Διαμόρφωση του HomePod, του Apple TV ή του iPad ως οικιακού κόμβου

Με έναν οικιακό κόμβο, μπορείτε να ελέγχετε τα αξεσουάρ HomeKit εξ αποστάσεως, να εκχωρείτε πρόσβαση στα οικεία σας άτομα και να αυτοματοποιείτε τα αξεσουάρ για εκτέλεση των ενεργειών που θέλετε, όποτε το θέλετε.

Έναρξη

 1. Το Apple TV (3ης γενιάς) δεν υποστηρίζει πρόσβαση εξ αποστάσεως για κοινόχρηστους χρήστες ή πρόσβαση εξ αποστάσεως σε κάμερες που υποστηρίζουν HomeKit.
 2. Το HomePod και το Apple TV δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Διαμόρφωση του HomePod ως οικιακού κόμβου

Το HomePod ρυθμίζεται αυτόματα ως οικιακός κόμβος, για να μπορείτε να ελέγχετε τα αξεσουάρ HomeKit εξ αποστάσεως με την εφαρμογή Οικία, καθώς και να δημιουργείτε οικιακούς αυτοματισμούς. Απλώς βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS που χρησιμοποιήσατε για τη διαμόρφωση του HomePod είναι συνδεδεμένη στο iCloud με το Apple ID που χρησιμοποιήσατε για τη διαμόρφωση των αξεσουάρ HomeKit στην εφαρμογή Οικία.

Το HomePod δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Διαμόρφωση του Apple TV ως οικιακού κόμβου

 1. Διαμορφώστε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για το Apple ID σας. Στη συσκευή iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud και βεβαιωθείτε ότι η Κλειδοθήκη iCloud είναι ενεργοποιημένη.
 2. Στο Apple TV, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID με το οποίο έχετε συνδεθεί στη συσκευή iOS.
 3. Αφού συνδεθείτε στο iCloud, το Apple TV ορίζεται αυτόματα ως οικιακός κόμβος. 

Για να δείτε αν το Apple TV σας έχει συνδεθεί ως οικιακός κόμβος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στο Apple TV σας. Έπειτα, μεταβείτε στην επιλογή Λογαριασμοί > iCloud και κοιτάξτε κάτω από το HomeKit.

Το Apple TV δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Διαμόρφωση του iPad ως οικιακού κόμβου

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud.
 2. Συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 3. Ελέγξτε ότι η Κλειδοθήκη iCloud και η εφαρμογή Οικία είναι ενεργοποιημένες.
 4. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οικία και ενεργοποιήστε την επιλογή «Χρήση του iPad ως Οικιακού κόμβου».

Έλεγχος της κατάστασης του οικιακού κόμβου σας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του οικιακού κόμβου σας, όπως το αν είναι συνδεδεμένος, μέσω της εφαρμογής Οικία στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον Mac σας.

 • Σε iPhone, iPad και iPod touch: Πατήστε Ρυθμίσεις οικίας στην επάνω αριστερή γωνία. Αν έχετε διαμορφωμένες πολλές οικίες, πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας» και στη συνέχεια πατήστε μία από αυτές. Μεταβείτε στην ενότητα «Οικιακοί κόμβοι», για να δείτε αν είναι συνδεδεμένος ο οικιακός κόμβος σας.
 • Σε Mac: Μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας. Κατόπιν, ελέγξτε στην ενότητα «Οικιακοί κόμβοι» εάν είναι συνδεδεμένος ο οικιακός κόμβος. Για να ελέγξετε την κατάσταση ενός οικιακού κόμβου σε μια διαφορετική οικία που έχει διαμορφωθεί στην εφαρμογή Οικία, πατήστε «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία και έπειτα κάντε κλικ σε μια οικία.

Για να ελέγξετε αν το Apple TV σας έχει διαμορφωθεί ως οικιακός κόμβος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στο Apple TV σας, έπειτα κάντε κλικ στο AirPlay > Δωμάτιο και βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχίζετε το Apple TV σας σε ένα δωμάτιο στην εφαρμογή Οικία.*

Αν έχετε διαμορφώσει πολλούς οικιακούς κόμβους, θα εμφανίζεται ως συνδεδεμένος ο κύριος οικιακός κόμβος. Οι άλλοι οικιακοί κόμβοι θα εμφανίζονται στην κατάσταση «Αναμονή» και θα αναλάβουν την πρόσβαση εξ αποστάσεως αν ο κύριος οικιακός κόμβος αποσυνδεθεί.

*Το Apple TV δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Πρόσθετες δυνατότητες με την εφαρμογή Οικία

Ημερομηνία δημοσίευσης: