Χρήση ιδιωτικών διευθύνσεων δικτύου Wi-Fi σε iPhone, iPad, iPod touch και Apple Watch

Για σκοπούς βελτίωσης της προστασίας απορρήτου, η συσκευή σας χρησιμοποιεί διαφορετική διεύθυνση MAC με κάθε δίκτυο Wi-Fi.


Σχετικά με τις ιδιωτικές διευθύνσεις Wi-Fi

Για να επικοινωνήσει με ένα δίκτυο Wi-Fi, μια συσκευή πρέπει να αναγνωριστεί στο δίκτυο με χρήση μιας μοναδικής διεύθυνσης δικτύου η οποία ονομάζεται «διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης μέσου» (MAC). Αν η συσκευή χρησιμοποιεί πάντα την ίδια διεύθυνση MAC Wi-Fi σε όλα τα δίκτυα, οι διαχειριστές δικτύου και άλλοι παρατηρητές δικτύου μπορούν εύκολα να συσχετίσουν αυτήν τη διεύθυνση με τη δραστηριότητα και την τοποθεσία του δικτύου της συσκευής με την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτρέπει ένα είδος παρακολούθησης ή δημιουργίας προφίλ χρήστη και ισχύει για όλες τις συσκευές σε όλα τα δίκτυα Wi-Fi.

Από το iOS 14, το iPadOS 14 και το watchOS 7 και έπειτα, η συσκευή σας βελτιώνει την προστασία απορρήτου χρησιμοποιώντας διαφορετική διεύθυνση MAC για κάθε δίκτυο Wi-Fi. Αυτή η μοναδική διεύθυνση MAC είναι η ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi της συσκευής σας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή σας θα αλλάζει την ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi:

 • Αν διαγράψετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στη συσκευή, η συσκευή σας θα χρησιμοποιήσει διαφορετική ιδιωτική διεύθυνση την επόμενη φορά που θα συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο.
 • Από το iOS 15, το iPadOS 15 και το watchOS 8 και έπειτα, αν η συσκευή σας δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο για περίοδο 6 εβδομάδων, θα χρησιμοποιήσει διαφορετική ιδιωτική διεύθυνση την επόμενη φορά που θα συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο. Επιπλέον, αν ορίσετε την αγνόηση του δικτύου στη συσκευή σας, θα αγνοήσει επίσης την ιδιωτική διεύθυνση που χρησιμοποίησε με αυτό το δίκτυο, εκτός αν έχουν περάσει λιγότερες από 2 εβδομάδες από την τελευταία φορά που ορίστηκε αγνόηση αυτού του δικτύου. 

Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi με ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi

Μπορείτε να συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi όπως κάνετε συνήθως. Μια ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε ή χρησιμοποιείτε τα περισσότερα δίκτυα Wi-Fi.

Αν ένα δίκτυο δεν επιτρέπει στη συσκευή σας να συνδεθεί ή δεν της επιτρέπει περαιτέρω πρόσβαση στο δίκτυο ή στο διαδίκτυο μετά την σύνδεση, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να διακόψετε τη χρήση μιας ιδιωτικής διεύθυνσης Wi-Fi με αυτό το δίκτυο.

 


Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας για ένα δίκτυο

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μια ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi από προεπιλογή. Για βελτιωμένη προστασία του απορρήτου, αφήστε αυτήν τη δυνατότητα ενεργοποιημένη για όλα τα δίκτυα που την υποστηρίζουν.

iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και κατόπιν αγγίξτε «Wi-Fi».
 2. Αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερες πληροφορίες»  δίπλα σε ένα δίκτυο.
 3. Αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi». Αν η συσκευή σας συνδέθηκε στο δίκτυο χωρίς χρήση ιδιωτικής διεύθυνσης, μια προειδοποίηση για το απόρρητο εξηγεί τον λόγο.
  Στο iPhone, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Ιδιωτική διεύθυνση Wi-Fi» στην εφαρμογή Ρυθμίσεις

Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και κατόπιν αγγίξτε «Wi-Fi».
 2. Αγγίξτε το όνομα του δικτύου στο οποίο συνδεθήκατε. Αν δεν έχετε συνδεθεί ακόμη στο δίκτυο, σαρώστε προς τα αριστερά στο όνομά του και αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» .
  Στο Apple Watch, ανοίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi
 3. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Ιδιωτική διεύθυνση». 
  Στο Apple Watch, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Ιδιωτική διεύθυνση

 


Για διαχειριστές δικτύου

Αν διαχειρίζεστε έναν δρομολογητή Wi-Fi που είναι διαμορφωμένος να σας ειδοποιεί όταν μια νέα συσκευή συνδέεται στο δίκτυο, λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν μια συσκευή συνδέεται με ιδιωτική διεύθυνση.

Οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουν την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi, ώστε να υποστηρίζονται οι ιδιωτικές διευθύνσεις. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα προφίλ δικτύου που καθορίζεται από το MDM προκειμένου να απενεργοποιήσουν την Ιδιωτική διεύθυνση για εγγεγραμμένες συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο Wi-Fi τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιωτικές διευθύνσεις Wi-Fi και τα εταιρικά δίκτυα.

 


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: