Λίστα διαθέσιμων αξιόπιστων πιστοποιητικών ρίζας στο iOS 10

Ο Χώρος πιστοποιητικών iOS περιέχει αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας που είναι προεγκατεστημένα στο iOS.

Πληροφορίες για την αξιοπιστία και τα πιστοποιητικά

Ο Χώρος πιστοποιητικών iOS 10 περιέχει τρεις κατηγορίες πιστοποιητικών: 

  • Τα Αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας αλυσίδας αξιοπιστίας που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση άλλων πιστοποιητικών που διαθέτουν υπογραφή από τις αξιόπιστες ρίζες, για παράδειγμα για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης με έναν διακομιστή web. Όταν οι διαχειριστές IT δημιουργούν Προφίλ διαμόρφωσης για iPhone, iPad ή iPod touch, δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας.
  • Τα πιστοποιητικά "Να γίνεται πάντα ερώτηση" δεν είναι αξιόπιστα αλλά δεν αποκλείονται. Όταν χρησιμοποιείται ένα από αυτά τα πιστοποιητικά, θα σας ζητείται να επιλέξετε αν θα θεωρείται αξιόπιστο ή όχι.
  • Τα Αποκλεισμένα πιστοποιητικά θεωρούνται παραβιασμένα και δεν θα θεωρούνται ποτέ αξιόπιστα.

Αυτό το άρθρο αναφέρει τις πολιτικές αξιοπιστίας πιστοποιητικών για iOS και ενημερώνεται όταν γίνονται αλλαγές στη λίστα των πιστοποιητικών. Μπορείτε να βρείτε την έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας iOS πατώντας Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της λίστας με κύλιση για να δείτε την έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών.

Σε αυτό το άρθρο αναφέρονται τα πιστοποιητικά για την έκδοση 2016102100 του Χώρου πιστοποιητικών iOS, η οποία ισχύει για το iOS 10 και νεότερες εκδόσεις.

Αξιόπιστα πιστοποιητικά

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Αριθμός σειράς Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV) Αποτύπωμα (SHA-256)
AAA Certificate Services AAA Certificate Services RSA 2048 bit SHA-1 01 23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2028 Χωρίς EV D7 A7 A0 FB 5D 7E 27 31 D7 71 E9 48 4E BC DE F7 1D 5F 0C 3E 0A 29 48 78 2B C8 3E E0 EA 69 9E F4
Actalis Authentication Root CA Actalis Authentication Root CA RSA 4096 bit SHA-256 57 0A 11 97 42 C4 E3 CC 11:22:02 22 Σεπτεμβρίου 2030 1.3.159.1.17.1  55 92 60 84 EC 96 3A 64 B9 6E 2A BE 01 CE 0B A8 6A 64 FB FE BC C7 AA B5 AF C1 55 B3 7F D7 60 66
AddTrust Class 1 CA Root AddTrust Class 1 CA Root RSA 2048 bit SHA-1 01 10:38:31 30 Μαΐου 2020 Χωρίς EV 8C 72 09 27 9A C0 4E 27 5E 16 D0 7F D3 B7 75 E8 01 54 B5 96 80 46 E3 1F 52 DD 25 76 63 24 E9 A7
AddTrust External CA Root AddTrust External CA Root RSA 2048 bit SHA-1 01 10:48:38 30 Μαΐου 2020 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1  68 7F A4 51 38 22 78 FF F0 C8 B1 1F 8D 43 D5 76 67 1C 6E B2 BC EA B4 13 FB 83 D9 65 D0 6D 2F F2
Admin-Root-CA Admin-Root-CA RSA 2048 bit SHA-1 3B F3 81 D0 07:51:07 10 Νοεμβρίου 2021 Χωρίς EV A3 1F 09 30 53 BD 12 C1 F5 C3 C6 EF D4 98 02 3F D2 91 4D 77 58 D0 5D 69 8C E0 84 B5 06 26 E0 E5
AffirmTrust Commercial AffirmTrust Commercial RSA 2048 bit SHA-256 77 77 06 27 26 A9 B1 7C 14:06:06 31 Δεκεμβρίου 2030 1.3.6.1.4.1.34697.2.1  03 76 AB 1D 54 C5 F9 80 3C E4 B2 E2 01 A0 EE 7E EF 7B 57 B6 36 E8 A9 3C 9B 8D 48 60 C9 6F 5F A7
AffirmTrust Networking AffirmTrust Networking RSA 2048 bit SHA-1 7C 4F 04 39 1C D4 99 2D 14:08:24 31 Δεκεμβρίου 2030 1.3.6.1.4.1.34697.2.2  0A 81 EC 5A 92 97 77 F1 45 90 4A F3 8D 5D 50 9F 66 B5 E2 C5 8F CD B5 31 05 8B 0E 17 F3 F0 B4 1B
AffirmTrust Premium ECC AffirmTrust Premium ECC ECDSA 384 bit SHA-384 74 97 25 8A C7 3F 7A 54 14:20:24 31 Δεκεμβρίου 2040 1.3.6.1.4.1.34697.2.4  BD 71 FD F6 DA 97 E4 CF 62 D1 64 7A DD 25 81 B0 7D 79 AD F8 39 7E B4 EC BA 9C 5E 84 88 82 14 23
AffirmTrust Premium AffirmTrust Premium RSA 4096 bit SHA-384 6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE 14:10:36 31 Δεκεμβρίου 2040 1.3.6.1.4.1.34697.2.3  70 A7 3F 7F 37 6B 60 07 42 48 90 45 34 B1 14 82 D5 BF 0E 69 8E CC 49 8D F5 25 77 EB F2 E9 3B 9A
ANF Global Root CA ANF Global Root CA RSA 4096 bit SHA-256 01 3F 2F 31 77 E6 17:45:38 5 Ιουνίου 2033 1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22  E3 26 8F 61 06 BA 8B 66 5A 1A 96 2D DE A1 45 9D 2A 46 97 2F 1F 24 40 32 9B 39 0B 89 57 49 AD 45
Apple Root CA - G2 Apple Root CA - G2 RSA 4096 bit SHA-384 01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0 18:10:09 30 Απριλίου 2039 Χωρίς EV C2 B9 B0 42 DD 57 83 0E 7D 11 7D AC 55 AC 8A E1 94 07 D3 8E 41 D8 8F 32 15 BC 3A 89 04 44 A0 50
Apple Root CA - G3 Apple Root CA - G3 ECDSA 384 bit SHA-384 2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95 18:19:06 30 Απριλίου 2039 Χωρίς EV 63 34 3A BF B8 9A 6A 03 EB B5 7E 9B 3F 5F A7 BE 7C 4F 5C 75 6F 30 17 B3 A8 C4 88 C3 65 3E 91 79
Apple Root CA Apple Root CA RSA 2048 bit SHA-1 02 21:40:36 9 Φεβρουαρίου 2035 Χωρίς EV B0 B1 73 0E CB C7 FF 45 05 14 2C 49 F1 29 5E 6E DA 6B CA ED 7E 2C 68 C5 BE 91 B5 A1 10 01 F0 24
Apple Root Certificate Authority Apple Root Certificate Authority RSA 2048 bit SHA-1 01 00:18:14 10 Φεβρουαρίου 2025 Χωρίς EV 0D 83 B6 11 B6 48 A1 A7 5E B8 55 84 00 79 53 75 CA D9 2E 26 4E D8 E9 D7 A7 57 C1 F5 EE 2B B2 2D
ApplicationCA ApplicationCA RSA 2048 bit SHA-1 31 15:00:00 12 Δεκεμβρίου 2017 Χωρίς EV 2D 47 43 7D E1 79 51 21 5A 12 F3 C5 8E 51 C7 29 A5 80 26 EF 1F CC 0A 5F B3 D9 DC 01 2F 60 0D 19
ApplicationCA2 Root ApplicationCA2 Root RSA 2048 bit SHA-256 31 32 35 33 37 32 38 32 38 32 38 15:00:00 12 Μαρτίου 2033 Χωρίς EV 12 6B F0 1C 10 94 D2 F0 CA 2E 35 23 80 B3 C7 24 29 45 46 CC C6 55 97 BE F7 F1 2D 8A 17 1F 19 84
Atos TrustedRoot 2011 Atos TrustedRoot 2011 RSA 2048 bit SHA-256 5C 33 CB 62 2C 5F B3 32 23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030 Χωρίς EV F3 56 BE A2 44 B7 A9 1E B3 5D 53 CA 9A D7 86 4A CE 01 8E 2D 35 D5 F8 F9 6D DF 68 A6 F4 1A A4 74
Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068 Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068 RSA 4096 bit SHA-1 53 EC 3B EE FB B2 48 5F 08:38:15 31 Δεκεμβρίου 2030 1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10  04 04 80 28 BF 1F 28 64 D4 8F 9A D4 D8 32 94 36 6A 82 88 56 55 3F 3B 14 30 3F 90 14 7F 5D 40 EF
Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano RSA 4096 bit SHA-384 01 23:59:59 17 Δεκεμβρίου 2030 Χωρίς EV 0E D3 FF AB 6C 14 9C 8B 4E 71 05 8E 86 68 D4 29 AB FD A6 81 C2 FF F5 08 20 76 41 F0 D7 51 A3 E5
Baltimore CyberTrust Root Baltimore CyberTrust Root RSA 2048 bit SHA-1 02 00 00 B9 23:59:00 12 Μαΐου 2025 1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1  16 AF 57 A9 F6 76 B0 AB 12 60 95 AA 5E BA DE F2 2A B3 11 19 D6 44 AC 95 CD 4B 93 DB F3 F2 6A EB
Belgium Root CA2 Belgium Root CA2 RSA 2048 bit SHA-1 2A FF BE 9F A2 F0 E9 87 08:00:00 15 Δεκεμβρίου 2021 Χωρίς EV 9F 97 44 46 3B E1 37 14 75 4E 1A 3B EC F9 8C 08 CC 20 5E 4A B3 20 28 F4 E2 83 0C 4A 1B 27 75 B8
Buypass Class 2 Root CA Buypass Class 2 Root CA RSA 4096 bit SHA-256 02 08:38:03 26 Οκτωβρίου 2040 Χωρίς EV 9A 11 40 25 19 7C 5B B9 5D 94 E6 3D 55 CD 43 79 08 47 B6 46 B2 3C DF 11 AD A4 A0 0E FF 15 FB 48
Buypass Class 3 Root CA Buypass Class 3 Root CA RSA 4096 bit SHA-256 02 08:28:58 26 Οκτωβρίου 2040 2.16.578.1.26.1.3.3  ED F7 EB BC A2 7A 2A 38 4D 38 7B 7D 40 10 C6 66 E2 ED B4 84 3E 4C 29 B4 AE 1D 5B 93 32 E6 B2 4D
CA Disig Root R1 CA Disig Root R1 RSA 4096 bit SHA-1 00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28 09:06:56 19 Ιουλίου 2042 Χωρίς EV F9 6F 23 F4 C3 E7 9C 07 7A 46 98 8D 5A F5 90 06 76 A0 F0 39 CB 64 5D D1 75 49 B2 16 C8 24 40 CE
CA Disig Root R2 CA Disig Root R2 RSA 4096 bit SHA-256 00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63 09:15:30 19 Ιουλίου 2042 Χωρίς EV E2 3D 4A 03 6D 7B 70 E9 F5 95 B1 42 20 79 D2 B9 1E DF BB 1F B6 51 A0 63 3E AA 8A 9D C5 F8 07 03
Certigna Certigna RSA 2048 bit SHA-1 00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF 15:13:05 29 Ιουνίου 2027 1.2.250.1.177.1.18.2.2  E3 B6 A2 DB 2E D7 CE 48 84 2F 7A C5 32 41 C7 B7 1D 54 14 4B FB 40 C1 1F 3F 1D 0B 42 F5 EE A1 2D
Certinomis - Autorité Racine Certinomis - Autorité Racine RSA 4096 bit SHA-1 01 08:28:59 17 Σεπτεμβρίου 2028 Χωρίς EV FC BF E2 88 62 06 F7 2B 27 59 3C 8B 07 02 97 E1 2D 76 9E D1 0E D7 93 07 05 A8 09 8E FF C1 4D 17
Certinomis - Root CA Certinomis - Root CA RSA 4096 bit SHA-256 01 09:17:18 21 Οκτωβρίου 2033 Χωρίς EV 2A 99 F5 BC 11 74 B7 3C BB 1D 62 08 84 E0 1C 34 E5 1C CB 39 78 DA 12 5F 0E 33 26 88 83 BF 41 58
certSIGN ROOT CA certSIGN ROOT CA RSA 2048 bit SHA-1 20 06 05 16 70 02 17:20:04 4 Ιουλίου 2031 Χωρίς EV EA A9 62 C4 FA 4A 6B AF EB E4 15 19 6D 35 1C CD 88 8D 4F 53 F3 FA 8A E6 D7 C4 66 A9 4E 60 42 BB
Certum CA Certum CA RSA 2048 bit SHA-1 01 00 20 10:46:39 11 Ιουνίου 2027 1.2.616.1.113527.2.5.1.1  D8 E0 FE BC 1D B2 E3 8D 00 94 0F 37 D2 7D 41 34 4D 99 3E 73 4B 99 D5 65 6D 97 78 D4 D8 14 36 24
Certum Trusted Network CA 2 Certum Trusted Network CA 2 RSA 4096 bit SHA-512 21 D6 D0 4A 4F 25 0F C9 32 37 FC AA 5E 12 8D E9 08:39:56 6 Οκτωβρίου 2046 1.2.616.1.113527.2.5.1.1  B6 76 F2 ED DA E8 77 5C D3 6C B0 F6 3C D1 D4 60 39 61 F4 9E 62 65 BA 01 3A 2F 03 07 B6 D0 B8 04
Certum Trusted Network CA Certum Trusted Network CA RSA 2048 bit SHA-1 04 44 C0 12:07:37 31 Δεκεμβρίου 2029 1.2.616.1.113527.2.5.1.1  5C 58 46 8D 55 F5 8E 49 7E 74 39 82 D2 B5 00 10 B6 D1 65 37 4A CF 83 A7 D4 A3 2D B7 68 C4 40 8E
CFCA EV ROOT CFCA EV ROOT RSA 4096 bit SHA-256 18 4A CC D6 03:07:01 31 Δεκεμβρίου 2029 2.16.156.112554.3  5C C3 D7 8E 4E 1D 5E 45 54 7A 04 E6 87 3E 64 F9 0C F9 53 6D 1C CC 2E F8 00 F3 55 C4 C5 FD 70 FD
Chambers of Commerce Root - 2008 Chambers of Commerce Root - 2008 RSA 4096 bit SHA-1 00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA 12:29:50 31 Ιουλίου 2038 1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2  06 3E 4A FA C4 91 DF D3 32 F3 08 9B 85 42 E9 46 17 D8 93 D7 FE 94 4E 10 A7 93 7E E2 9D 96 93 C0
Chambers of Commerce Root Chambers of Commerce Root RSA 2048 bit SHA-1 00 16:13:44 30 Σεπτεμβρίου 2037 Χωρίς EV 0C 25 8A 12 A5 67 4A EF 25 F2 8B A7 DC FA EC EE A3 48 E5 41 E6 F5 CC 4E E6 3B 71 B3 61 60 6A C3
Cisco Root CA 2048 Cisco Root CA 2048 RSA 2048 bit SHA-1 5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF 20:25:42 14 Μαΐου 2029 Χωρίς EV 83 27 BC 8C 9D 69 94 7B 3D E3 C2 75 11 53 72 67 F5 9C 21 B9 FA 7B 61 3F AF BC CD 53 B7 02 40 00
Class 2 Primary CA Class 2 Primary CA RSA 2048 bit SHA-1 00 85 BD 4B F3 D8 DA E3 69 F6 94 D7 5F C3 A5 44 23 23:59:59 6 Ιουλίου 2019 1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1  0F 99 3C 8A EF 97 BA AF 56 87 14 0E D5 9A D1 82 1B B4 AF AC F0 AA 9A 58 B5 D5 7A 33 8A 3A FB CB
Common Policy Common Policy RSA 2048 bit SHA-1 29 36 47 AA E3 8A AC 86 4A 23 56 F2 CA B7 61 AF 16:08:00 15 Οκτωβρίου 2027 Χωρίς EV 04 AC FB 3B 24 79 3F 30 0F 67 EF 87 E4 4D D7 2C B9 B2 8B 20 4F 38 9A 7C D5 AE 28 78 5C 7D 42 CD
COMODO Certification Authority COMODO Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D 23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2029 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  0C 2C D6 3D F7 80 6F A3 99 ED E8 09 11 6B 57 5B F8 79 89 F0 65 18 F9 80 8C 86 05 03 17 8B AF 66
COMODO ECC Certification Authority COMODO ECC Certification Authority ECDSA 384 bit SHA-384 1F 47 AF AA 62 00 70 50 54 4C 01 9E 9B 63 99 2A 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  17 93 92 7A 06 14 54 97 89 AD CE 2F 8F 34 F7 F0 B6 6D 0F 3A E3 A3 B8 4D 21 EC 15 DB BA 4F AD C7
COMODO RSA Certification Authority COMODO RSA Certification Authority RSA 4096 bit SHA-384 4C AA F9 CA DB 63 6F E0 1F F7 4E D8 5B 03 86 9D 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  52 F0 E1 C4 E5 8E C6 29 29 1B 60 31 7F 07 46 71 B8 5D 7E A8 0D 5B 07 27 34 63 53 4B 32 B4 02 34
ComSign CA ComSign CA RSA 2048 bit SHA-1 14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44 15:02:18 19 Μαρτίου 2029 Χωρίς EV AE 44 57 B4 0D 9E DA 96 67 7B 0D 3C 92 D5 7B 51 77 AB D7 AC 10 37 95 83 56 D1 E0 94 51 8B E5 F2
ComSign Global Root CA ComSign Global Root CA RSA 4096 bit SHA-256 00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE 10:24:55 16 Ιουλίου 2036 Χωρίς EV 26 05 87 5A FC C1 76 B2 D6 6D D6 6A 99 5D 7F 8D 5E BB 86 CE 12 0D 0E 7E 9E 7C 6E F2 94 A2 7D 4C
ComSign Secured CA ComSign Secured CA RSA 2048 bit SHA-1 00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9 15:04:56 16 Μαρτίου 2029 Χωρίς EV 50 79 41 C7 44 60 A0 B4 70 86 22 0D 4E 99 32 57 2A B5 D1 B5 BB CB 89 80 AB 1C B1 76 51 A8 44 D2
D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009 D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009 RSA 2048 bit SHA-256 09 83 F3 08:35:58 5 Νοεμβρίου 2029 Χωρίς EV 49 E7 A4 42 AC F0 EA 62 87 05 00 54 B5 25 64 B6 50 E4 F4 9E 42 E3 48 D6 AA 38 E0 39 E9 57 B1 C1
D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009 D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009 RSA 2048 bit SHA-256 09 83 F4 08:50:46 5 Νοεμβρίου 2029 1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1  EE C5 49 6B 98 8C E9 86 25 B9 34 09 2E EC 29 08 BE D0 B0 F3 16 C2 D4 73 0C 84 EA F1 F3 D3 48 81
Deutsche Telekom Root CA 2 Deutsche Telekom Root CA 2 RSA 2048 bit SHA-1 26 23:59:00 9 Ιουλίου 2019 Χωρίς EV B6 19 1A 50 D0 C3 97 7F 7D A9 9B CD AA C8 6A 22 7D AE B9 67 9E C7 0B A3 B0 C9 D9 22 71 C1 70 D3
DigiCert Assured ID Root CA DigiCert Assured ID Root CA RSA 2048 bit SHA-1 0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39 00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031 Χωρίς EV 3E 90 99 B5 01 5E 8F 48 6C 00 BC EA 9D 11 1E E7 21 FA BA 35 5A 89 BC F1 DF 69 56 1E 3D C6 32 5C
DigiCert Assured ID Root G2 DigiCert Assured ID Root G2 RSA 2048 bit SHA-256 0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B 12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038 2.16.840.1.114412.2.1  7D 05 EB B6 82 33 9F 8C 94 51 EE 09 4E EB FE FA 79 53 A1 14 ED B2 F4 49 49 45 2F AB 7D 2F C1 85
DigiCert Assured ID Root G3 DigiCert Assured ID Root G3 ECDSA 384 bit SHA-384 0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC 12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038 2.16.840.1.114412.2.1  7E 37 CB 8B 4C 47 09 0C AB 36 55 1B A6 F4 5D B8 40 68 0F BA 16 6A 95 2D B1 00 71 7F 43 05 3F C2
DigiCert Global Root CA DigiCert Global Root CA RSA 2048 bit SHA-1 08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A 00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031 Χωρίς EV 43 48 A0 E9 44 4C 78 CB 26 5E 05 8D 5E 89 44 B4 D8 4F 96 62 BD 26 DB 25 7F 89 34 A4 43 C7 01 61
DigiCert Global Root G2 DigiCert Global Root G2 RSA 2048 bit SHA-256 03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5 12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038 2.16.840.1.114412.2.1  CB 3C CB B7 60 31 E5 E0 13 8F 8D D3 9A 23 F9 DE 47 FF C3 5E 43 C1 14 4C EA 27 D4 6A 5A B1 CB 5F
DigiCert Global Root G3 DigiCert Global Root G3 ECDSA 384 bit SHA-384 05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72 12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038 2.16.840.1.114412.2.1  31 AD 66 48 F8 10 41 38 C7 38 F3 9E A4 32 01 33 39 3E 3A 18 CC 02 29 6E F9 7C 2A C9 EF 67 31 D0
DigiCert High Assurance EV Root CA DigiCert High Assurance EV Root CA RSA 2048 bit SHA-1 02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77 00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031 2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1  74 31 E5 F4 C3 C1 CE 46 90 77 4F 0B 61 E0 54 40 88 3B A9 A0 1E D0 0B A6 AB D7 80 6E D3 B1 18 CF
DigiCert Trusted Root G4 DigiCert Trusted Root G4 RSA 4096 bit SHA-384 05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C 12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038 2.16.840.1.114412.2.1  55 2F 7B DC F1 A7 AF 9E 6C E6 72 01 7F 4F 12 AB F7 72 40 C7 8E 76 1A C2 03 D1 D9 D2 0A C8 99 88
DST ACES CA X6 DST ACES CA X6 RSA 2048 bit SHA-1 0D 5E 99 0A D6 9D B7 78 EC D8 07 56 3B 86 15 D9 21:19:58 20 Νοεμβρίου 2017 Χωρίς EV 76 7C 95 5A 76 41 2C 89 AF 68 8E 90 A1 C7 0F 55 6C FD 6B 60 25 DB EA 10 41 6D 7E B6 83 1F 8C 40
DST Root CA X3 DST Root CA X3 RSA 2048 bit SHA-1 44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B 14:01:15 30 Σεπτεμβρίου 2021 Χωρίς EV 06 87 26 03 31 A7 24 03 D9 09 F1 05 E6 9B CF 0D 32 E1 BD 24 93 FF C6 D9 20 6D 11 BC D6 77 07 39
DST Root CA X4 DST Root CA X4 RSA 2048 bit SHA-1 00 D0 1E 46 50 00 00 29 8C 00 00 00 02 00 00 00 02 06:22:50 13 Σεπτεμβρίου 2020 Χωρίς EV 9A 73 92 9A 50 0F 1A 0B F4 9D CB 04 6E 80 39 16 96 96 55 73 45 E9 F8 13 F1 0F F9 38 0D B2 26 95
E-Tugra Certification Authority E-Tugra Certification Authority RSA 4096 bit SHA-256 6A 68 3E 9C 51 9B CB 53 12:09:48 3 Μαρτίου 2023 2.16.792.3.0.4.1.1.4  B0 BF D5 2B B0 D7 D9 BD 92 BF 5D 4D C1 3D A2 55 C0 2C 54 2F 37 83 65 EA 89 39 11 F5 5E 55 F2 3C
Echoworx Root CA2 Echoworx Root CA2 RSA 2048 bit SHA-1 00 10:49:13 7 Οκτωβρίου 2030 Χωρίς EV 66 39 D1 3C AB 85 DF 1A D9 A2 3C 44 3B 3A 60 90 1E 2B 13 8D 45 6F A7 11 83 57 81 08 88 4E C6 BF
EE Certification Centre Root CA EE Certification Centre Root CA RSA 2048 bit SHA-1 54 80 F9 A0 73 ED 3F 00 4C CA 89 D8 E3 71 E6 4A 23:59:59 17 Δεκεμβρίου 2030 Χωρίς EV 3E 84 BA 43 42 90 85 16 E7 75 73 C0 99 2F 09 79 CA 08 4E 46 85 68 1F F1 95 CC BA 8A 22 9B 8A 76
Entrust Root Certification Authority - EC1 Entrust Root Certification Authority - EC1 ECDSA 384 bit SHA-384 00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9 15:55:36 18 Δεκεμβρίου 2037 2.16.840.1.114028.10.1.2  02 ED 0E B2 8C 14 DA 45 16 5C 56 67 91 70 0D 64 51 D7 FB 56 F0 B2 AB 1D 3B 8E B0 70 E5 6E DF F5
Entrust Root Certification Authority - G2 Entrust Root Certification Authority - G2 RSA 2048 bit SHA-256 4A 53 8C 28 17:55:54 7 Δεκεμβρίου 2030 2.16.840.1.114028.10.1.2  43 DF 57 74 B0 3E 7F EF 5F E4 0D 93 1A 7B ED F1 BB 2E 6B 42 73 8C 4E 6D 38 41 10 3D 3A A7 F3 39
Entrust Root Certification Authority Entrust Root Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 45 6B 50 54 20:53:42 27 Νοεμβρίου 2026 2.16.840.1.114028.10.1.2  73 C1 76 43 4F 1B C6 D5 AD F4 5B 0E 76 E7 27 28 7C 8D E5 76 16 C1 E6 E6 14 1A 2B 2C BC 7D 8E 4C
Entrust.net Certification Authority (2048) Entrust.net Certification Authority (2048) RSA 2048 bit SHA-1 38 63 B9 66 18:20:51 24 Δεκεμβρίου 2019 Χωρίς EV D1 C3 39 EA 27 84 EB 87 0F 93 4F C5 63 4E 4A A9 AD 55 05 01 64 01 F2 64 65 D3 7A 57 46 63 35 9F
Entrust.net Certification Authority (2048) Entrust.net Certification Authority (2048) RSA 2048 bit SHA-1 38 63 DE F8 14:15:12 24 Ιουλίου 2029 2.16.840.1.114028.10.1.2  6D C4 71 72 E0 1C BC B0 BF 62 58 0D 89 5F E2 B8 AC 9A D4 F8 73 80 1E 0C 10 B9 C8 37 D2 1E B1 77
ePKI Root Certification Authority ePKI Root Certification Authority RSA 4096 bit SHA-1 15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D 02:31:27 20 Δεκεμβρίου 2034 Χωρίς EV C0 A6 F4 DC 63 A2 4B FD CF 54 EF 2A 6A 08 2A 0A 72 DE 35 80 3E 2F F5 FF 52 7A E5 D8 72 06 DF D5
Federal Common Policy CA Federal Common Policy CA RSA 2048 bit SHA-256 01 30 16:45:27 1 Δεκεμβρίου 2030 Χωρίς EV 89 4E BC 0B 23 DA 2A 50 C0 18 6B 7F 8F 25 EF 1F 6B 29 35 AF 32 A9 45 84 EF 80 AA F8 77 A3 A0 6E
GeoTrust Global CA GeoTrust Global CA RSA 2048 bit SHA-1 02 34 56 04:00:00 21 Μαΐου 2022 Χωρίς EV FF 85 6A 2D 25 1D CD 88 D3 66 56 F4 50 12 67 98 CF AB AA DE 40 79 9C 72 2D E4 D2 B5 DB 36 A7 3A
