Λίστα διαθέσιμων αξιόπιστων πιστοποιητικών ρίζας στο iOS 9

Ο Χώρος πιστοποιητικών iOS περιέχει αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας που είναι προεγκατεστημένα στο iOS.

Πληροφορίες για την αξιοπιστία και τα πιστοποιητικά

Ο Χώρος πιστοποιητικών iOS 9 περιέχει τρεις κατηγορίες πιστοποιητικών: 

  • Τα Αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας αλυσίδας αξιοπιστίας που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση άλλων πιστοποιητικών που διαθέτουν υπογραφή από τις αξιόπιστες ρίζες, για παράδειγμα για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης με έναν διακομιστή web. Όταν οι διαχειριστές IT δημιουργούν Προφίλ διαμόρφωσης για iPhone, iPad ή iPod touch, δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας.
  • Τα πιστοποιητικά "Να γίνεται πάντα ερώτηση" δεν είναι αξιόπιστα αλλά δεν αποκλείονται. Όταν χρησιμοποιείται ένα από αυτά τα πιστοποιητικά, θα σας ζητείται να επιλέξετε αν θα θεωρείται αξιόπιστο ή όχι.
  • Τα Αποκλεισμένα πιστοποιητικά θεωρούνται παραβιασμένα και δεν θα θεωρούνται ποτέ αξιόπιστα.

Αυτό το άρθρο αναφέρει τις πολιτικές αξιοπιστίας πιστοποιητικών για iOS και ενημερώνεται όταν γίνονται αλλαγές στη λίστα των πιστοποιητικών. Μπορείτε να βρείτε την έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας iOS πατώντας Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της λίστας με κύλιση για να δείτε την έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών.

Σε αυτό το άρθρο αναφέρονται τα πιστοποιητικά για την έκδοση 2015111600 του Χώρου πιστοποιητικών iOS, η οποία ισχύει για το iOS 9 και νεότερες εκδόσεις.

Αξιόπιστα πιστοποιητικά

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Αριθμός σειράς Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV)
A-Trust-nQual-01  A-Trust-nQual-01  RSA  2048 bit SHA-1  00 E2 42  23:00:00 30 Νοεμβρίου, 2014  Χωρίς EV 
A-Trust-nQual-03  A-Trust-nQual-03  RSA  2048 bit SHA-1  01 6C 1E  22:00:00 17 Αυγούστου, 2015  Χωρίς EV 
A-Trust-Qual-01  A-Trust-Qual-01  RSA  2048 bit SHA-1  00 E2 43  23:00:00 30 Νοεμβρίου, 2014  Χωρίς EV 
A-Trust-Qual-02  A-Trust-Qual-02  RSA  2048 bit SHA-1  00 E2 48  23:00:00 2 Δεκεμβρίου, 2014  Χωρίς EV 
AAA Certificate Services  AAA Certificate Services  RSA  2048 bit SHA-1  01  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2028  Χωρίς EV 
Actalis Authentication Root CA  Actalis Authentication Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  57 0A 11 97 42 C4 E3 CC  11:22:02 22 Σεπτεμβρίου, 2030  1.3.159.1.17.1 
AddTrust Class 1 CA Root  AddTrust Class 1 CA Root  RSA  2048 bit SHA-1  01  10:38:31 30 Μαΐου, 2020  Χωρίς EV 
AddTrust External CA Root  AddTrust External CA Root  RSA  2048 bit SHA-1  01  10:48:38 30 Μαΐου, 2020  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
AddTrust Public CA Root  AddTrust Public CA Root  RSA  2048 bit SHA-1  01  10:41:50 30 Μαΐου, 2020  Χωρίς EV 
AddTrust Qualified CA Root  AddTrust Qualified CA Root  RSA  2048 bit SHA-1  01  10:44:50 30 Μαΐου, 2020  Χωρίς EV 
Admin-Root-CA  Admin-Root-CA  RSA  2048 bit SHA-1  3B F3 81 D0  07:51:07 10 Νοεμβρίου, 2021  Χωρίς EV 
AdminCA-CD-T01  AdminCA-CD-T01  RSA  2048 bit SHA-1  01  12:36:19 25 Ιανουαρίου, 2016  Χωρίς EV 
AffirmTrust Commercial  AffirmTrust Commercial  RSA  2048 bit SHA-256  77 77 06 27 26 A9 B1 7C  14:06:06 31 Δεκεμβρίου, 2030  1.3.6.1.4.1.34697.2.1 
AffirmTrust Networking  AffirmTrust Networking  RSA  2048 bit SHA-1  7C 4F 04 39 1C D4 99 2D  14:08:24 31 Δεκεμβρίου, 2030  1.3.6.1.4.1.34697.2.2 
AffirmTrust Premium ECC  AffirmTrust Premium ECC  ECDSA  384 bit SHA-384  74 97 25 8A C7 3F 7A 54  14:20:24 31 Δεκεμβρίου, 2040  1.3.6.1.4.1.34697.2.4 
AffirmTrust Premium  AffirmTrust Premium  RSA  4096 bit SHA-384  6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE  14:10:36 31 Δεκεμβρίου, 2040  1.3.6.1.4.1.34697.2.3 
ANF Global Root CA  ANF Global Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  01 3F 2F 31 77 E6  17:45:38 5 Ιουνίου, 2033  1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22 
Apple Root CA - G2  Apple Root CA - G2  RSA  4096 bit SHA-384  01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0  18:10:09 30 Απριλίου, 2039  Χωρίς EV 
Apple Root CA - G3  Apple Root CA - G3  ECDSA  384 bit SHA-384  2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95  18:19:06 30 Απριλίου, 2039  Χωρίς EV 
Apple Root CA  Apple Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  02  21:40:36 9 Φεβρουαρίου, 2035  Χωρίς EV 
Apple Root Certificate Authority  Apple Root Certificate Authority  RSA  2048 bit SHA-1  01  00:18:14 10 Φεβρουαρίου, 2025  Χωρίς EV 
Application CA G2  Application CA G2  RSA  2048 bit SHA-1  31  14:59:59 31 Μαρτίου, 2016  Χωρίς EV 
ApplicationCA  ApplicationCA  RSA  2048 bit SHA-1  31  15:00:00 12 Δεκεμβρίου, 2017  Χωρίς EV 
ApplicationCA2 Root  ApplicationCA2 Root  RSA  2048 bit SHA-256  31 32 35 33 37 32 38 32 38 32 38  15:00:00 12 Μαρτίου, 2033  Χωρίς EV 
Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  RSA  4096 bit SHA-1  53 EC 3B EE FB B2 48 5F  08:38:15 31 Δεκεμβρίου, 2030  1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10 
Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  RSA  4096 bit SHA-384  01  23:59:59 17 Δεκεμβρίου, 2030  Χωρίς EV 
Baltimore CyberTrust Root  Baltimore CyberTrust Root  RSA  2048 bit SHA-1  02 00 00 B9  23:59:00 12 Μαΐου, 2025  1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1 
Belgium Root CA2 Belgium Root CA2 RSA  2048 bit SHA-1  2A FF BE 9F A2 F0 E9 87  08:00:00 15 Δεκεμβρίου, 2021  Χωρίς EV 
Buypass Class 2 CA 1  Buypass Class 2 CA 1  RSA  2048 bit SHA-1  01  10:25:09 13 Οκτωβρίου, 2016  Χωρίς EV 
Buypass Class 2 Root CA  Buypass Class 2 Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  02  08:38:03 26 Οκτωβρίου, 2040  Χωρίς EV 
Buypass Class 3 CA 1 Buypass Class 3 CA 1 RSA  2048 bit SHA-1  02  14:13:03 9 Μαΐου, 2015  2.16.578.1.26.1.3.3 
Buypass Class 3 Root CA  Buypass Class 3 Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  02  08:28:58 26 Οκτωβρίου, 2040  2.16.578.1.26.1.3.3 
CA Disig Root R1  CA Disig Root R1  RSA  4096 bit SHA-1  00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28  09:06:56 19 Ιουλίου, 2042  Χωρίς EV 
CA Disig Root R2  CA Disig Root R2  RSA  4096 bit SHA-256  00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63  09:15:30 19 Ιουλίου, 2042  Χωρίς EV 
CA Disig  CA Disig  RSA  2048 bit SHA-1  01  01:39:34 22 Μαρτίου, 2016  Χωρίς EV 
Certigna  Certigna  RSA  2048 bit SHA-1  00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF  15:13:05 29 Ιουνίου, 2027  1.2.250.1.177.1.18.2.2 
Certinomis - Autorité Racine  Certinomis - Autorité Racine  RSA  4096 bit SHA-1  01  08:28:59 17 Σεπτεμβρίου, 2028  Χωρίς EV 
Certinomis - Root CA  Certinomis - Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  01  09:17:18 21 Οκτωβρίου, 2033  Χωρίς EV 
certSIGN ROOT CA  certSIGN ROOT CA  RSA  2048 bit SHA-1  20 06 05 16 70 02  17:20:04 4 Ιουλίου, 2031  Χωρίς EV 
Certum CA  Certum CA  RSA  2048 bit SHA-1  01 00 20  10:46:39 11 Ιουνίου, 2027  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA 2  Certum Trusted Network CA 2  RSA  4096 bit SHA-512  00 B8 59 14 71 3F 57 DF 8F 31 C0 33 3D D2 D6 19 7A 23 17 B4 EB  08:39:56 6 Οκτωβρίου, 2046  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA  Certum Trusted Network CA  RSA  2048 bit SHA-1  04 44 C0  12:07:37 31 Δεκεμβρίου, 2029  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Chambers of Commerce Root - 2008  Chambers of Commerce Root - 2008  RSA  4096 bit SHA-1  00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA  12:29:50 31 Ιουλίου, 2038  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Chambers of Commerce Root Chambers of Commerce Root RSA  2048 bit SHA-1  00  16:13:44 30 Σεπτεμβρίου, 2037  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Cisco Root CA 2048  Cisco Root CA 2048  RSA  2048 bit SHA-1  5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF  20:25:42 14 Μαΐου, 2029  Χωρίς EV 
Class 2 Primary CA  Class 2 Primary CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 85 BD 4B F3 D8 DA E3 69 F6 94 D7 5F C3 A5 44 23  23:59:59 6 Ιουλίου, 2019  1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1 
Common Policy  Common Policy  RSA  2048 bit SHA-1  29 36 47 AA E3 8A AC 86 4A 23 56 F2 CA B7 61 AF  16:08:00 15 Οκτωβρίου, 2027  Χωρίς EV 
COMODO Certification Authority  COMODO Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2029  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 
ComSign CA  ComSign CA  RSA  2048 bit SHA-1  14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44  15:02:18 19 Μαρτίου, 2029  Χωρίς EV 
ComSign Global Root CA  ComSign Global Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE  10:24:55 16 Ιουλίου, 2036  Χωρίς EV 
ComSign Secured CA  ComSign Secured CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9  15:04:56 16 Μαρτίου, 2029  Χωρίς EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  RSA  2048 bit SHA-256  09 83 F3  08:35:58 5 Νοεμβρίου, 2029  Χωρίς EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  RSA  2048 bit SHA-256  09 83 F4  08:50:46 5 Νοεμβρίου, 2029  1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1 
