Χρήση ιδιωτικών διευθύνσεων δικτύου Wi-Fi σε iOS 14, iPadOS 14 και watchOS 7

Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία του απορρήτου σας, το iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Apple Watch ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετική διεύθυνση MAC με κάθε δίκτυο Wi-Fi.

Για να επικοινωνήσει με ένα δίκτυο Wi-Fi, μια συσκευή πρέπει να αναγνωριστεί στο δίκτυο με χρήση μιας μοναδικής διεύθυνσης δικτύου η οποία ονομάζεται «διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης μέσου» (MAC). Αν η συσκευή χρησιμοποιεί πάντα την ίδια διεύθυνση MAC Wi-Fi σε όλα τα δίκτυα, οι διαχειριστές δικτύου και άλλοι παρατηρητές δικτύου μπορούν εύκολα να συσχετίσουν αυτήν τη διεύθυνση με τη δραστηριότητα και την τοποθεσία του δικτύου της συσκευής με την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτρέπει ένα είδος παρακολούθησης ή δημιουργίας προφίλ χρήστη και ισχύει για όλες τις συσκευές σε όλα τα δίκτυα Wi-Fi.

Για τον περιορισμό αυτού του κινδύνου για το απόρρητο, το iOS 14, το iPadOS 14 και το watchOS 7 χρησιμοποιούν διαφορετική διεύθυνση MAC για κάθε δίκτυο Wi-Fi. Αυτή η μοναδική, στατική διεύθυνση MAC είναι η ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi της συσκευής σας για το συγκεκριμένο δίκτυο μόνο.

Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi με ιδιωτική διεύθυνση

Η χρήση μιας ιδιωτικής διεύθυνσης Wi-Fi δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε ή χρησιμοποιείτε τα περισσότερα δίκτυα Wi-Fi. Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi όπως συνήθως.

 • Αν ο δρομολογητής Wi-Fi έχει διαμορφωθεί ώστε να σάς ειδοποιεί κάθε φορά που μια νέα συσκευή συνδέεται στο δίκτυο, θα λαμβάνετε μια γνωστοποίηση όταν η συσκευή σας συνδέεται πρώτη φορά με μια ιδιωτική διεύθυνση.
 • Αν ένα δίκτυο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδιωτική διεύθυνση για την παροχή γονικού ελέγχου ή για την αναγνώριση της συσκευής σας ως εξουσιοδοτημένης συσκευής για σύνδεση, μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ιδιωτική διεύθυνση με το συγκεκριμένο δίκτυο.
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα δίκτυο μπορεί να σας επιτρέψει να συνδεθείτε με μια ιδιωτική διεύθυνση, αλλά να μην σας επιτρέψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ιδιωτική διεύθυνση με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση ιδιωτικής διεύθυνσης για ένα δίκτυο

Μπορείτε να σταματήσετε ή να ξεκινήσετε ξανά να χρησιμοποιείτε μια ιδιωτική διεύθυνση με οποιοδήποτε δίκτυο. Για την καλύτερη προστασία του απορρήτου, αφήστε τη ρύθμιση ενεργοποιημένη για όλα τα δίκτυα που την υποστηρίζουν.

iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και κατόπιν πατήστε «Wi-Fi».
 2. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών  που εμφανίζεται δίπλα σε ένα δίκτυο.
 3. Πατήστε «Ιδιωτική διεύθυνση». Αν η συσκευή σας συνδέθηκε στο δίκτυο χωρίς χρήση ιδιωτικής διεύθυνσης, μια προειδοποίηση για το απόρρητο εξηγεί τον λόγο.

Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και κατόπιν πατήστε «Wi-Fi».
 2. Πατήστε το όνομα του δικτύου στο οποίο συνδεθήκατε. Αν δεν έχετε συνδεθεί ακόμη στο δίκτυο, σαρώστε προς τα αριστερά στο όνομά του και πατήστε «Περισσότερα» .
  Το κουμπί «Περισσότερα» στις Ρυθμίσεις Wi-Fi
 3. Πατήστε «Ιδιωτική διεύθυνση».

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: