Πληροφορίες για το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Catalina 10.15.2, της Ενημέρωσης ασφάλειας 2019-002 Mojave και της Ενημέρωσης ασφάλειας 2019-007 High Sierra

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Catalina 10.15.2, της Ενημέρωσης ασφάλειας 2019-002 Mojave και της Ενημέρωσης ασφάλειας 2019-007 High Sierra.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

macOS Catalina 10.15.2, Ενημέρωση ασφάλειας 2019-002 Mojave, Ενημέρωση ασφάλειας 2019-007 High Sierra

Κυκλοφόρησε στις 10 Δεκεμβρίου 2019

ATS

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένα αρχεία

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2019-8837: Csaba Fitzl (@theevilbit)

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

Bluetooth

Διατίθεται για: macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2019-8853: Jianjun Dai του Alpha Lab της Qihoo 360

CallKit

Διατίθεται για: macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Οι κλήσεις μέσω του Siri ενδέχεται να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας το λανθασμένο πρόγραμμα κινητού δικτύου στις συσκευές που διαθέτουν δύο ενεργά προγράμματα

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα API στον χειρισμό των εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούνται μέσω Siri. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού κατάστασης.

CVE-2019-8856: Fabrice TERRANCLE της TERRANCLE SARL

Διακομιστές μεσολάβησης CFNetwork

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2019-8848: Zhuo Liang της ομάδας Qihoo 360 Vulcan

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

CFNetwork

Διατίθεται για: macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει το πρωτόκολλο HSTS για περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων τομέων ανώτερου επιπέδου που προηγουμένως δεν ήταν στην προφορτωμένη λίστα HSTS

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα διαμόρφωσης αντιμετωπίστηκε με πρόσθετους περιορισμούς.

CVE-2019-8834: Rob Sayre (@sayrer)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2020

CUPS

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Σε ορισμένες διαμορφώσεις, ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να υποβάλλει αυθαίρετες εργασίες εκτύπωσης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με τη βελτίωση του ελέγχου ορίων.

CVE-2019-8842: Niky1235 της China Mobile

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

CUPS

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει μια επίθεση άρνησης υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με τη βελτίωση του ελέγχου ορίων.

CVE-2019-8839: Stephan Zeisberg του Security Research Labs

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

FaceTime

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου βίντεο μέσω του FaceTime μπορεί να προκαλέσει την αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-8830: natashenka του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

IOGraphics

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Ο Mac ενδέχεται να μην κλειδώνει αμέσως μετά την αφύπνιση

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2019-8851: Vladik Khononov της DoiT International

Η καταχώριση προστέθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2020

Πυρήνας

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε αφαιρώντας τον ευάλωτο κώδικα.

CVE-2019-8833: Ian Beer του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

Πυρήνας

Διατίθεται για: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8828: Cim Stordal της Cognite

CVE-2019-8838: Dr Silvio Cesare της InfoSect

CVE-2019-8847: Apple

CVE-2019-8852: pattern-f (@pattern_F_) της WaCai

libexpat

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Η ανάλυση ενός κακόβουλου αρχείου XML ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκάλυψη των πληροφοριών του χρήστη

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την ενημέρωση του expat στην έκδοση 2.2.8.

CVE-2019-15903: Joonun Jang

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

Σημειώσεις

Διατίθεται για: macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να αντικαταστήσει υπάρχοντα αρχεία

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα με τον χειρισμό διαδρομών καταλόγων αντιμετωπίστηκε με βελτίωση της επικύρωσης διαδρομών.

CVE-2020-9782: Allison Husain του UC Berkeley

Η καταχώριση προστέθηκε στις 4 Απριλίου 2020

OpenLDAP

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Πολλαπλά προβλήματα στο OpenLDAP

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με ενημέρωση στο OpenLDAP έκδοση 2.4.28.

CVE-2012-1164

CVE-2012-2668

CVE-2013-4449

CVE-2015-1545

CVE-2019-13057

CVE-2019-13565

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2020

Ασφάλεια

Διατίθεται για: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8832: Insu Yun του SSLab στο Georgia Tech

tcpdump

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15

Αποτέλεσμα: Πολλαπλά προβλήματα στο tcpdump

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με ενημέρωση στο tcpdump έκδοση 4.9.3 και στο libpcap έκδοση 1.9.1

CVE-2017-16808

CVE-2018-10103

CVE-2018-10105

CVE-2018-14461

CVE-2018-14462

CVE-2018-14463

CVE-2018-14464

CVE-2018-14465

CVE-2018-14466

CVE-2018-14467

CVE-2018-14468

CVE-2018-14469

CVE-2018-14470

CVE-2018-14879

CVE-2018-14880

CVE-2018-14881

CVE-2018-14882

CVE-2018-16227

CVE-2018-16228

CVE-2018-16229

CVE-2018-16230

CVE-2018-16300

CVE-2018-16301

CVE-2018-16451

CVE-2018-16452

CVE-2019-15166

CVE-2019-15167

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας στην εμβέλεια του Wi-Fi ενδέχεται να μπορεί να δει μικρή ποσότητα της κίνησης δικτύου

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στον χειρισμό των μεταβάσεων κατάστασης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2019-15126: Milos Cermak στην ESET

Η καταχώριση προστέθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020

Επιπλέον αναγνώριση

Λογαριασμοί

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Allison Husain του UC Berkeley, Kishan Bagaria (KishanBagaria.com), Tom Snelling του Loughborough University για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 4 Απριλίου 2020

Δεδομένα πυρήνα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη natashenka του Google Project Zero για τη βοήθειά της.

Finder

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Csaba Fitzl (@theevilbit) για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

Πυρήνας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Daniel Roethlisberger της Swisscom CSIRT για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: