Διαμόρφωση του HomePod, του HomePod mini, του Apple TV ή του iPad ως οικιακού κόμβου

Χρειάζεστε έναν οικιακό κόμβο για να ελέγχετε τα αξεσουάρ HomeKit και Matter ενώ δεν βρίσκεστε στο σπίτι, να ελέγχετε τα αξεσουάρ σας από κοινού με άλλα άτομα και να αυτοματοποιείτε τα αξεσουάρ σας ώστε να εκτελούν τις ενέργειες που θέλετε, όποτε το θέλετε.

Πρέπει να διαμορφώσετε έναν οικιακό κόμβο για να προσθέσετε αξεσουάρ Matter στην εφαρμογή Οικία. Τα αξεσουάρ Matter με δυνατότητα Thread απαιτούν οικιακό κόμβο με δυνατότητα Thread, όπως το HomePod mini ή το Apple TV 4K (3ης γενιάς) Wi-Fi + Ethernet, ή έναν υποστηριζόμενο δρομολογητή ορίων τρίτου κατασκευαστή.

Διαμόρφωση του HomePod mini ή του HomePod ως οικιακού κόμβου

Όταν διαμορφώνετε το HomePod mini και το HomePod,* γίνονται αυτόματα οικιακοί κόμβοι. Απλώς βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud στο iPhone ή το iPad σας με το Apple ID που χρησιμοποιήσατε για να διαμορφώσετε τα αξεσουάρ HomeKit και Matter στην εφαρμογή Οικία.

Διαμόρφωση του Apple TV ως οικιακού κόμβου

Το Apple TV* γίνεται αυτόματα οικιακός κόμβος όταν το προσθέτετε στο HomeKit.

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις στο Apple TV.
  2. Επιλέξτε «Χρήστες και λογαριασμοί». Βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας είναι επιλεγμένο στην ενότητα «Προεπιλεγμένος χρήστης» και ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το Apple ID που χρησιμοποιήσατε για να διαμορφώσετε τα αξεσουάρ HomeKit και Matter στην εφαρμογή Οικία.
  3. Επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις του Apple TV και στη συνέχεια επιλέξτε «AirPlay και HomeKit».
  4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω, επιλέξτε «Δωμάτιο» και στη συνέχεια επιλέξτε ένα δωμάτιο ή προσθέστε ένα νέο δωμάτιο.

Διαμόρφωση του iPad ως οικιακού κόμβου

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το Apple ID που χρησιμοποιήσατε για να διαμορφώσετε τα αξεσουάρ HomeKit και Matter στην εφαρμογή Οικία.
  2. Αγγίξτε «Παιχνίδια», μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και ελέγξτε ότι η εφαρμογή Οικία είναι ενεργοποιημένη στην ενότητα «Εφαρμογές που χρησιμοποιούν το iCloud».
  3. Πατήστε Ρυθμίσεις > Οικία και ενεργοποιήστε την επιλογή «Χρήση του iPad ως Οικιακού κόμβου».

Για να χρησιμοποιήσετε το iPad σας ως οικιακό κόμβο, αυτό πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι σας, να είναι ενεργοποιημένο και να είναι συνδεδεμένο στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi.

Το iPad δεν υποστηρίζεται ως οικιακός κόμβος στη νέα, πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική αρχιτεκτονική Οικίας, η οποία είναι διαθέσιμη ως ξεχωριστή αναβάθμιση στην εφαρμογή Οικία.

Εάν ο οικιακός κόμβος δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο

Πρόσθετες δυνατότητες με την εφαρμογή Οικία

* Το HomePod mini, το HomePod και το Apple TV δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

  

Ημερομηνία δημοσίευσης: