Παρακολούθηση της περιόδου σας με την Καταγραφή κύκλου

Με το iOS 13 και το watchOS 6 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε τον έμμηνο κύκλο σας, ώστε να έχετε μια καλύτερη εικόνα για τη υγεία σας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τον έμμηνο κύκλο σας στην εφαρμογή Υγεία στο iPhone ή στην εφαρμογή Καταγραφή κύκλου στο Apple Watch. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε γνωστοποιήσεις που σας ενημερώνουν πότε πλησιάζει η επόμενη περίοδός σας ή οι γόνιμες ημέρες.

Η εφαρμογή Καταγραφή κύκλου περιλαμβάνεται στο watchOS 6. Το watchOS 6 είναι συμβατό με το Apple Watch Series 1 και νεότερα μοντέλα. Για την αναβάθμιση σε watchOS 6 απαιτείται iPhone 6s ή νεότερο μοντέλο που λειτουργεί με iOS 13 ή νεότερη έκδοση.

Μάθετε πώς η εφαρμογή Υγεία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις πληροφορίες σας

Πώς να διαμορφώσετε την Καταγραφή κύκλου

  1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση». 
  2. Πατήστε «Καταγραφή κύκλου».
  3. Πατήστε «Έναρξη» και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Η εφαρμογή Καταγραφή κύκλου στο Apple Watch και η εφαρμογή Υγεία στο iPhone 

Πώς να παρακολουθείτε τον κύκλο σας

  1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση».
  2. Πατήστε «Καταγραφή κύκλου».
  3. Σαρώστε προς τη σωστή ημέρα και πατήστε το οβάλ για να καταχωρίσετε την περίοδό σας.
  4. Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε μια κατηγορία, πραγματοποιήστε μια αλλαγή και κατόπιν πατήστε «Τέλος». Μπορείτε να παρακολουθείτε συμπτώματα, κηλίδες αίματος, βασική θερμοκρασία σώματος και πολλά άλλα.

Για να παρακολουθείτε τον κύκλο σας από το Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Καταγραφή κύκλου, σαρώστε προς τη σωστή ημερομηνία και πατήστε το οβάλ για να καταχωρίσετε την περίοδό σας.

 

Προσθήκη παραγόντων κύκλου

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο και τη διάρκεια του κύκλου σας, όπως είναι η εγκυμοσύνη.

  1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση».
  2. Πατήστε «Καταγραφή κύκλου».
  3. Στην ενότητα «Καταγραφή κύκλου», πατήστε «Διαμόρφωση» δίπλα στο πεδίο «Παράγοντες».
  4. Επιλέξτε «Έγκυος», «Θηλασμός», «Χρήση αντισυλληπτικών» ή «Κανένα από αυτά».
  5. Καταχωρίστε μια ημερομηνία έναρξης για τον παράγοντα και πατήστε «Τέλος».

Αν ο παράγοντας προστέθηκε εσφαλμένα, πατήστε τον και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή παράγοντα» για να τον αφαιρέσετε.

Για να τερματίσετε έναν παράγοντα, πατήστε τον και πατήστε «Λήξη». Καταχωρίστε μια ημερομηνία λήξης και πατήστε «Τέλος». Μπορείτε να πατήσετε «Show All Factors» (Εμφάνιση όλων των παραγόντων), για να δείτε ένα ιστορικό των προηγούμενων παραγόντων σας.

Τι σημαίνουν τα χρώματα

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Υγεία ή Καταγραφή κύκλου, μπορείτε εύκολα να ελέγχετε την περίοδό σας ή τις γόνιμες ημέρες με μια ματιά. Δείτε παρακάτω τι σημαίνουν τα σύμβολα και τα χρώματα της εφαρμογής.

Γαλάζιο οβάλ

Ένα γαλάζιο οβάλ υποδεικνύει τις προβλεπόμενες έξι γόνιμες ημέρες σας.

Ένα ανοιχτό μοβ οβάλ υποδεικνύει την αναδρομικά εκτιμώμενη ημέρα ωορρηξίας σας.1

Κόκκινες ρίγες

Οι κόκκινες ρίγες σε κύκλο υποδεικνύουν πότε προβλέπεται να έχετε περίοδο.

Συμπαγής κόκκινη κουκκίδα

Οι συμπαγείς κουκκίδες υποδεικνύουν τις καταχωρισμένες ημέρες περιόδου. 

Μοβ κουκκίδα

Οι μοβ κουκκίδες υποδεικνύουν τις ημέρες που καταχωρίσατε πληροφορίες.

Έλεγχος και εξαγωγή ιστορικού κύκλου

  1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση».
  2. Πατήστε «Καταγραφή κύκλου».
  3. Μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα «Οι κύκλοι σας». 
  4. Πατήστε «Ιστορικό κύκλων». Μπορείτε να πατήσετε «Εξαγωγή PDF» για να δημιουργήσετε ένα PDF με το ιστορικό κύκλων σας για τους τελευταίους 12 μήνες.
  5. Πατήστε τον κύκλο που θέλετε να ελέγξετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Εξαγωγή PDF» για να δημιουργήσετε ένα PDF για τον επιλεγμένο κύκλο.
  6. Για να επεξεργαστείτε την προβολή «Λεπτομερής προβολή κύκλου», πατήστε «Επεξεργασία» και κατόπιν επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πληροφοριών που θέλετε να ελέγξετε.

Πώς να ρυθμίσετε γνωστοποιήσεις παρακολούθησης και δεδομένα πρόβλεψης περιόδου και γόνιμων ημερών

  1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση». 
  2. Πατήστε «Καταγραφή κύκλου».
  3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Επιλογές».
  4. Επιλέξτε «Πρόβλεψη περιόδου» και «Γνωστοποίηση περιόδου». Αυτές οι γνωστοποιήσεις σάς ενημερώνουν πότε πρόκειται να ξεκινήσει η περίοδός σας και ρωτούν αν η περίοδος τελείωσε.
  5. Πατήστε «Αποκλίσεις κύκλου» και επιλέξτε τις αποκλίσεις για τις οποίες θέλετε να ειδοποιείστε.
  6. Επιλέξτε «Πρόβλεψη γονιμότητας» και «Γνωστοποίηση γονιμότητας». Αυτές οι γνωστοποιήσεις σάς ενημερώνουν πότε ενδέχεται να ξεκινήσουν οι γόνιμες ημέρες σας.

Οι προβλέψεις ξεκινούν αφού εισαγάγετε την τελευταία περίοδό σας στην εφαρμογή Καταγραφή κύκλου και βασίζονται στα δεδομένα που έχετε καταχωρίσει. Αν καταχωρίσετε μια περίοδο πριν από την προβλεπόμενη έναρξή της, δεν θα λάβετε γνωστοποίηση πρόβλεψης περιόδου για τον συγκεκριμένο έμμηνο κύκλο. Οι γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στο Apple Watch και το iPhone, ανάλογα ποιο χρησιμοποιείτε. 

Πώς υπολογίζονται οι προβλέψεις

Οι προβλέψεις περιόδου βασίζονται στα δεδομένα που έχετε καταχωρίσει για τις προηγούμενες περιόδους σας και τη διάρκεια του κύκλου σας, καθώς και για τον αριθμό ημερών που διαρκεί συνήθως η περίοδός σας και για τη διάρκεια του τυπικού κύκλου σας. Αν διαμορφώσετε την Καταγραφή κύκλου, μπορείτε να καταχωρίσετε δεδομένα σχετικά με το ιστορικό του κύκλου σας, όπως την ημέρα που ξεκίνησε η τελευταία περίοδός σας, την τυπική διάρκειά της και τη διάρκεια του τυπικού κύκλου σας. Μπορείτε να καταχωρίσετε αυτά τα δεδομένα χειροκίνητα ή μπορείτε να επιβεβαιώσετε δεδομένα που υπήρχαν στο παρελθόν στην εφαρμογή Υγεία από τη χρήση εφαρμογών τρίτων. Καταχωρίζοντας κάθε ημέρα της περιόδου σας, βελτιώνετε τον υπολογισμό των προβλέψεων.

Οι γόνιμες ημέρες είναι οι έξι ημέρες που είναι πιθανότερο να είστε γόνιμη, με βάση τα δεδομένα που έχετε καταχωρίσει σχετικά με την περίοδό σας ή ένα θετικό αποτέλεσμα τεστ ωορρηξίας. Η πρόβλεψη γόνιμων ημερών βασίζεται στην κλασική ημερολογιακή μέθοδο. Οι γόνιμες ημέρες υπολογίζονται αφαιρώντας 13 ημέρες (ωχρινική φάση) από την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του επόμενου κύκλου. Αν εισαγάγετε ένα θετικό αποτέλεσμα τεστ ωορρηξίας, η πρόβλεψη γόνιμων ημερών μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε η πέμπτη ημέρα των γόνιμων ημερών να συμπίπτει με το πρώτο θετικό αποτέλεσμα τεστ ωορρηξίας σε έναν κύκλο.

Με το Apple Watch Series 8 ή το Apple Watch Ultra, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα θερμοκρασίας του καρπού σας για να εκτιμάται ο πιθανός χρόνος της ωορρηξίας και να βελτιώνονται οι προβλέψεις περιόδου.

Μάθετε σχετικά με τις αναδρομικές εκτιμήσεις ωορρηξίας στην Καταγραφή κύκλου

 

Σχετικά με τα δεδομένα και τις προβλέψεις καρδιακών παλμών

Εκτός από τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει για τις προηγούμενες περιόδους σας και τη διάρκεια του κύκλου σας, η εφαρμογή Υγεία μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα καρδιακών παλμών από το Apple Watch σας για να βελτιώνει τις προβλέψεις καταγραφής κύκλου.2 Η χρήση δεδομένων καρδιακών παλμών από το Apple Watch για βελτίωση των προβλέψεων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή.

  1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση». 
  2. Πατήστε «Καταγραφή κύκλου».
  3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Επιλογές».
  4. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Δεδομένα καρδιακών παλμών».

Σχετικά με τις αποκλίσεις κύκλου

Η Καταγραφή κύκλου μπορεί να σας ενημερώσει, αν στο καταχωρισμένο ιστορικό κύκλων σας για τους προηγούμενους έξι μήνες παρατηρηθεί ένα μοτίβο ακανόνιστων περιόδων, σποραδικών περιόδων, παρατεταμένων περιόδων ή επίμονων κηλίδων. Αν λάβετε μια ειδοποίηση ή μια γνωστοποίηση σχετικά με μια πιθανή απόκλιση κύκλου, θα μπορείτε να ελέγξετε το καταχωρισμένο ιστορικό κύκλων. Αν είναι ακριβές, θα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την απόκλιση κύκλου που ανιχνεύτηκε και να εξαγάγετε τους τελευταίους 12 μήνες του ιστορικού κύκλων σας ως PDF, ώστε να το κοινοποιήσετε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Όταν έχετε καταχωρίσει έναν πρόσφατο ή σε εξέλιξη παράγοντα κύκλου, η ανίχνευση απόκλισης κύκλου απενεργοποιείται αυτόματα.

Πώς να αποκρύψετε την εφαρμογή Καταγραφή κύκλου

Μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμογές απευθείας από την οθόνη Αφετηρίας του Apple Watch:

  1. Πατήστε το Digital Crown για να εμφανίσετε την οθόνη Αφετηρίας.
  2. Αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή Καταγραφή κύκλου μέχρι να αναπηδήσει το εικονίδιο. Αν η εφαρμογή δεν αναπηδήσει, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πατήσει πολύ δυνατά.
  3. Πατήστε το κουμπί διαγραφής  και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή εφαρμογής». Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση όλων των ενσωματωμένων εφαρμογών Apple.
  4. Πατήστε το Digital Crown για να ολοκληρώσετε.

Αν οι εφαρμογές σας εμφανίζονται σε Προβολή λίστας, σαρώστε προς τα αριστερά στην εφαρμογή Καταγραφή κύκλου και πατήστε το εικονίδιο του κάδου για να την αφαιρέσετε.

Μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Καταγραφή κύκλου ξανά.

Διαγραφή δεδομένων καταγραφής κύκλου

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία στο iPhone.
  2. Πατήστε «Περιήγηση» και κατόπιν «Καταγραφή κύκλου».
  3. Πατήστε «Προβολή στοιχείων Καταγραφής κύκλου».
  4. Επιλέξτε ένα παλαιότερο στοιχείο και κατόπιν πατήστε «Εμφάνιση όλων των δεδομένων».
  5. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
  6. Πατήστε το κουμπί «Αφαίρεση»  δίπλα σε κάθε στοιχείο και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή».

Σχετικά με τα δεδομένα υγείας και το απόρρητό σας

Εσείς αποφασίζετε αναφορικά με τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που προσθέτετε για τον εαυτό σας στην εφαρμογή Υγεία. Μπορείτε να αποφασίσετε ποιες πληροφορίες θα προστίθενται στην εφαρμογή Υγεία, καθώς και ποιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο μέσω κωδικού, Touch ID ή Face ID, όλα τα δεδομένα υγείας και άθλησης στην εφαρμογή Υγεία, εκτός από το Ιατρικό ID σας, είναι κρυπτογραφημένα. Όλα τα δεδομένα υγείας που συγχρονίζονται με το iCloud είναι κρυπτογραφημένα τόσο κατά τη μεταφορά όσο και ενώ παραμένουν αποθηκευμένα στους διακομιστές μας. Επίσης, αν έχετε μια πρόσφατη έκδοση του watchOS και του iOS με τον προεπιλεγμένο έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και έναν κωδικό, τα δεδομένα υγείας και άθλησής σας θα αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή τους από την Apple.

Αυτό σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Καταγραφή κύκλου και έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, τα δεδομένα υγείας σας που συγχρονίζονται με το iCloud προστατεύονται με διατερματική κρυπτογράφηση. Η Apple δεν διαθέτει το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων και επομένως δεν έχει δυνατότητα ανάγνωσής τους.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς έχει σχεδιαστεί η εφαρμογή Υγεία ώστε τα δεδομένα σας να παραμένουν ασφαλή και να προστατεύεται το απόρρητό σας

Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • Η Καταγραφή κύκλου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ως μέθοδος αντισύλληψης. 
  • Τα δεδομένα από την Καταγραφή κύκλου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση ιατρικών παθήσεων.
  • Εφαρμογές τρίτων που λειτουργούν με την εφαρμογή Υγεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή Καταγραφή κύκλου. 

1. Οι εκτιμήσεις ωορρηξίας είναι διαθέσιμες μόνο στο Apple Watch Series 8 ή το Apple Watch Ultra και μόνο σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

2. Η επιλογή «Δεδομένα καρδιακών παλμών» είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές και πρέπει να διαθέτετε Apple Watch ζευγοποιημένο με iPhone με iOS 15 ή νεότερη έκδοση. 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: