Αν τα μικρόφωνα στο iPhone δεν λειτουργούν

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν ο ήχος δεν είναι καθαρός κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις, τις κλήσεις FaceTime, στις εγγραφές βίντεο ή σε εφαρμογές.

Καθαρίστε τα μικρόφωνα

 1. Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά οθόνης, μεμβράνες ή θήκες από το iPhone.
 2. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες από τα ανοίγματα του iPhone. 

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple

Αν συνεχίζετε να μην ακούγεστε καθαρά κατά τη διάρκεια των κλήσεων, στις εγγραφές ή στις εφαρμογές, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple για να συζητήσετε για τις επιλογές σέρβις.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε περισσότερα βήματα μόνοι σας

Αν προτιμάτε, ακολουθούν μερικά ακόμη βήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε μόνοι σας. Ωστόσο, μπορεί και πάλι να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Apple αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

Αν οι συνομιλητές σας δεν μπορούν να σας ακούσουν κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις ή τις κλήσεις FaceTime

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο. 
 2. Πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» , μιλήστε στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας και στη συνέχεια σταματήστε την εγγραφή. 
 3. Όταν αναπαραγάγετε την ηχογράφηση, θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά.

Αν οι συνομιλητές σας δεν μπορούν να σας ακούσουν όταν χρησιμοποιείτε ανοιχτή ακρόαση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα.
 2. Εγγράψτε ένα βίντεο μιλώντας στο επάνω μέρος του iPhone.
 3. Πατήστε τον επιλογέα κάμερας  για να μεταβείτε στην άλλη κάμερα. Στη συνέχεια, εγγράψτε ένα άλλο βίντεο μιλώντας στο επάνω μέρος του iPhone.
 4. Όταν αναπαραγάγετε τα βίντεο, θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά.

Αν το μικρόφωνο δεν λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Μικρόφωνο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.
 3. Αν η εφαρμογή έχει άδεια πρόσβασης στο μικρόφωνο ή αν δεν παρατίθεται στη λίστα, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: