Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του watchOS 6.1

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του watchOS 6.1.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

watchOS 6.1

Κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου 2019

Λογαριασμοί

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει μνήμη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-8787: Steffen Klee του Secure Mobile Networking Lab στο Technische Universität Darmstadt

AirDrop

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Οι μεταφορές του AirDrop ενδέχεται να γίνουν απροσδόκητα αποδεκτές στη λειτουργία «Όλοι»

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2019-8796: Allison Husain του UC Berkeley

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 4 Απριλίου 2020

App Store

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να συνδεθεί στον λογαριασμό ενός χρήστη που είχε συνδεθεί προηγουμένως χωρίς έγκυρα διαπιστευτήρια.

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ελέγχου ταυτότητας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2019-8803: Kiyeon An, 차민규 (CHA Minkyu)

AppleFirmwareUpdateKext

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια ευπάθεια αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2019-8747: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Ήχος

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8785: Ian Beer του Google Project Zero

CVE-2019-8797: 08Tc3wBB σε συνεργασία με την SSD Secure Disclosure

Επαφές

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης επαφής μπορεί να προκαλέσει πλαστογράφηση του περιβάλλοντος χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2017-7152: Oliver Paukstadt της Thinking Objects GmbH (to.com)

Συμβάντα συστήματος αρχείων

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8798: ABC Research s.r.o. σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Πυρήνας

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2019-8794: 08Tc3wBB σε συνεργασία με την SSD Secure Disclosure

Πυρήνας

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8786: Wen Xu του Georgia Tech, Microsoft Offensive Security Research Intern

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2019

Πυρήνας

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια ευπάθεια αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2019-8829: Jann Horn του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2019

libxslt

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Πολλαπλά προβλήματα στο libxslt

Περιγραφή: Πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένη επαλήθευση εισόδου.

CVE-2019-8750: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

VoiceOver

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης με φυσική πρόσβαση σε μια συσκευή iOS ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε επαφές από την οθόνη κλειδώματος

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τον περιορισμό των επιλογών που διατίθενται σε κλειδωμένη συσκευή.

CVE-2019-8775: videosdebarraquito

WebKit

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8743: zhunki από την ομάδα Codesafe της Legendsec στην Qi'anxin Group

CVE-2019-8765: Samuel Groß του Google Project Zero

CVE-2019-8766: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

CVE-2019-8808: εντοπίστηκε από το OSS-Fuzz

CVE-2019-8811: Soyeon Park του SSLab στο Georgia Tech

CVE-2019-8812: JunDong Xie του Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2019-8816: Soyeon Park του SSLab στο Georgia Tech

CVE-2019-8820: Samuel Groß του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2019

Επιπλέον αναγνώριση

boringssl

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Nimrod Aviram του Tel Aviv University, Robert Merget του Ruhr University Bochum και Juraj Somorovsky του Ruhr University Bochum για τη βοήθειά τους.

CFNetwork

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Lily Chen της Google για τη βοήθειά του.

Πυρήνας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Daniel Roethlisberger της Swisscom CSIRT και Jann Horn του Google Project Zero για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2019

Safari

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Ron Summers και Ronald van der Meer για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020

WebKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Zhiyi Zhang από την ομάδα Codesafe της Legendsec στην Qi'anxin Group για τη βοήθειά του.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: