταμένα το πάνω κουμπί μέχρι να επανεκκινηθεί η συσκευή. Αν δεν είστε σίγουροι, δείτε ποια κουμπιά πρέπει να πατήσετε για επανεκκίνηση του iPad.

  • iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και απελευθερώστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και απελευθερώστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί έως ότου εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

  • iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή πάνω) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

  • Μοντέλα iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερο μοντέλο και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερο μοντέλο: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή πάνω) κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

 3. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Εντοπίστε τη συσκευή στον υπολογιστή.

 4. Όταν εμφανιστεί η επιλογή για την εκτέλεση ενημέρωσης ή επαναφοράς, κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» (όχι «Επαναφορά»), για να εγκαταστήσετε εκ νέου το λογισμικό και να διατηρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα

Αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση, αλλά η συσκευή σας εκκινείται σε λειτουργία ανάκτησης, ακολουθήστε ξανά τα παραπάνω βήματα. Στο βήμα 4, επιλέξτε «Επαναφορά», αντί για «Ενημέρωση». Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε τη συσκευή σας από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Αν συνεχίζει να εμφανίζεται ένα σφάλμα κατά τη ενημέρωση:

 1. Ελέγξτε για ενημερώσεις στο Mac ή το PC σας. Αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για μια ενημέρωση, ελέγξτε ξανά για ενημερώσεις μετά την επανεκκίνηση.

 2. Δοκιμάστε να επαναφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα άλλο καλώδιο USB.

 3. Δοκιμάστε να επαναφέρετε τη συσκευή σε έναν άλλο υπολογιστή.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το σφάλμα 9, 4005, 4013 ή 4014 όταν προσπαθείτε να επαναφέρετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με άλλα σφάλματα ενημέρωσης και επαναφοράς.

Ημερομηνία δημοσίευσης: