Διαθέσιμα αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας για λειτουργικά συστήματα Apple

Ο Χώρος πιστοποιητικών περιέχει αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας που είναι προεγκατεστημένα στο iOS, το iPadOS, το macOS, το watchOS και το tvOS.

Πληροφορίες για την αξιοπιστία και τα πιστοποιητικά

Καθένας από τους Χώρους πιστοποιητικών περιέχει τρεις κατηγορίες πιστοποιητικών:

  • Τα αξιόπιστα πιστοποιητικά δημιουργούν μια αλυσίδα αξιοπιστίας η οποία χρησιμοποιείται για την επαλήθευση άλλων πιστοποιητικών που διαθέτουν υπογραφή από τις αξιόπιστες ρίζες, για παράδειγμα, για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης με έναν διακομιστή ιστού. Όταν οι διαχειριστές IT δημιουργούν προφίλ διαμόρφωσης, δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας.
  • Τα πιστοποιητικά «Να γίνεται πάντα ερώτηση» δεν είναι αξιόπιστα, αλλά δεν αποκλείονται. Όταν χρησιμοποιείται ένα από αυτά τα πιστοποιητικά, θα σας ζητείται να επιλέξετε αν θα θεωρείται αξιόπιστο ή όχι.
  • Τα αποκλεισμένα πιστοποιητικά θεωρείται ότι έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο και δεν μπορούν να θεωρηθούν ποτέ αξιόπιστα.

Προηγούμενοι κοινόχρηστοι Χώροι πιστοποιητικών

Από τις εκδόσεις iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 και tvOS 12 και έπειτα, και τα τέσσερα λειτουργικά συστήματα της Apple χρησιμοποιούν έναν κοινόχρηστο Χώρο πιστοποιητικών. Καθώς η έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών ενημερώνεται, οι προηγούμενες εκδόσεις αρχειοθετούνται εδώ:

Αρχειοθετημένοι Χώροι πιστοποιητικών

iOS

macOS

watchOS

tvOS

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: