Διαμόρφωση και χρήση της Αναγνώρισης προσώπων

Μάθετε ποιος είναι στην πόρτα σας, όπου κι αν βρίσκεστε. Όταν διαμορφώνετε την Αναγνώριση προσώπων στην εφαρμογή Οικία, μπορείτε να ειδοποιείστε τη στιγμή που φτάνει κάποιος επισκέπτης και να βλέπετε βίντεο της πόρτας εισόδου σας σε πραγματικό χρόνο.

Διαμόρφωση κάμερας ή κουδουνιού βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κάμερα ή κουδούνι πόρτας που υποστηρίζει το HomeKit για την εγγραφή και μετάδοση βίντεο μέσω ροής γύρω από το σπίτι σας. Αλλά αν θέλετε η κάμερα να αναγνωρίζει επισκέπτες στην πόρτα εισόδου σας χρησιμοποιώντας την Αναγνώριση προσώπων, χρειάζεστε μια κάμερα ή ένα κουδούνι πόρτας βίντεο Ασφαλούς βίντεο HomeKit.

Όταν προμηθευτείτε την κάμερα ή το κουδούνι πόρτας, διαμορφώστε το στην εφαρμογή Οικία.

Προβολή βιντεοκλίπ και ροών

Σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και επιλέξτε μια κάμερα ή ένα κουδούνι πόρτας για προβολή βιντεοκλίπ και ροών.

Για να προβάλλετε τη ροή βίντεο της κάμερας στο Κέντρο ελέγχου στο Apple TV, πρώτα προσθέστε την κάμερα στις Αγαπημένες κάμερες στην εφαρμογή Οικία. Στη συνέχεια, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στο Apple TV και κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής Οικία για την προβολή της ροής βίντεο. Αν παρακολουθείτε το Apple TV και έχετε κουδούνι πόρτας Ασφαλούς βίντεο HomeKit, θα μεταδοθεί αυτόματα ζωντανό βίντεο μέσω ροής σε ένα παράθυρο εικόνας στο Apple TV όταν κάποιος πατήσει το κουδούνι πόρτας.

Το tvOs δείχνει το Κέντρο ελέγχου με προβολή κάμερας σε πραγματικό χρόνο από την πόρτα εισόδου.

Ενεργοποίηση της Αναγνώρισης προσώπων

Τα κουδούνια πόρτας και οι κάμερες Ασφαλούς βίντεο HomeKit μπορούν να αναγνωρίζουν τους επισκέπτες μόνο αν ενεργοποιήσετε την Αναγνώριση προσώπων στην εφαρμογή Οικία.

Επισήμανση της οικογένειας και των φίλων με ετικέτες

Αφού ενεργοποιήσετε την Αναγνώριση προσώπων, επισημάνετε την οικογένεια και τους φίλους με ετικέτες ώστε η εφαρμογή Οικία να μπορεί να σας ενημερώνει ποιος είναι στην πόρτα. Εναλλακτικά, ταυτοποιήστε πρόσφατους επισκέπτες που δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία που έχει καταγραφεί από την κάμερα ή το κουδούνι πόρτας.

Προσαρμογή των γνωστοποιήσεων

Λάβετε γνωστοποιήσεις όταν τα παιδιά σας επιστρέφουν στο σπίτι από το σχολείο, όταν φτάνει ο ταχυδρόμος ή όταν η κάμερα ανιχνεύει κίνηση σε μια ζώνη δραστηριότητας. Μάθετε για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προσαρμόσετε τις γνωστοποιήσεις στην εφαρμογή Οικία ώστε να ειδοποιείστε μόνο όταν το θέλετε.

Αν η Αναγνώριση προσώπων δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: