Χρήση εφαρμογών στο Apple Watch σας

Εγκαταστήστε και διαχειριστείτε εφαρμογές για το Apple Watch σας.

Λήψη εφαρμογών στο Apple Watch

Κατά τη διαμόρφωση του Apple Watch, έχετε την επιλογή να εγκαταστήσετε όλες τις εφαρμογές τη συγκεκριμένη στιγμή ή αργότερα. Αν επιλέξετε «Εγκατάσταση όλων», θα εγκατασταθούν όλες οι εφαρμογές στο iPhone σας που είναι συμβατές με το Apple Watch. 

Για να προσθέσετε μια νέα εφαρμογή στο Apple Watch, πραγματοποιήστε πρώτα λήψη της στο iPhone. Κατόπιν, μπορείτε να την προσθέσετε στο ρολόι σας. Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε εφαρμογές που είναι συμβατές με το Apple Watch:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.
 2. Πατήστε την καρτέλα «App Store».
 3. Αναζητήστε εφαρμογές. Όταν βρείτε την εφαρμογή που θέλετε, αγοράστε την ή πραγματοποιήστε λήψη της. Οι εφαρμογές που αγοράζονται εγκαθίστανται αυτόματα, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Αυτόματη εγκατάσταση». Αν μια εφαρμογή δεν εγκατασταθεί αυτόματα, ενδέχεται να πρέπει να την προσθέσετε μη αυτόματα στο Apple Watch. 

Οι εφαρμογές WatchKit 1 ή watchOS 1 δεν υποστηρίζονται από το watchOS 5.

Προσθήκη ή αφαίρεση εφαρμογών από το Apple Watch σας

Δείτε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμογές τρίτων παρόχων από το Apple Watch:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch από το iPhone σας και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
 2. Μεταβείτε με κύλιση στην εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε. Οι εφαρμογές που μπορείτε να εγκαταστήσετε εμφανίζονται στην ενότητα «Διαθέσιμες εφαρμογές». Οι εφαρμογές που έχετε ήδη εγκαταστήσει εμφανίζονται στην ενότητα «Εγκατεστημένα στο Apple Watch».
 3. Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στο Apple Watch, πατήστε «Εγκατάσταση». 
 4. Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή, πατήστε την και, κατόπιν, απενεργοποιήστε την επιλογή «Εμφάνιση εφαρμογής στο Apple Watch».

Δείτε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε ενσωματωμένες εφαρμογές.

Ενημέρωση εφαρμογών στο Apple Watch σας

Όλες οι ενημερώσεις στις εφαρμογές του iPhone ή όλες οι μελλοντικές αγορές εφαρμογών θα εγκαθίστανται επίσης αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Αυτόματη εγκατάσταση». Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
 2. Πατήστε «Γενικά» και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη εγκατάσταση».
  Οθόνη «Ρυθμίσεις» στο iPhone.

Κάντε περισσότερα με τις εφαρμογές

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: