Χρήση ιδιωτικών διευθύνσεων δικτύου Wi-Fi σε iOS 14, iPadOS 14 και watchOS 7

Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία του απορρήτου σας, το iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Apple Watch ενδέχεται να αλλάζουν περιοδικά τη διεύθυνση MAC που χρησιμοποιούν σε κάθε δίκτυο Wi-Fi.

Για να επικοινωνήσει με ένα δίκτυο Wi-Fi, μια συσκευή πρέπει να αναγνωριστεί στο δίκτυο με χρήση μιας μοναδικής διεύθυνσης δικτύου η οποία ονομάζεται «διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης μέσου» (MAC). Εάν η συσκευή χρησιμοποιεί πάντα την ίδια διεύθυνση MAC Wi-Fi, οι διαχειριστές δικτύου και άλλοι παρατηρητές δικτύου μπορούν εύκολα να συσχετίσουν αυτήν τη διεύθυνση με τη δραστηριότητα και την τοποθεσία του δικτύου της συσκευής με την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτρέπει ένα είδος παρακολούθησης ή δημιουργίας προφίλ χρήστη και ισχύει για όλες τις συσκευές σε όλα τα δίκτυα Wi-Fi.

Για τη μείωση αυτού του κινδύνου για το απόρρητο, το iOS 14, το iPadOS 14 και το watchOS 7 περιλαμβάνουν μια δυνατότητα η οποία αλλάζει περιοδικά τη διεύθυνση MAC που χρησιμοποιεί η συσκευή σας σε κάθε δίκτυο Wi-Fi. Αυτή η τυχαιοποιημένη διεύθυνση MAC είναι η ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi της συσκευής σας για αυτό το δίκτυο, μέχρι την επόμενη φορά που θα συνδεθεί με διαφορετική διεύθυνση.


Λάβετε προεκδόσεις του iOS 14, του iPadOS 14 και του watchOS 7 μέσω του Προγράμματος λογισμικού beta της Apple.

Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi με ιδιωτική διεύθυνση

Συνδεθείτε στο Wi-Fi όπως συνήθως από το iPhone, iPad ή iPod touch ή από το Apple Watch. Η χρήση μιας ιδιωτικής διεύθυνσης Wi-Fi δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε ή χρησιμοποιείτε τα περισσότερα δίκτυα Wi-Fi ή τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο εκχωρεί μια διεύθυνση IP στη συσκευή σας.

Ορισμένα δίκτυα ή δυνατότητες δικτύου λειτουργούν καλύτερα με διευθύνσεις MAC που δεν αλλάζουν:

 • Εάν ο δρομολογητής Wi-Fi σάς ειδοποιεί κάθε φορά που μια νέα συσκευή συνδέεται στο δίκτυο, θα λαμβάνετε μια γνωστοποίηση κάθε φορά που συνδέεστε σε μια νέα ιδιωτική διεύθυνση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις γνωστοποιήσεις στις ρυθμίσεις για τον δρομολογητή σας. 
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα δίκτυο μπορεί να σας επιτρέψει να συνδεθείτε σε μια ιδιωτική διεύθυνση, αλλά να μην σας επιτρέψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ιδιωτικές διευθύνσεις με αυτό το δίκτυο.
 • Εάν ένα δίκτυο χρειάζεται αμετάβλητη διεύθυνση MAC για την παροχή γονικού ελέγχου ή για την αναγνώριση της συσκευής σας ως εξουσιοδοτημένης συσκευής για σύνδεση, μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ιδιωτικές διευθύνσεις με αυτό το δίκτυο.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση ιδιωτικών διευθύνσεων για ένα δίκτυο

Μπορείτε να σταματήσετε ή να ξεκινήσετε ξανά να χρησιμοποιείτε ιδιωτικές διευθύνσεις με οποιοδήποτε δίκτυο. Για την καλύτερη προστασία του απορρήτου, αφήστε τη ρύθμιση ενεργοποιημένη για όλα τα δίκτυα που την υποστηρίζουν.

iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και κατόπιν πατήστε «Wi-Fi».
 2. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών  που εμφανίζεται δίπλα σε ένα δίκτυο.
 3. Πατήστε «Χρήση ιδιωτικής διεύθυνσης». Εάν η συσκευή σας συνδέθηκε στο δίκτυο χωρίς χρήση ιδιωτικής διεύθυνσης, μια προειδοποίηση για το απόρρητο εξηγεί τον λόγο.
  Οθόνη «Πληροφορίες Wi-Fi» στις Ρυθμίσεις
 4. Η νέα ρύθμιση θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που η συσκευή σας θα συνδεθεί στο δίκτυο. Εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε αμέσως, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου ή τις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια συνδεθείτε στο δίκτυο.

Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και κατόπιν πατήστε «Wi-Fi».
 2. Πατήστε το όνομα του δικτύου στο οποίο συνδεθήκατε. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ακόμη στο δίκτυο, σαρώστε προς τα αριστερά στο όνομά του και πατήστε «Περισσότερα» .
  Το κουμπί «Περισσότερα» στις Ρυθμίσεις Wi-Fi
 3. Πατήστε «Ιδιωτική MAC».
  Ο διακόπτης «Ιδιωτική MAC» στις Ρυθμίσεις Wi-Fi
 4. Η νέα ρύθμιση θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που το Apple Watch θα συνδεθεί στο δίκτυο. Εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε αμέσως, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου ή τις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια συνδεθείτε στο δίκτυο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: