Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του tvOS 15.1

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του tvOS 15.1.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

tvOS 15.1

Κυκλοφόρησε στις 25 Οκτωβρίου 2021

Audio

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει προνόμια

Περιγραφή: Μια υπερχείλιση ακεραίων αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2021-30907: Zweig του Kunlun Lab

ColorSync

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης στην επεξεργασία προφίλ ICC. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-30917: Alexandru-Vlad Niculae και Mateusz Jurczyk του Google Project Zero

Continuity Camera

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη ελεγχόμενης συμβολοσειράς μορφής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-30903: Gongyu Ma του Hangzhou Dianzi University

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Μαΐου 2022

CoreAudio

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2021-30905: Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro

CoreGraphics

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλων αρχείων PDF μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-30919

FileProvider

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει τις προτιμήσεις απορρήτου

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα με τα δικαιώματα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2021-31007: Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Μαρτίου 2022 και ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2022

FileProvider

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η αποσυμπίεση μιας κακόβουλης αρχειοθήκης μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης εισαγωγής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30881: Simon Huang (@HuangShaomang) και pjf του IceSword Lab της Qihoo 360

Game Center

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις επαφές ενός χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2021-30895: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2022

Game Center

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα παιχνιδιού ενός χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2021-30896: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2022

iCloud

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει τα προνόμιά του

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-30906: Cees Elzinga

Image Processing

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-30894: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) του Alibaba Security Pandora Lab

IOMobileFrameBuffer

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα. Η Apple έχει λάβει υπόψη της μια αναφορά ότι αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλεί ενεργή εκμετάλλευση ευπάθειας.

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30883: ανώνυμος ερευνητής

Kernel

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να προκαλέσει τη μη αναμενόμενη επανεκκίνηση μιας συσκευής

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό κατάστασης.

CVE-2021-30924: Elaman Iskakov (@darling_x0r) της Effective και Alexey Katkov (@watman27)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

Kernel

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2021-30886: @0xalsr

Kernel

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30909: Zweig του Kunlun Lab

Model I/O

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2021-30910: Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro

UIKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης με φυσική πρόσβαση σε μια συσκευή ενδέχεται να μπορεί να προσδιορίσει χαρακτηριστικά του συνθηματικού ενός χρήστη από ένα ασφαλές πεδίο καταχώρισης κειμένου

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30915: Κώστας Αγγελόπουλος

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-31008

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Μαρτίου 2022

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απρόσμενη μη επιβολή της Πολιτικής ασφάλειας περιεχομένου

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2021-30887: Narendra Bhati (@imnarendrabhati) της Suma Soft Pvt. Ltd.

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος που χρησιμοποιεί αναφορές Πολιτικής ασφάλειας περιεχομένου ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να διαρρεύσει πληροφορίες μέσω συμπεριφοράς ανακατεύθυνσης 

Περιγραφή: Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαρροής πληροφοριών.

CVE-2021-30888: Prakash (@1lastBr3ath)

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30889: Chijin Zhou της ShuiMuYuLin Ltd και του Tsinghua wingtecher lab

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30890: ανώνυμος ερευνητής

Επιπλέον αναγνώριση

iCloud

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ryan Pickren (ryanpickren.com) για τη βοήθειά του.

Mail

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Fabian Ising και Damian Poddebniak του Münster University of Applied Sciences για τη βοήθειά τους.

WebKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ivan Fratric του Google Project Zero, τον Pavel Gromadchuk και έναν ανώνυμο ερευνητή για τη βοήθειά τους.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: