Χρήση περισσότερων οθονών με το Mac Pro (2019)

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες οθόνες (όπως οθόνες 4K, 5K και 6K) στο Mac Pro (2019) χρησιμοποιώντας Thunderbolt 3 και HDMI.

Μπορείτε να συνδέσετε έως 12 οθόνες στο Mac Pro, ανάλογα με την εγκατεστημένη κάρτα γραφικών. Για να μάθετε ποιες θύρες πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε τις οθόνες σας, επιλέξτε την κάρτα γραφικών σας:


Σύνδεση οθονών στις θύρες Thunderbolt 3 στο Mac Pro

Μπορείτε να συνδέσετε οθόνες στις θύρες HDMI και Thunderbolt 3 στο Mac Pro και στην κάρτα γραφικών Radeon Pro MPX Module. Ενημερωθείτε για τους προσαρμογείς για τις θύρες Thunderbolt 3 στο Mac σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 στο επάνω* και το πίσω μέρος του Mac Pro, προκειμένου να συνδέσετε οθόνες, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τουλάχιστον μια κάρτα γραφικών Radeon Pro MPX Module. Αν δεν έχει εγκατασταθεί κάρτα γραφικών Radeon Pro MPX Module, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 στο Mac Pro μόνο για την παροχή δεδομένων και τροφοδοσίας. 


Υποστηριζόμενες διαμορφώσεις οθόνης

Το Mac Pro υποστηρίζει τις παρακάτω διαμορφώσεις οθόνης, ανάλογα με την εγκατεστημένη κάρτα γραφικών.

Οθόνες 6K

Μία οθόνη Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένη στην παρακάτω μονάδα:

 • Radeon Pro W5500X Module

Δύο οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • Radeon Pro 580X MPX Module
 • Δύο Radeon Pro W5500X Module
 • Radeon Pro Vega II MPX Module
 • Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • Radeon Pro W6600X MPX Module
 • Radeon Pro W6800X MPX Module
 • Radeon Pro W6900X MPX Module

Τρεις οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • Radeon Pro W5700X MPX Module
 • Radeon Pro W6800X MPX Module
 • Radeon Pro W6900X MPX Module

Τέσσερις οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες στις παρακάτω μονάδες:

 • δύο Radeon Pro Vega II MPX Module

Έξι οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • δύο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • δύο Radeon Pro W6800X Module
 • δύο Radeon Pro W6900X Module
 • ένα Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

Δέκα οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες στις παρακάτω μονάδες:

 • δύο Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

Οθόνες 5K

Μία οθόνη 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένη στην παρακάτω μονάδα:

 • Radeon Pro W5500X Module

Δύο οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • Radeon Pro 580X MPX Module
 • Δύο Radeon Pro W5500X Module
 • Radeon Pro W6600X MPX Module

Τρεις οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • Radeon Pro Vega II MPX Module
 • Radeon Pro W6800X MPX Module
 • Radeon Pro W6900X MPX Module

Τέσσερις οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

Έξι οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • δύο Radeon Pro W5700X MPX Module
 • δύο Radeon Pro Vega II MPX Module
 • δύο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • δύο Radeon Pro W6800X MPX Module
 • δύο Radeon Pro W6900X MPX Module
 • δύο Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

Οθόνες 4K

Τέσσερις οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες στη συγκεκριμένη μονάδα:

 • Radeon Pro W5500X Module

Πέντε οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες στην παρακάτω μονάδα:

 • Radeon Pro W6600X MPX Module

Έξι οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • Radeon Pro 580X MPX Module
 • Δύο Radeon Pro W5500X Module
 • Radeon Pro W5700X MPX Module
 • Radeon Pro Vega II MPX Module
 • Radeon Pro W6800X Module
 • Radeon Pro W6900X MPX Module

Οκτώ οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

Δώδεκα οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες:

 • δύο Radeon Pro Vega II MPX Module
 • δύο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • δύο Radeon Pro W6800X MPX Module
 • δύο Radeon Pro W6900X MPX Module
 • δύο Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

Εκκίνηση του Mac Pro

Κατά την εκκίνηση του Mac Pro, φωτίζεται μόνο μία συνδεδεμένη οθόνη στην αρχή. Τυχόν επιπλέον οθόνες φωτίζονται αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση του Mac. Αν μία ή περισσότερες οθόνες δεν φωτιστούν αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι οι οθόνες και τυχόν προσαρμογείς οθόνης έχουν συνδεθεί σωστά.

Αν χρησιμοποιείτε Boot Camp και εγκαταστήσετε μια κάρτα γραφικών τρίτου κατασκευαστή από AMD, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά προγράμματα οδήγησης AMD στα Windows.


Μάθετε περισσότερα


* Στα μοντέλα που τοποθετούνται σε ράφι, υπάρχουν δύο θύρες Thunderbolt 3 στο μπροστινό τμήμα του Mac Pro.

Ημερομηνία δημοσίευσης: