Μην κλείνετε τα MacBook, MacBook Air ή MacBook Pro έχοντας τοποθετημένο ένα κάλυμμα κάμερας

Το κλείσιμο ενός laptop Mac στο οποίο είναι τοποθετημένο ένα κάλυμμα κάμερας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. Σχεδιασμένα για να προστατεύουν το απόρρητό σας, τα laptop Mac διαθέτουν μια ενδεικτική λυχνία κάμερας, ώστε να γνωρίζετε πότε η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.

Αν κλείσετε το laptop Mac έχοντας τοποθετημένο ένα κάλυμμα κάμερας, ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη επειδή η απόσταση ανάμεσα στην οθόνη και το πληκτρολόγιο είναι σχεδιασμένη με περιορισμένες ανοχές. Η κάλυψη της ενσωματωμένης κάμερας ενδέχεται επίσης να επηρεάσει τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος και να εμποδίσει τη λειτουργία δυνατοτήτων, όπως της αυτόματης προσαρμογής φωτεινότητας και του True Tone. Ως εναλλακτική λύση έναντι του καλύμματος κάμερας, χρησιμοποιήστε την ενδεικτική λυχνία κάμερας, για να προσδιορίσετε αν η κάμερα είναι ενεργή, και επιλέξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν την κάμερα στις Προτιμήσεις συστήματος.

Αναζητήστε την πράσινη ενδεικτική λυχνία της κάμερας

Σχεδιάζουμε τα προϊόντα Apple έτσι ώστε να προστατεύεται το απόρρητό σας και να έχετε τον έλεγχο των πληροφοριών σας. Τα προϊόντα και οι δυνατότητες της Apple περιλαμβάνουν καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνικές απορρήτου που είναι σχεδιασμένες να ελαχιστοποιούν το πλήθος των δεδομένων στα οποία εμείς ή οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση. Επιπλέον, ισχυρές δυνατότητες ασφάλειας αποτρέπουν οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς να έχει δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σας.

Η κάμερα FaceTime HD που είναι ενσωματωμένη στον υπολογιστή Mac σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη το απόρρητό σας, γι’ αυτό και χρησιμοποιεί μια ενδεικτική λυχνία κάμερας που ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η κάμερα είναι ενεργή. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε πάντα να γνωρίζετε πότε η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.

No alt supplied for Image

Η κάμερα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να ενεργοποιηθεί και η ενδεικτική λυχνία της κάμερας. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε αν η κάμερά σας είναι ενεργή.

Ελέγξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν την κάμερα

Ως πρόσθετο μέτρο ασφάλειας, μπορείτε να ελέγχετε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στην ενσωματωμένη κάμερα. Προτού οποιαδήποτε εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιεί την κάμερα σε macOS Mojave ή νεότερη έκδοση, πρέπει να της δώσετε άδεια. Για να εμφανιστούν οι εφαρμογές που έχουν άδεια να χρησιμοποιούν την κάμερα και για να ανακαλέσετε ή να εκχωρήσετε την πρόσβαση εφαρμογών, μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την πρόσβαση στην κάμερα του Mac από τις Προτιμήσεις συστήματος.

Αν το περιβάλλον εργασίας σας απαιτεί διαρκώς τη χρήση ενός καλύμματος κάμερας

Αν το περιβάλλον εργασίας σας απαιτεί να καλύπτετε την κάμερα του laptop Mac, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη:

  • Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα κάμερας δεν είναι παχύτερο από ένα μέσο φύλλο χαρτιού εκτύπωσης (0,1 χλστ.).

  • Αποφύγετε τη χρήση καλύμματος κάμερας που αφήνει υπολείμματα κόλλας.

  • Αν τοποθετήσετε κάλυμμα κάμερας που είναι παχύτερο από 0,1 χλστ., αφαιρείτε το κάλυμμα κάμερας πριν από το κλείσιμο του υπολογιστή.

Μάθετε περισσότερα

Αν η ενσωματωμένη κάμερα δεν λειτουργεί στο Mac, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: