Οι πηγές δεδομένων του Apple School Manager που δείχνουν μια σύνδεση SCIM.

Συγχώνευση των δεδομένων

Συγχρονίστε λογαριασμούς χρηστών από το σύστημα πληροφόρησης μαθητών, το Google Workspace ή το Microsoft Azure Active Directory ή με αρχεία που δημιουργείτε και αποστέλλετε με χρήση του SFTP.

Ενσωμάτωση με το σύστημα πληροφόρησης μαθητών

Ο διακομιστής διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) του Apple School Manager που εμφανίζει συσκευές και τις εκχωρήσεις τους.

Διαχείριση συσκευών

Βελτιστοποιήστε τον τρόπο ανάπτυξης συσκευών Apple στον οργανισμό σας.

Μάθετε σχετικά με τη ροή εργασιών συσκευών

Το παράθυρο του Apple School Manager που δείχνει το στοιχείο «Εφαρμογές και βιβλία» επιλεγμένο στην πλαϊνή στήλη κάτω από το τμήμα «Περιεχόμενο». Το τμήμα παραθύρου που έχει επιλεγεί είναι για την αγορά και διαχείριση αδειών για την εφαρμογή Numbers.

Αγορά περιεχομένου μαζικά και εκχώρησή του σε συσκευές

Αγοράστε εφαρμογές και βιβλία μαζικά, και μετά εκχωρήστε τα σε συσκευές για να τα χρησιμοποιεί το προσωπικό, οι εκπαιδευτές και οι μαθητές σας. Επίσης, μπορείτε να εκχωρήσετε εκ νέου εφαρμογές από τη μία συσκευή στην άλλη.

Μάθετε πώς να αγοράσετε περιεχόμενο

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης Apple School Manager, κάντε κλικ στην επιλογή «Πίνακας περιεχομένων» στο επάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.