Στην προβολή «Προθεσμία μετά» εμφανίζονται έξι εργασίες. Εκτός από τις προβολές «Επόμενη προθεσμία» και «Τέλος», η πλαϊνή στήλη στις Εργασίες περιέχει τέσσερις τάξεις [«Literature» (Λογοτεχνία), «Mathematics» (Μαθηματικά), «Science» (Φυσική) και «Technology» (Τεχνολογία)].

Γρήγορη εμφάνιση δραστηριοτήτων με την επόμενη προθεσμία

Αγγίξτε «Προθεσμία μετά» στην πλαϊνή στήλη στην εφαρμογή «Εργασίες», για να δείτε όλες τις ενεργές εργασίες με προθεσμία τις επόμενες εβδομάδες σε όλες τις τάξεις σας.

Προβολή εργασιών στην εφαρμογή «Εργασίες»

Ένα παράδειγμα συνεργατικού αρχείου ενός μαθητή, Estrada Daren - Integers Investigation (Διερεύνηση ακέραιων), που είναι έτοιμο για υποβολή στις Εργασίες από την εφαρμογή iWork Pages.

Υποβολή της εργασίας σας

Μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας από την εφαρμογή «Εργασίες» ή μια εφαρμογή iWork ή να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Κοινή χρήση» στην εφαρμογή από την οποία κάνατε την εργασία σας.

Υποβολή και αντικατάσταση εργασίας στις Εργασίες

Ένα παράδειγμα εργασίας –Integers (Ακέραιοι)– για μια τάξη Μαθηματικών που εμφανίζει τρεις δραστηριότητες. Η εργασία περιλαμβάνει τους αποδέκτες, τον τίτλο της εργασίας, την προθεσμία, οδηγίες και δραστηριότητες. Η επιλεγμένη καρτέλα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει μία δραστηριότητα. Αγγίξτε «Έναρξη» για να ξεκινήσετε να εργάζεστε στη δραστηριότητα.

Έναρξη και ολοκλήρωση δραστηριοτήτων

Ξεκινήστε μια δραστηριότητα σε μια εργασία με ένα άγγιγμα και στη συνέχεια επισημάνετέ την ως ολοκληρωμένη εντός της εφαρμογής «Εργασίες».

Έναρξη και υποβολή δραστηριότητας

Ένα παράδειγμα προβολής λεπτομερειών εργασίας –Integers (Ακέραιοι)– για μια τάξη Μαθηματικών που εμφανίζει λεπτομερή δεδομένα προόδου για την επιλεγμένη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρόνου, συνολικού πλήθους λέξεων και τελευταίας επεξεργασίας. Η Συνολική πρόοδος υποδεικνύει ότι έχετε ολοκληρώσει το 67% της εργασίας, ενώ μένει μία ακόμη δραστηριότητα για να ολοκληρωθεί συνολικά.

Προβολή της προόδου σας

Χρησιμοποιήστε την προβολή τάξης και τη λεπτομερή προβολή εργασίας για να δείτε πώς τα πηγαίνετε συνολικά στην τάξη σας αλλά και σε κάθε δραστηριότητα.

Προβολή προόδου τάξης, εργασίας και δραστηριότητας στις Εργασίες

Για να περιηγηθείτε στον Οδηγό χρήσης για τις Εργασίες, αγγίξτε τον «Πίνακα περιεχομένων» στην αρχή της σελίδας.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον Iστότοπο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.