Deutsche Telekom Root CA 2  Deutsche Telekom Root CA 2  RSA  2048 bit SHA-1  26  23:59:00 9 Ιουλίου, 2019  Χωρίς EV 
DigiCert Assured ID Root CA  DigiCert Assured ID Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39  00:00:00 10 Νοεμβρίου, 2031  Χωρίς EV 
DigiCert Assured ID Root G2  DigiCert Assured ID Root G2  RSA  2048 bit SHA-256  0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B  12:00:00 15 Ιανουαρίου, 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Assured ID Root G3  DigiCert Assured ID Root G3  ECDSA  384 bit SHA-384  0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC  12:00:00 15 Ιανουαρίου, 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root CA  DigiCert Global Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A  00:00:00 10 Νοεμβρίου, 2031  Χωρίς EV 
DigiCert Global Root G2  DigiCert Global Root G2  RSA  2048 bit SHA-256  03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5  12:00:00 15 Ιανουαρίου, 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root G3  DigiCert Global Root G3  ECDSA  384 bit SHA-384  05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72  12:00:00 15 Ιανουαρίου, 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert High Assurance EV Root CA  DigiCert High Assurance EV Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77  00:00:00 10 Νοεμβρίου, 2031  2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Trusted Root G4  DigiCert Trusted Root G4  RSA  4096 bit SHA-384  05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C  12:00:00 15 Ιανουαρίου, 2038  2.16.840.1.114412.2.1 
DoD Root CA 2  DoD Root CA 2  RSA  2048 bit SHA-1  05  15:00:10 5 Δεκεμβρίου, 2029  Χωρίς EV 
DST ACES CA X6  DST ACES CA X6  RSA  2048 bit SHA-1  0D 5E 99 0A D6 9D B7 78 EC D8 07 56 3B 86 15 D9  21:19:58 20 Νοεμβρίου, 2017  Χωρίς EV 
DST Root CA X3  DST Root CA X3  RSA  2048 bit SHA-1  44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B  14:01:15 30 Σεπτεμβρίου, 2021  Χωρίς EV 
DST Root CA X4  DST Root CA X4  RSA  2048 bit SHA-1  00 D0 1E 46 50 00 00 29 8C 00 00 00 02 00 00 00 02  06:22:50 13 Σεπτεμβρίου, 2020  Χωρίς EV 
E-Tugra Certification Authority  E-Tugra Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-256  6A 68 3E 9C 51 9B CB 53  12:09:48 3 Μαρτίου, 2023  2.16.792.3.0.4.1.1.4 
EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  4096 bit SHA-1  4C AF 73 42 1C 8E 74 02  00:31:09 14 Αυγούστου, 2016  Χωρίς EV 
Echoworx Root CA2  Echoworx Root CA2  RSA  2048 bit SHA-1  00  10:49:13 7 Οκτωβρίου, 2030  Χωρίς EV 
EE Certification Centre Root CA  EE Certification Centre Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  54 80 F9 A0 73 ED 3F 00 4C CA 89 D8 E3 71 E6 4A  23:59:59 17 Δεκεμβρίου, 2030  Χωρίς EV 
Entrust Root Certification Authority - EC1  Entrust Root Certification Authority - EC1  ECDSA  384 bit SHA-384  00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9  15:55:36 18 Δεκεμβρίου, 2037  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority - G2  Entrust Root Certification Authority - G2  RSA  2048 bit SHA-256  4A 53 8C 28  17:55:54 7 Δεκεμβρίου, 2030  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority  Entrust Root Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  45 6B 50 54  20:53:42 27 Νοεμβρίου, 2026  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit SHA-1  38 63 B9 66  18:20:51 24 Δεκεμβρίου, 2019  Χωρίς EV 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit SHA-1  38 63 DE F8  14:15:12 24 Ιουλίου, 2029  2.16.840.1.114028.10.1.2 
ePKI Root Certification Authority  ePKI Root Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-1  15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D  02:31:27 20 Δεκεμβρίου, 2034  Χωρίς EV 
Federal Common Policy CA  Federal Common Policy CA  RSA  2048 bit SHA-256  01 30  16:45:27 1 Δεκεμβρίου, 2030  Χωρίς EV 
GeoTrust Global CA  GeoTrust Global CA  RSA  2048 bit SHA-1  02 34 56  04:00:00 21 Μαΐου, 2022  Χωρίς EV 
GeoTrust Primary Certification Authority - G2  GeoTrust Primary Certification Authority - G2  ECDSA  384 bit SHA-384  3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B  23:59:59 18 Ιανουαρίου, 2038  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority - G3  GeoTrust Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-256  15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F  23:59:59 1 Δεκεμβρίου, 2037  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority GeoTrust Primary Certification Authority RSA  2048 bit SHA-1  18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1  23:59:59 16 Ιουλίου, 2036  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
Global Chambersign Root - 2008  Global Chambersign Root - 2008  RSA  4096 bit SHA-1  00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE  12:31:40 31 Ιουλίου, 2038  1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2 
Global Chambersign Root Global Chambersign Root RSA  2048 bit SHA-1  00  16:14:18 30 Σεπτεμβρίου, 2037  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
GlobalSign Root CA  GlobalSign Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94  12:00:00 28 Ιανουαρίου, 2028  Χωρίς EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  256 bit SHA-256  2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02  03:14:07 19 Ιανουαρίου, 2038  Χωρίς EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  384 bit SHA-384  60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C  03:14:07 19 Ιανουαρίου, 2038  Χωρίς EV 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2048 bit SHA-1  04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D  08:00:00 15 Δεκεμβρίου, 2021  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2048 bit SHA-256  04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2  10:00:00 18 Μαρτίου, 2029  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
Go Daddy Class 2 Certification Authority  Go Daddy Class 2 Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  00  17:06:20 29 Ιουνίου, 2034  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Go Daddy Root Certificate Authority - G2  Go Daddy Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit SHA-256  00  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2037  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Government Root Certification Authority  Government Root Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-256  00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2  15:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2037  Χωρίς EV 
Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  RSA  2048 bit SHA-1  00  13:49:52 1 Δεκεμβρίου, 2031  Χωρίς EV 
Hongkong Post Root CA 1  Hongkong Post Root CA 1  RSA  2048 bit SHA-1  03 E8  04:52:29 15 Μαΐου, 2023  Χωρίς EV 
I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009  I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009  RSA  2048 bit SHA-256  00 A0 37 A0  00:00:00 1 Σεπτεμβρίου, 2019  Χωρίς EV 
IdenTrust Commercial Root CA 1  IdenTrust Commercial Root CA 1  RSA  4096 bit SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02  18:12:23 16 Ιανουαρίου, 2034  Χωρίς EV 
IdenTrust Public Sector Root CA 1  IdenTrust Public Sector Root CA 1  RSA  4096 bit SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02  17:53:32 16 Ιανουαρίου, 2034  Χωρίς EV 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  2048 bit SHA-1  01  23:00:00 30 Ιανουαρίου, 2018  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4096 bit SHA-1  06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5  08:27:25 13 Δεκεμβρίου, 2037  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4096 bit SHA-256  00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D  08:27:25 13 Δεκεμβρίου, 2037  Χωρίς EV 
Juur-SK  Juur-SK  RSA  2048 bit SHA-1  3B 8E 4B FC  14:23:01 26 Αυγούστου, 2016  Χωρίς EV 
KISA RootCA 1  KISA RootCA 1  RSA  2048 bit SHA-1  04  08:05:46 24 Αυγούστου, 2025  Χωρίς EV 
Microsec e-Szigno Root CA 2009  Microsec e-Szigno Root CA 2009  RSA  2048 bit SHA-256  00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19  11:30:18 30 Δεκεμβρίου, 2029  Χωρίς EV 
NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  RSA  2048 bit SHA-256  49 41 2C E4 00 10  15:08:21 6 Δεκεμβρίου, 2028  Χωρίς EV 
NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado  NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado  RSA  2048 bit MD5  01 03  23:14:47 19 Φεβρουαρίου, 2019  Χωρίς EV 
Network Solutions Certificate Authority  Network Solutions Certificate Authority  RSA  2048 bit SHA-1  57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2029  1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
OISTE WISeKey Global Root GA CA  OISTE WISeKey Global Root GA CA  RSA  2048 bit SHA-1  41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A  16:09:51 11 Δεκεμβρίου, 2037  Χωρίς EV 
OISTE WISeKey Global Root GB CA  OISTE WISeKey Global Root GB CA  RSA  2048 bit SHA-256  76 B1 20 52 74 F0 85 87 46 B3 F8 23 1A F6 C2 C0  15:10:31 1 Δεκεμβρίου, 2039  2.16.756.5.14.7.4.8 
QuoVadis Root CA 1 G3  QuoVadis Root CA 1 G3  RSA  4096 bit SHA-256  78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93  17:27:44 12 Ιανουαρίου, 2042  Χωρίς EV 
QuoVadis Root CA 2 G3  QuoVadis Root CA 2 G3  RSA  4096 bit SHA-256  44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28  18:59:32 12 Ιανουαρίου, 2042  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 2  QuoVadis Root CA 2  RSA  4096 bit SHA-1  05 09  18:23:33 24 Νοεμβρίου, 2031  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 3 G3  QuoVadis Root CA 3 G3  RSA  4096 bit SHA-256  2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D  20:26:32 12 Ιανουαρίου, 2042  Χωρίς EV 
QuoVadis Root CA 3  QuoVadis Root CA 3  RSA  4096 bit SHA-1  05 C6  19:06:44 24 Νοεμβρίου, 2031  Χωρίς EV 
QuoVadis Root Certification Authority  QuoVadis Root Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  3A B6 50 8B  18:33:33 17 Μαρτίου, 2021  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
RSA Security 2048 V3  RSA Security 2048 V3  RSA  2048 bit SHA-1  0A 01 01 01 00 00 02 7C 00 00 00 0A 00 00 00 02  20:39:23 22 Φεβρουαρίου, 2026  Χωρίς EV 
Secure Certificate Services  Secure Certificate Services  RSA  2048 bit SHA-1  01  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2028  Χωρίς EV 
Secure Global CA  Secure Global CA  RSA  2048 bit SHA-1  07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5  19:52:06 31 Δεκεμβρίου, 2029  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
SecureTrust CA  SecureTrust CA  RSA  2048 bit SHA-1  0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0  19:40:55 31 Δεκεμβρίου, 2029  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
Security Communication EV RootCA1  Security Communication EV RootCA1  RSA  2048 bit SHA-1  00  02:12:32 6 Ιουνίου, 2037  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA1  Security Communication RootCA1  RSA  2048 bit SHA-1  00  04:20:49 30 Σεπτεμβρίου, 2023  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA2  Security Communication RootCA2  RSA  2048 bit SHA-256  00  05:00:39 29 Μαΐου, 2029  1.2.392.200091.100.721.1 
Sonera Class1 CA  Sonera Class1 CA  RSA  2048 bit SHA-1  24  10:49:13 6 Απριλίου, 2021  Χωρίς EV 
Sonera Class2 CA  Sonera Class2 CA  RSA  2048 bit SHA-1  1D  07:29:40 6 Απριλίου, 2021  Χωρίς EV 
Staat der Nederlanden EV Root CA  Staat der Nederlanden EV Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  00 98 96 8D  11:10:28 8 Δεκεμβρίου, 2022  2.16.528.1.1003.1.2.7 
Staat der Nederlanden Root CA - G2  Staat der Nederlanden Root CA - G2  RSA  4096 bit SHA-256  00 98 96 8C  11:03:10 25 Μαρτίου, 2020  Χωρίς EV 
Staat der Nederlanden Root CA - G3  Staat der Nederlanden Root CA - G3  RSA  4096 bit SHA-256  00 98 A2 39  23:00:00 13 Νοεμβρίου, 2028  Χωρίς EV 
Staat der Nederlanden Root CA  Staat der Nederlanden Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 98 96 8A  09:15:38 16 Δεκεμβρίου, 2015  Χωρίς EV 
Starfield Class 2 Certification Authority  Starfield Class 2 Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  00  17:39:16 29 Ιουνίου, 2034  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Root Certificate Authority - G2  Starfield Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit SHA-256  00  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2037  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Services Root Certificate Authority - G2  Starfield Services Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit SHA-256  00  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2037  2.16.840.1.114414.1.7.24.3 
StartCom Certification Authority G2  StartCom Certification Authority G2  RSA  4096 bit SHA-256  3Β  23:59:01 31 Δεκεμβρίου, 2039  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-1  01  19:46:36 17 Σεπτεμβρίου, 2036  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-256  2D  19:46:36 17 Σεπτεμβρίου, 2036  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
Swisscom Root CA 1  Swisscom Root CA 1  RSA  4096 bit SHA-1  5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36  22:06:20 18 Αυγούστου, 2025  Χωρίς EV 
Swisscom Root CA 2  Swisscom Root CA 2  RSA  4096 bit SHA-256  1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6  07:38:14 25 Ιουνίου, 2031  Χωρίς EV 
Swisscom Root EV CA 2  Swisscom Root EV CA 2  RSA  4096 bit SHA-256  00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58  08:45:08 25 Ιουνίου, 2031  2.16.756.1.83.21.0 
SwissSign Gold CA - G2  SwissSign Gold CA - G2  RSA  4096 bit SHA-1  00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0  08:30:35 25 Οκτωβρίου, 2036  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Gold Root CA - G3  SwissSign Gold Root CA - G3  RSA  4096 bit SHA-256  00 DE C4 F2 44 F3 1D A6 FC  13:31:47 4 Αυγούστου, 2037  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Platinum CA - G2  SwissSign Platinum CA - G2  RSA  4096 bit SHA-1  4E B2 00 67 0C 03 5D 4F  08:36:00 25 Οκτωβρίου, 2036  Χωρίς EV 
SwissSign Platinum Root CA - G3  SwissSign Platinum Root CA - G3  RSA  4096 bit SHA-256  22 3F A9 17 20 DE 81 94  13:34:04 4 Αυγούστου, 2037  Χωρίς EV 
SwissSign Silver CA - G2  SwissSign Silver CA - G2  RSA  4096 bit SHA-1  4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B  08:32:46 25 Οκτωβρίου, 2036  Χωρίς EV 
SwissSign Silver Root CA - G3  SwissSign Silver Root CA - G3  RSA  4096 bit SHA-256  00 AA 88 B0 5A 0B B1 76 9B  13:19:14 4 Αυγούστου, 2037  Χωρίς EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit SHA-384  21 6E 33 A5 CB D3 88 A4 6F 29 07 B4 27 3C C4 D8  23:59:59 18 Ιανουαρίου, 2038  Χωρίς EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  2048 bit SHA-256  24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98  23:59:59 1 Δεκεμβρίου, 2037  Χωρίς EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit SHA-384  34 17 65 12 40 3B B7 56 80 2D 80 CB 79 55 A6 1E  23:59:59 18 Ιανουαρίου, 2038  Χωρίς EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  2048 bit SHA-256  64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41  23:59:59 1 Δεκεμβρίου, 2037  Χωρίς EV 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit SHA-384  4C 79 B5 9A 28 9C 76 31 64 F5 89 44 D0 91 02 DE  23:59:59 1 Δεκεμβρίου, 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  4096 bit SHA-384  65 63 71 85 D3 6F 45 C6 8F 7F 31 F9 09 87 92 82  23:59:59 1 Δεκεμβρίου, 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
SZAFIR ROOT CA  SZAFIR ROOT CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1  11:10:57 6 Δεκεμβρίου, 2031  Χωρίς EV 
T-TeleSec GlobalRoot Class 2  T-TeleSec GlobalRoot Class 2  RSA  2048 bit SHA-256  01  23:59:59 1 Οκτωβρίου, 2033  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
T-TeleSec GlobalRoot Class 3  T-TeleSec GlobalRoot Class 3  RSA  2048 bit SHA-256  01  23:59:59 1 Οκτωβρίου, 2033  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
TC TrustCenter Class 2 CA II  TC TrustCenter Class 2 CA II  RSA  2048 bit SHA-1  2E 6A 00 01 00 02 1F D7 52 21 2C 11 5C 3B  22:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2025  Χωρίς EV 
TC TrustCenter Class 3 CA II  TC TrustCenter Class 3 CA II  RSA  2048 bit SHA-1  4A 47 00 01 00 02 E5 A0 5D D6 3F 00 51 BF  22:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2025  Χωρίς EV 
TC TrustCenter Class 4 CA II  TC TrustCenter Class 4 CA II  RSA  2048 bit SHA-1  05 C0 00 01 00 02 41 D0 06 0A 4D CE 75 10  22:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2025  Χωρίς EV 
TC TrustCenter Universal CA I  TC TrustCenter Universal CA I  RSA  2048 bit SHA-1  1D A2 00 01 00 02 EC B7 60 80 78 8D B6 06  22:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2025  Χωρίς EV 
TC TrustCenter Universal CA II  TC TrustCenter Universal CA II  RSA  4096 bit SHA-1  19 33 00 01 00 02 28 1A 9A 04 BC F2 55 45  22:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2030  Χωρίς EV 
TC TrustCenter Universal CA III  TC TrustCenter Universal CA III  RSA  2048 bit SHA-1  63 25 00 01 00 02 14 8D 33 15 02 E4 6C F4  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2029  1.2.276.0.44.1.1.1.4 
TeliaSonera Root CA v1  TeliaSonera Root CA v1  RSA  4096 bit SHA-1  00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96  12:00:50 18 Οκτωβρίου, 2032  Χωρίς EV 
thawte Primary Root CA - G2  thawte Primary Root CA - G2  ECDSA  384 bit SHA-384  35 FC 26 5C D9 84 4F C9 3D 26 3D 57 9B AE D7 56  23:59:59 18 Ιανουαρίου, 2038  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA - G3  thawte Primary Root CA - G3  RSA  2048 bit SHA-256  60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB  23:59:59 1 Δεκεμβρίου, 2037  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA  thawte Primary Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D  23:59:59 16 Ιουλίου, 2036  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
TRUST2408 OCES Primary CA  TRUST2408 OCES Primary CA  RSA  4096 bit SHA-256  4B 8E 60 03  13:11:34 3 Δεκεμβρίου, 2037  Χωρίς EV 
Trusted Certificate Services  Trusted Certificate Services  RSA  2048 bit SHA-1  01  23:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2028  Χωρίς EV 
Trustis FPS Root CA  Trustis FPS Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59  11:36:54 21 Ιανουαρίου, 2024  Χωρίς EV 
TWCA Global Root CA  TWCA Global Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  0C BE  15:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2030  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TWCA Root Certification Authority  TWCA Root Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  01  15:59:59 31 Δεκεμβρίου, 2030  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3  TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3  RSA  2048 bit SHA-1  11  11:37:07 21 Αυγούστου, 2017  Χωρίς EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 bit SHA-1  01  10:07:57 16 Σεπτεμβρίου, 2015  Χωρίς EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 bit SHA-1  01  10:27:17 22 Μαρτίου, 2015  Χωρίς EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 bit SHA-1  01  18:37:19 22 Δεκεμβρίου, 2017  Χωρίς EV 
UCA Global Root  UCA Global Root  RSA  4096 bit SHA-1  08  00:00:00 31 Δεκεμβρίου, 2037  Χωρίς EV 
UCA Root  UCA Root  RSA  2048 bit SHA-1  09  00:00:00 31 Δεκεμβρίου, 2029  Χωρίς EV 
UTN - DATACorp SGC  UTN - DATACorp SGC  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 21 B4 11 D3 2A 68 06 A9 AD 69  19:06:30 24 Ιουνίου, 2019  Χωρίς EV 
UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 25 25 67 C9 89  17:36:58 9 Ιουλίου, 2019  Χωρίς EV 
UTN-USERFirst-Hardware  UTN-USERFirst-Hardware  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2A FE 65 0A FD  18:19:22 9 Ιουλίου, 2019  Χωρίς EV 
UTN-USERFirst-Network Applications  UTN-USERFirst-Network Applications  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 30 4B C0 33 77  18:57:49 9 Ιουλίου, 2019  Χωρίς EV 
UTN-USERFirst-Object  UTN-USERFirst-Object  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2D E0 B3 5F 1B  18:40:36 9 Ιουλίου, 2019  Χωρίς EV 
VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-1  00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4  23:59:59 16 Ιουλίου, 2036  Χωρίς EV 
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-1  61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A  23:59:59 16 Ιουλίου, 2036  Χωρίς EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-1  00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57  23:59:59 16 Ιουλίου, 2036  Χωρίς EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit SHA-384  2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3  23:59:59 18 Ιανουαρίου, 2038  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5  RSA  2048 bit SHA-1  18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A  23:59:59 16 Ιουλίου, 2036  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-1  00 EC A0 A7 8B 6E 75 6A 01 CF C4 7C CC 2F 94 5E D7  23:59:59 16 Ιουλίου, 2036  Χωρίς EV 
VeriSign Universal Root Certification Authority  VeriSign Universal Root Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-256  40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D  23:59:59 1 Δεκεμβρίου, 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Visa eCommerce Root  Visa eCommerce Root  RSA  2048 bit SHA-1  13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62  00:16:12 24 Ιουνίου, 2022  Χωρίς EV 
Visa Information Delivery Root CA  Visa Information Delivery Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2  17:42:42 29 Ιουνίου, 2025  Χωρίς EV 
VRK Gov. Root CA  VRK Gov. Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  01 86 A0  13:51:08 18 Δεκεμβρίου, 2023  Χωρίς EV 
WellsSecure Public Root Certificate Authority  WellsSecure Public Root Certificate Authority  RSA  2048 bit SHA-1  01  00:07:54 14 Δεκεμβρίου, 2022  2.16.840.1.114171.500.9 
XRamp Global Certification Authority  XRamp Global Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD  05:37:19 1 Ιανουαρίου, 2035  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 

Πιστοποιητικά "Να γίνεται πάντα ερώτηση"

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Αριθμός σειράς Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV)
DigiNotar Extended Validation CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4  16:50:27 14 Μαΐου, 2017  Χωρίς EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie - G2  Staat der Nederlanden Organisatie CA - G2  RSA  4096 bit SHA-256  01 31 34 BF  09:50:04 23 Μαρτίου, 2020  Χωρίς EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven  Staat der Nederlanden Overheid CA  RSA  2048 bit SHA-1  01 31 69 B0  08:39:46 27 Ιουλίου, 2015  Χωρίς EV 
DigiNotar Qualified CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41  17:18:31 21 Απριλίου, 2025  Χωρίς EV 
DigiNotar Root CA G2  DigiNotar Root CA G2  RSA  4096 bit SHA-256  0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E  13:59:02 3 Ιουλίου, 2029  Χωρίς EV 
DigiNotar Services 1024 CA  DigiNotar Root CA  RSA  1024 bit SHA-1  36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38  13:27:58 29 Μαρτίου, 2025  Χωρίς EV 
DigiNotar Services CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49  16:53:46 28 Μαρτίου, 2025  Χωρίς EV 
EASEE-gas CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9  13:45:10 3 Ιουλίου, 2019  Χωρίς EV 
Nederlandse Orde van Advocaten - Dutch Bar Association  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1  19:21:33 31 Μαρτίου, 2015  Χωρίς EV 
TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  RSA  4096 bit SHA-256  01 C9 9D DC  11:36:29 23 Μαρτίου, 2020  Χωρίς EV 
TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  TRIAL PKIoverheid TEST Root CA - G2  RSA  4096 bit SHA-256  01 31 05 FF  16:00:39 24 Μαρτίου, 2020  Χωρίς EV 
TU Delft CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18  14:31:06 26 Μαρτίου, 2017  Χωρίς EV 

Αποκλεισμένα πιστοποιητικά

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Αριθμός σειράς Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV)
*.EGO.GOV.TR  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2048 bit SHA-1  08 27  07:07:51 6 Ιουλίου, 2021  Χωρίς EV 
*.google.com  *.EGO.GOV.TR  RSA  1024 bit SHA-1  0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB  19:43:27 7 Ιουνίου, 2013  Χωρίς EV 
*.mail.me.com  Entrust Certification Authority - L1C  RSA  2048 bit SHA-1  4C 1F F0 CE  04:02:43 4 Αυγούστου, 2015  Χωρίς EV 
*.sslip.io  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  4096 bit SHA-256  00 EC 60 FA FC A1 CA 06 AE E9 B7 36 48 0A 28 2F AA  23:59:59 19 Αυγούστου, 2018  Χωρίς EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit SHA-1  07 27 0F F9  09:44:06 20 Σεπτεμβρίου, 2013  Χωρίς EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit SHA-1  07 27 10 03  10:52:30 27 Σεπτεμβρίου, 2011  Χωρίς EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit SHA-1  07 27 10 0D  10:53:11 4 Οκτωβρίου, 2011  Χωρίς EV 
DigiNotar Public CA 2025  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04  16:07:02 28 Μαρτίου, 2025  Χωρίς EV 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4096 bit SHA-1  00 E9 41 4E AA 63 E3 65 C4 0A 2F E3 FD 52 2E E2 99  16:27:01 14 Μαΐου, 2027  Χωρίς EV 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4096 bit SHA-1  0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C  18:19:21 31 Μαρτίου, 2025  Χωρίς EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-1  46 9C 2C AF  16:27:39 26 Αυγούστου, 2013  Χωρίς EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-1  46 9C 3C C9  20:12:36 14 Αυγούστου, 2013  Χωρίς EV 
DigiNotar Services 1024 CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  1024 bit SHA-1  46 9C 2C B0  16:29:00 26 Αυγούστου, 2013  Χωρίς EV 
Digisign Server ID (Enrich)  GTE CyberTrust Global Root  RSA  1024 bit SHA-1  07 27 14 A9  15:16:54 17 Ιουλίου, 2012  Χωρίς EV 
Digisign Server ID - (Enrich)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit SHA-1  4C 0E 63 6A  17:53:37 16 Ιουλίου, 2015  Χωρίς EV 
e-islem.kktcmerkezbankasi.org  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2048 bit SHA-1  08 64  07:07:51 5 Αυγούστου, 2021  Χωρίς EV 
MCSHOLDING TEST  CNNIC ROOT  RSA  2048 bit SHA-256  49 33 00 8E  06:20:09 3 Απριλίου, 2015  Χωρίς EV 
Micros CA  Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  RSA  2048 bit SHA-1  6B 49 D2 05  18:23:53 29 Μαρτίου, 2020  Χωρίς EV 
RCS Certification Authority  RCS Certification Authority  RSA  1024 bit SHA-1  00 DF 5B 7D 83 AF 95 1D 6D  07:17:13 5 Μαΐου, 2022  Χωρίς EV 
Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  XRamp Global Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  41 90 AB BC  23:47:42 22 Δεκεμβρίου, 2028  Χωρίς EV 
www.live.fi  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  2048 bit SHA-256  0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1  23:59:59 26 Απριλίου, 2015  Χωρίς EV 

Προηγούμενες εκδόσεις iOS

Ημερομηνία δημοσίευσης: