Αν το μικρόφωνο στο iPod touch δεν λειτουργεί

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν ο ήχος δεν είναι καθαρός κατά τις κλήσεις FaceTime, στις εγγραφές βίντεο ή σε εφαρμογές.

Καθαρισμός του μικροφώνου

  1. Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά οθόνης, μεμβράνες ή θήκες από το iPod touch.
  2. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες από τα ανοίγματα του iPod touch. 

Αν το Siri δεν μπορεί να σας ακούσει

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο. 
  2. Πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» , μιλήστε στο πίσω μέρος του iPod touch και, στη συνέχεια, σταματήστε την εγγραφή.
  3. Όταν αναπαραγάγετε την ηχογράφηση, θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά.
  4. Αν δεν ακούτε καθαρά τη φωνή σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν το μικρόφωνο δεν λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Μικρόφωνο.
  2. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.
  3. Αν η εφαρμογή έχει άδεια πρόσβασης στο μικρόφωνο ή αν δεν παρατίθεται στη λίστα, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: