Χρήση περισσότερων οθονών με το Mac Pro (2019)

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες οθόνες (όπως οθόνες 4K, 5K και 6K) στο Mac Pro (2019) χρησιμοποιώντας Thunderbolt 3 και HDMI.

Μπορείτε να συνδέσετε έως 12 οθόνες στο Mac Pro ανάλογα με την εγκατεστημένη κάρτα γραφικών. Για να μάθετε ποιες θύρες πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε τις οθόνες σας, επιλέξτε την κάρτα γραφικών σας:

Σύνδεση οθονών στις θύρες Thunderbolt 3 στο Mac Pro

Μπορείτε να συνδέσετε οθόνες στις θύρες HDMI και Thunderbolt 3 στο Mac Pro και στο Radeon Pro MPX Module. Ενημερωθείτε για τους προσαρμογείς για τις θύρες Thunderbolt 3 στο Mac σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 στο επάνω* και το πίσω μέρος του Mac Pro, προκειμένου να συνδέσετε οθόνες, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τουλάχιστον ένα Radeon Pro MPX Module. Αν δεν έχει εγκατασταθεί Radeon Pro MPX Module, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 στο Mac Pro μόνο για την παροχή δεδομένων και τροφοδοσίας. 

Υποστηριζόμενες διαμορφώσεις οθόνης

Ο Mac Pro υποστηρίζει τις παρακάτω διαμορφώσεις οθόνης ανάλογα με την εγκατεστημένη κάρτα γραφικών.

Οθόνες 6K

 • Δύο οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα Radeon Pro 580X MPX Module, Radeon Pro Vega II MPX Module ή Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.
 • Τρεις οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα Radeon Pro 5700X MPX Module.
 • Τέσσερις οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε δύο Radeon Pro Vega II MPX Module.
 • Έξι οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε δύο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module

Οθόνες 5K

 • Δύο οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60Hz όταν συνδεθούν σε ένα Radeon Pro 580X MPX Module.
 • Τρεις οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα Radeon Pro Vega II MPX Module.
 • Τέσσερις οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.
 • Έξι οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε δύο Radeon Pro W5700X MPX Module, δύο Radeon Pro Vega II MPX Module ή δύο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.

Οθόνες 4K

 • Έξι οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα Radeon Pro 580X MPX Module, Radeon Pro W5700X MPX Module ή Radeon Pro Vega II MPX Module.
 • Οκτώ οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.
 • Δώδεκα οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε δύο Radeon Pro Vega II MPX Module ή Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.

Εκκίνηση του Mac Pro

Κατά την εκκίνηση του Mac Pro, αρχικά φωτίζεται μόνο μία συνδεδεμένη οθόνη. Τυχόν επιπλέον οθόνες φωτίζονται αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση του Mac. Αν μία ή περισσότερες οθόνες δεν φωτιστούν αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι οι οθόνες και τυχόν προσαρμογείς οθόνης έχουν συνδεθεί σωστά.

Αν χρησιμοποιείτε Boot Camp και εγκαταστήσετε μια κάρτα γραφικών τρίτου κατασκευαστή από AMD, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά προγράμματα οδήγησης AMD στα Windows.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: