Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του Βοηθού μετεγκατάστασης των Windows (Windows Migration Assistant) 2.2.0.0

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του Βοηθού μετεγκατάστασης των Windows (Windows Migration Assistant) 2.2.0.0 (v. 1A11).

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

Βοηθός μετεγκατάστασης Windows (Windows Migration Assistant) 2.2.0.0

Κυκλοφόρησε την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Πρόγραμμα εγκατάστασης Windows

Διατίθεται για: macOS Catalina

Αποτέλεσμα: Η εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης σε μη αξιόπιστο κατάλογο μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα.

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα δυναμικής φόρτωσης βιβλιοθήκης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη αναζήτηση διαδρομής.

CVE-2020-9858: Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security

Για να ελέγξετε την έκδοση του Βοηθού μετεγκατάστασης των Windows (Windows Migration Assistant) που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας:

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενημερωμένος στην πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10.
  2. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
  3. Επιλέξτε Εφαρμογές > Εφαρμογές και λειτουργίες > Βοηθός μετεγκατάστασης Windows (Windows Migration Assistant) > Προηγμένες επιλογές. Ο αριθμός της έκδοσης αναφέρεται κάτω από την επιλογή «Προδιαγραφές».

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: