Εθελοντικά πρότυπα προσβασιμότητας προϊόντων

Λήψη εθελοντικών προτύπων προσβασιμότητας προϊόντων (VPAT) σε μορφή PDF για διάφορα προϊόντα υλικού και λογισμικού της Apple. Ένα VPAT περιγράφει πώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ενότητας 508 που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ.

Ψάχνετε ένα VPAT που δεν αναφέρεται εδώ;

Μπορείτε να μας στείλετε ένα αίτημα για ένα VPAT που δεν αναφέρεται εδώ μέσω email.