Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Big Sur 11.6

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Big Sur 11.6.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

macOS Big Sur 11.6

Κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2021

AppleMobileFileIntegrity

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να είναι σε θέση να διαβάσει ευαίσθητες πληροφορίες

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-30811: ένας ανώνυμος ερευνητής που εργάζεται στην Compartir

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

Apple Neural Engine

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30838: proteas wang

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

CoreAudio

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου ήχου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή την εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30834: JunDong Xie του Ant Security Light-Year Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

CoreGraphics

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-30928: Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

CoreGraphics

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλων αρχείων PDF μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα. Η Apple έχει λάβει υπόψη της μια αναφορά ότι αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλεί ενεργή εκμετάλλευση ευπάθειας.

Περιγραφή: Μια υπερχείλιση ακεραίων αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab

Core Telephony

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια διεργασία sandbox μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να παρακάμψει τους περιορισμούς του sandbox. Η Apple ήταν ενήμερη για την ύπαρξη μιας αναφοράς ότι αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκάλεσε ενεργή εκμετάλλευση ευπάθειας κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας.

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αποσειριακοποίησης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης.

CVE-2021-31010: Citizen Lab και Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Μαΐου 2022

CUPS

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει τα προνόμιά του

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα δικαιώματα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση δικαιωμάτων.

CVE-2021-30827: ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

CUPS

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση αυθαίρετων αρχείων ως χρήστης με δικαιώματα ρίζας

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-30828: ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

CUPS

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετα αρχεία

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάλυσης URI αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη ανάλυση.

CVE-2021-30829: ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

curl

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: το curl θα μπορούσε δυνητικά να αποκαλύψει ευαίσθητες εσωτερικές πληροφορίες στον διακομιστή χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο δικτύου σε απλό κείμενο

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-22925: Red Hat Product Security

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ενημερώθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

CVMS

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει τα προνόμιά του

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30832: Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

FontParser

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου dfont μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-30841: Xingwei Lin του Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30842: Xingwei Lin του Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30843: Xingwei Lin του Ant Security Light-Year Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Gatekeeper

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να παρακάμψει τους ελέγχους του Gatekeeper

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-30853: Gordon Long (@ethicalhax) της Box, Inc.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Graphics Drivers

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού κατάστασης.

CVE-2021-30933: Jack Dates της RET2 Systems, Inc.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Μαΐου 2022

ImageIO

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-30835: Ye Zhang της Baidu Security

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

ImageIO

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-30847: Mike Zhang του Pangu Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Kernel

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2021-30830: Zweig του Kunlun Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Kernel

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-30865: Zweig του Kunlun Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Kernel

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2021-30857: Zweig του Kunlun Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Kernel

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό κατάστασης.

CVE-2021-30859: Apple

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

LaunchServices

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια διεργασία sandbox μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να παρακάμψει τους περιορισμούς του sandbox

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30864: Ron Hass (@ronhass7) της Perception Point, Ron Waisberg (@epsilan)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

libexpat

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την ενημέρωση του expat στην έκδοση 2.4.1.

CVE-2013-0340: ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Login Window

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένα άτομο με πρόσβαση στον Mac υπηρεσίας μπορεί να είναι σε θέση να παρακάμψει το παράθυρο σύνδεσης στο Remote Desktop για μια κλειδωμένη παρουσία του macOS

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2021-30813: Benjamin Berger της BBetterTech LLC, Aaron Hines της AHDesigns916, Peter Goedtkindt της Informatique-MTF S.A.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Μαΐου 2022

Model I/O

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου USD μπορεί να αποκαλύψει περιεχόμενα της μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-30819

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

Preferences

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένα αρχεία

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα επαλήθευσης στον χειρισμό symlinks. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη βελτιωμένη επαλήθευση symlinks.

CVE-2021-30855: Zhipeng Huo (@R3dF09) και Yuebin Sun (@yuebinsun2020) του Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Sandbox

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει τις προτιμήσεις απορρήτου

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη λογική δικαιωμάτων.

CVE-2021-30925: Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022

Sandbox

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προστατευμένα τμήματα του συστήματος αρχείων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα πρόσβασης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς πρόσβασης.

CVE-2021-30850: ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

SMB

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορέσει να διαβάσει τα περιεχόμενα της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2021-30845: Peter Nguyen Vu Hoang του STAR Labs

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

SMB

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει μνήμη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2021-30844: Peter Nguyen Vu Hoang του STAR Labs

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

WebKit

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα. Η Apple έχει λάβει υπόψη της μια αναφορά ότι αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλεί ενεργή εκμετάλλευση ευπάθειας.

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2021-30858: ένας ανώνυμος ερευνητής

 

Επιπλέον αναγνώριση

APFS

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον χρήστη Koh M. Nakagawa της FFRI Security, Inc., για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ενημερώθηκε στις 21 Ιουνίου 2022

App Support

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον χρήστη @CodeColorist, έναν ανώνυμο ερευνητή και τον χρήστη 漂亮鼠 της 赛博回忆录 για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2022

CoreML

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον χρήστη hjy79425575 που συνεργάστηκε με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro, για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

CUPS

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή, Inc., και τον Nathan Nye της WhiteBeam Security για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2022

Kernel

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anthony Steinhauser του project Safeside της Google για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Sandbox

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

smbx

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Zhongcheng Li (CK01) για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: