Μπορείτε να προσθέτετε αυτόματα συσκευές στο Apple School Manager.

Αυτόματη προσθήκη συσκευών Apple

Αφού αγοράσετε τις συσκευές σας, αυτές μπορούν να προστεθούν αυτόματα ενώ διαμορφώσεις, εφαρμογές και βιβλία θα βρίσκονται σε αναμονή για εγκατάσταση μόλις ενεργοποιηθούν οι συσκευές.

Προσθήκη και διαχείριση των συσκευών σας

Μπορείτε να αγοράσετε εφαρμογές και βιβλία μαζικά και τα εκχωρήσετε σε συσκευές.

Αγοράστε εφαρμογές και βιβλία μαζικά και εκχωρήστε τα σε συσκευές

Μόλις αγοράσετε εφαρμογές και βιβλία μαζικά, μπορείτε να τα εκχωρήσετε σε συσκευές για να χρησιμοποιεί το προσωπικό, οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Αν απαιτείται, μπορείτε απλά να εκχωρήσετε εκ νέου εφαρμογές σε άλλες συσκευές.

Επιλογή και αγορά περιεχομένου

Μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα νέες τοποθεσίες.

Δημιουργήστε ξεχωριστές τοποθεσίες για κάθε σχολείο στην περιφέρειά σας

Δημιουργήστε εύκολα διαχειρίσιμες τοποθεσίες για κάθε σχολείο και εκχωρήστε προϊσταμένους για να διαμορφώσουν τις ρυθμίσεις για το δικό τους σχολείο.

Δημιουργία τοποθεσιών

Για να περιηγηθείτε στον Οδηγό χρήσης του Apple School Manager, κάντε κλικ στον «Πίνακα περιεχομένων» στην αρχή της σελίδας.