Οι πηγές δεδομένων του Apple School Manager που δείχνουν μια σύνδεση καταλόγου.

Συγχώνευση των δεδομένων

Συγχρονίστε λογαριασμούς χρηστών από τον τομέα του Συστήματος πληροφόρησης μαθητών, του Google Workspace, του Microsoft Entra ID ή την υπηρεσία παροχής ταυτότητάς σας ή με αρχεία που δημιουργείτε και αποστέλλετε με χρήση SFTP.

Ενσωμάτωση με το σύστημα πληροφόρησης μαθητών

Ο διακομιστής διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) του Apple School Manager που εμφανίζει συσκευές και τις εκχωρήσεις τους.

Διαχείριση συσκευών

Βελτιστοποιήστε τον τρόπο ανάπτυξης συσκευών Apple στον οργανισμό σας.

Μάθετε σχετικά με τη ροή εργασιών συσκευών

Το παράθυρο του Apple School Manager που δείχνει το στοιχείο «Εφαρμογές και βιβλία» επιλεγμένο στην πλαϊνή στήλη κάτω από το τμήμα «Περιεχόμενο». Το τμήμα παραθύρου που έχει επιλεγεί είναι για την αγορά και διαχείριση αδειών για την εφαρμογή Numbers.

Αγορά περιεχομένου μαζικά και εκχώρησή του σε συσκευές

Αγοράστε εφαρμογές και βιβλία μαζικά, και μετά εκχωρήστε τα σε συσκευές για να τα χρησιμοποιεί το προσωπικό, οι εκπαιδευτές και οι μαθητές σας. Επίσης, μπορείτε να εκχωρήσετε εκ νέου εφαρμογές από τη μία συσκευή στην άλλη.

Μάθετε πώς να αγοράσετε περιεχόμενο

Για να εξερευνήσετε τον Οδηγό χρήσης του Apple School Manager, επιλέξτε «Πίνακας περιεχομένων» στο επάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.