GeoTrust Primary Certification Authority - G2 GeoTrust Primary Certification Authority - G2 ECDSA 384 bit SHA-384 3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 1.3.6.1.4.1.14370.1.6  5E DB 7A C4 3B 82 A0 6A 87 61 E8 D7 BE 49 79 EB F2 61 1F 7D D7 9B F9 1C 1C 6B 56 6A 21 9E D7 66
GeoTrust Primary Certification Authority - G3 GeoTrust Primary Certification Authority - G3 RSA 2048 bit SHA-256 15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F 23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037 1.3.6.1.4.1.14370.1.6  B4 78 B8 12 25 0D F8 78 63 5C 2A A7 EC 7D 15 5E AA 62 5E E8 29 16 E2 CD 29 43 61 88 6C D1 FB D4
GeoTrust Primary Certification Authority GeoTrust Primary Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1 23:59:59 16 Ιουλίου 2036 1.3.6.1.4.1.14370.1.6  37 D5 10 06 C5 12 EA AB 62 64 21 F1 EC 8C 92 01 3F C5 F8 2A E9 8E E5 33 EB 46 19 B8 DE B4 D0 6C
Global Chambersign Root - 2008 Global Chambersign Root - 2008 RSA 4096 bit SHA-1 00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE 12:31:40 31 Ιουλίου 2038 1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2  13 63 35 43 93 34 A7 69 80 16 A0 D3 24 DE 72 28 4E 07 9D 7B 52 20 BB 8F BD 74 78 16 EE BE BA CA
Global Chambersign Root Global Chambersign Root RSA 2048 bit SHA-1 00 16:14:18 30 Σεπτεμβρίου 2037 Χωρίς EV EF 3C B4 17 FC 8E BF 6F 97 87 6C 9E 4E CE 39 DE 1E A5 FE 64 91 41 D1 02 8B 7D 11 C0 B2 29 8C ED
GlobalSign Root CA GlobalSign Root CA RSA 2048 bit SHA-1 04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94 12:00:00 28 Ιανουαρίου 2028 Χωρίς EV EB D4 10 40 E4 BB 3E C7 42 C9 E3 81 D3 1E F2 A4 1A 48 B6 68 5C 96 E7 CE F3 C1 DF 6C D4 33 1C 99
GlobalSign GlobalSign ECDSA 256 bit SHA-256 2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02 03:14:07 19 Ιανουαρίου 2038 Χωρίς EV BE C9 49 11 C2 95 56 76 DB 6C 0A 55 09 86 D7 6E 3B A0 05 66 7C 44 2C 97 62 B4 FB B7 73 DE 22 8C
GlobalSign GlobalSign ECDSA 384 bit SHA-384 60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C 03:14:07 19 Ιανουαρίου 2038 Χωρίς EV 17 9F BC 14 8A 3D D0 0F D2 4E A1 34 58 CC 43 BF A7 F5 9C 81 82 D7 83 A5 13 F6 EB EC 10 0C 89 24
GlobalSign GlobalSign RSA 2048 bit SHA-1 04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D 08:00:00 15 Δεκεμβρίου 2021 1.3.6.1.4.1.4146.1.1  CA 42 DD 41 74 5F D0 B8 1E B9 02 36 2C F9 D8 BF 71 9D A1 BD 1B 1E FC 94 6F 5B 4C 99 F4 2C 1B 9E
GlobalSign GlobalSign RSA 2048 bit SHA-256 04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2 10:00:00 18 Μαρτίου 2029 1.3.6.1.4.1.4146.1.1  CB B5 22 D7 B7 F1 27 AD 6A 01 13 86 5B DF 1C D4 10 2E 7D 07 59 AF 63 5A 7C F4 72 0D C9 63 C5 3B
Go Daddy Class 2 Certification Authority Go Daddy Class 2 Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 00 17:06:20 29 Ιουνίου 2034 2.16.840.1.114413.1.7.23.3  C3 84 6B F2 4B 9E 93 CA 64 27 4C 0E C6 7C 1E CC 5E 02 4F FC AC D2 D7 40 19 35 0E 81 FE 54 6A E4
Go Daddy Root Certificate Authority - G2 Go Daddy Root Certificate Authority - G2 RSA 2048 bit SHA-256 00 23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037 2.16.840.1.114413.1.7.23.3  45 14 0B 32 47 EB 9C C8 C5 B4 F0 D7 B5 30 91 F7 32 92 08 9E 6E 5A 63 E2 74 9D D3 AC A9 19 8E DA
Government Root Certification Authority Government Root Certification Authority RSA 4096 bit SHA-256 00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2 15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037 Χωρίς EV 70 B9 22 BF DA 0E 3F 4A 34 2E 4E E2 2D 57 9A E5 98 D0 71 CC 5E C9 C3 0F 12 36 80 34 03 88 AE A5
Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011 Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011 RSA 2048 bit SHA-1 00 13:49:52 1 Δεκεμβρίου 2031 Χωρίς EV BC 10 4F 15 A4 8B E7 09 DC A5 42 A7 E1 D4 B9 DF 6F 05 45 27 E8 02 EA A9 2D 59 54 44 25 8A FE 71
Hongkong Post Root CA 1 Hongkong Post Root CA 1 RSA 2048 bit SHA-1 03 E8 04:52:29 15 Μαΐου 2023 Χωρίς EV F9 E6 7D 33 6C 51 00 2A C0 54 C6 32 02 2D 66 DD A2 E7 E3 FF F1 0A D0 61 ED 31 D8 BB B4 10 CF B2
I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009 I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009 RSA 2048 bit SHA-256 00 A0 37 A0 00:00:00 1 Σεπτεμβρίου 2019 Χωρίς EV C0 C0 5A 8D 8D A5 5E AF 27 AA 9B 91 0B 0A 6E F0 D8 BB DE D3 46 92 8D B8 72 E1 82 C2 07 3E 98 02
IdenTrust Commercial Root CA 1 IdenTrust Commercial Root CA 1 RSA 4096 bit SHA-256 0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02 18:12:23 16 Ιανουαρίου 2034 Χωρίς EV 5D 56 49 9B E4 D2 E0 8B CF CA D0 8A 3E 38 72 3D 50 50 3B DE 70 69 48 E4 2F 55 60 30 19 E5 28 AE
IdenTrust Public Sector Root CA 1 IdenTrust Public Sector Root CA 1 RSA 4096 bit SHA-256 0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02 17:53:32 16 Ιανουαρίου 2034 Χωρίς EV 30 D0 89 5A 9A 44 8A 26 20 91 63 55 22 D1 F5 20 10 B5 86 7A CA E1 2C 78 EF 95 8F D4 F4 38 9F 2F
ISRG Root X1 ISRG Root X1 RSA 4096 bit SHA-256 00 82 10 CF B0 D2 40 E3 59 44 63 E0 BB 63 82 8B 00 11:04:38 4 Ιουνίου 2035 Χωρίς EV 96 BC EC 06 26 49 76 F3 74 60 77 9A CF 28 C5 A7 CF E8 A3 C0 AA E1 1A 8F FC EE 05 C0 BD DF 08 C6
Izenpe.com Izenpe.com RSA 2048 bit SHA-1 01 23:00:00 30 Ιανουαρίου 2018 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2  B0 87 7A EE 2D 39 27 4D F8 31 F6 6F DE EB 77 17 55 7C 25 8F C9 EB 55 23 1A 9F 8A 64 7A 75 43 3F
Izenpe.com Izenpe.com RSA 4096 bit SHA-1 06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5 08:27:25 13 Δεκεμβρίου 2037 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2  23 80 42 03 CA 45 D8 CD E7 16 B8 C1 3B F3 B4 48 45 7F A0 6C C1 02 50 99 7F A0 14 58 31 7C 41 E5
Izenpe.com Izenpe.com RSA 4096 bit SHA-256 00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D 08:27:25 13 Δεκεμβρίου 2037 Χωρίς EV 25 30 CC 8E 98 32 15 02 BA D9 6F 9B 1F BA 1B 09 9E 2D 29 9E 0F 45 48 BB 91 4F 36 3B C0 D4 53 1F
KISA RootCA 1 KISA RootCA 1 RSA 2048 bit SHA-1 04 08:05:46 24 Αυγούστου 2025 Χωρίς EV 6F DB 3F 76 C8 B8 01 A7 53 38 D8 A5 0A 7C 02 87 9F 61 98 B5 7E 59 4D 31 8D 38 32 90 0F ED CD 79
Microsec e-Szigno Root CA 2009 Microsec e-Szigno Root CA 2009 RSA 2048 bit SHA-256 00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19 11:30:18 30 Δεκεμβρίου 2029 Χωρίς EV 3C 5F 81 FE A5 FA B8 2C 64 BF A2 EA EC AF CD E8 E0 77 FC 86 20 A7 CA E5 37 16 3D F3 6E DB F3 78
NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány RSA 2048 bit SHA-256 49 41 2C E4 00 10 15:08:21 6 Δεκεμβρίου 2028 Χωρίς EV 6C 61 DA C3 A2 DE F0 31 50 6B E0 36 D2 A6 FE 40 19 94 FB D1 3D F9 C8 D4 66 59 92 74 C4 46 EC 98
Network Solutions Certificate Authority Network Solutions Certificate Authority RSA 2048 bit SHA-1 57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0 23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2029 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1  15 F0 BA 00 A3 AC 7A F3 AC 88 4C 07 2B 10 11 A0 77 BD 77 C0 97 F4 01 64 B2 F8 59 8A BD 83 86 0C
OISTE WISeKey Global Root GA CA OISTE WISeKey Global Root GA CA RSA 2048 bit SHA-1 41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A 16:09:51 11 Δεκεμβρίου 2037 Χωρίς EV 41 C9 23 86 6A B4 CA D6 B7 AD 57 80 81 58 2E 02 07 97 A6 CB DF 4F FF 78 CE 83 96 B3 89 37 D7 F5
OISTE WISeKey Global Root GB CA OISTE WISeKey Global Root GB CA RSA 2048 bit SHA-256 76 B1 20 52 74 F0 85 87 46 B3 F8 23 1A F6 C2 C0 15:10:31 1 Δεκεμβρίου 2039 2.16.756.5.14.7.4.8  6B 9C 08 E8 6E B0 F7 67 CF AD 65 CD 98 B6 21 49 E5 49 4A 67 F5 84 5E 7B D1 ED 01 9F 27 B8 6B D6
QuoVadis Root CA 1 G3 QuoVadis Root CA 1 G3 RSA 4096 bit SHA-256 78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93 17:27:44 12 Ιανουαρίου 2042 Χωρίς EV 8A 86 6F D1 B2 76 B5 7E 57 8E 92 1C 65 82 8A 2B ED 58 E9 F2 F2 88 05 41 34 B7 F1 F4 BF C9 CC 74
QuoVadis Root CA 2 G3 QuoVadis Root CA 2 G3 RSA 4096 bit SHA-256 44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28 18:59:32 12 Ιανουαρίου 2042 1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2  8F E4 FB 0A F9 3A 4D 0D 67 DB 0B EB B2 3E 37 C7 1B F3 25 DC BC DD 24 0E A0 4D AF 58 B4 7E 18 40
QuoVadis Root CA 2 QuoVadis Root CA 2 RSA 4096 bit SHA-1 05 09 18:23:33 24 Νοεμβρίου 2031 1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2  85 A0 DD 7D D7 20 AD B7 FF 05 F8 3D 54 2B 20 9D C7 FF 45 28 F7 D6 77 B1 83 89 FE A5 E5 C4 9E 86
QuoVadis Root CA 3 G3 QuoVadis Root CA 3 G3 RSA 4096 bit SHA-256 2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D 20:26:32 12 Ιανουαρίου 2042 Χωρίς EV 88 EF 81 DE 20 2E B0 18 45 2E 43 F8 64 72 5C EA 5F BD 1F C2 D9 D2 05 73 07 09 C5 D8 B8 69 0F 46
QuoVadis Root CA 3 QuoVadis Root CA 3 RSA 4096 bit SHA-1 05 C6 19:06:44 24 Νοεμβρίου 2031 Χωρίς EV 18 F1 FC 7F 20 5D F8 AD DD EB 7F E0 07 DD 57 E3 AF 37 5A 9C 4D 8D 73 54 6B F4 F1 FE D1 E1 8D 35
QuoVadis Root Certification Authority QuoVadis Root Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 3A B6 50 8B 18:33:33 17 Μαρτίου 2021 1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2  A4 5E DE 3B BB F0 9C 8A E1 5C 72 EF C0 72 68 D6 93 A2 1C 99 6F D5 1E 67 CA 07 94 60 FD 6D 88 73
RSA Security 2048 V3 RSA Security 2048 V3 RSA 2048 bit SHA-1 0A 01 01 01 00 00 02 7C 00 00 00 0A 00 00 00 02 20:39:23 22 Φεβρουαρίου 2026 Χωρίς EV AF 8B 67 62 A1 E5 28 22 81 61 A9 5D 5C 55 9E E2 66 27 8F 75 D7 9E 83 01 89 A5 03 50 6A BD 6B 4C
Secure Global CA Secure Global CA RSA 2048 bit SHA-1 07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5 19:52:06 31 Δεκεμβρίου 2029 2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1  42 00 F5 04 3A C8 59 0E BB 52 7D 20 9E D1 50 30 29 FB CB D4 1C A1 B5 06 EC 27 F1 5A DE 7D AC 69
SecureTrust CA SecureTrust CA RSA 2048 bit SHA-1 0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0 19:40:55 31 Δεκεμβρίου 2029 2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1  F1 C1 B5 0A E5 A2 0D D8 03 0E C9 F6 BC 24 82 3D D3 67 B5 25 57 59 B4 E7 1B 61 FC E9 F7 37 5D 73
Security Communication EV RootCA1 Security Communication EV RootCA1 RSA 2048 bit SHA-1 00 02:12:32 6 Ιουνίου 2037 1.2.392.200091.100.721.1  A2 2D BA 68 1E 97 37 6E 2D 39 7D 72 8A AE 3A 9B 62 96 B9 FD BA 60 BC 2E 11 F6 47 F2 C6 75 FB 37
Security Communication RootCA1 Security Communication RootCA1 RSA 2048 bit SHA-1 00 04:20:49 30 Σεπτεμβρίου 2023 1.2.392.200091.100.721.1  E7 5E 72 ED 9F 56 0E EC 6E B4 80 00 73 A4 3F C3 AD 19 19 5A 39 22 82 01 78 95 97 4A 99 02 6B 6C
Security Communication RootCA2 Security Communication RootCA2 RSA 2048 bit SHA-256 00 05:00:39 29 Μαΐου 2029 1.2.392.200091.100.721.1  51 3B 2C EC B8 10 D4 CD E5 DD 85 39 1A DF C6 C2 DD 60 D8 7B B7 36 D2 B5 21 48 4A A4 7A 0E BE F6
Sonera Class1 CA Sonera Class1 CA RSA 2048 bit SHA-1 24 10:49:13 6 Απριλίου 2021 Χωρίς EV CD 80 82 84 CF 74 6F F2 FD 6E B5 8A A1 D5 9C 4A D4 B3 CA 56 FD C6 27 4A 89 26 A7 83 5F 32 31 3D
Sonera Class2 CA Sonera Class2 CA RSA 2048 bit SHA-1 1D 07:29:40 6 Απριλίου 2021 Χωρίς EV 79 08 B4 03 14 C1 38 10 0B 51 8D 07 35 80 7F FB FC F8 51 8A 00 95 33 71 05 BA 38 6B 15 3D D9 27
Staat der Nederlanden EV Root CA Staat der Nederlanden EV Root CA RSA 4096 bit SHA-256 00 98 96 8D 11:10:28 8 Δεκεμβρίου 2022 2.16.528.1.1003.1.2.7  4D 24 91 41 4C FE 95 67 46 EC 4C EF A6 CF 6F 72 E2 8A 13 29 43 2F 9D 8A 90 7A C4 CB 5D AD C1 5A
Staat der Nederlanden Root CA - G2 Staat der Nederlanden Root CA - G2 RSA 4096 bit SHA-256 00 98 96 8C 11:03:10 25 Μαρτίου 2020 Χωρίς EV 66 8C 83 94 7D A6 3B 72 4B EC E1 74 3C 31 A0 E6 AE D0 DB 8E C5 B3 1B E3 77 BB 78 4F 91 B6 71 6F
Staat der Nederlanden Root CA - G3 Staat der Nederlanden Root CA - G3 RSA 4096 bit SHA-256 00 98 A2 39 23:00:00 13 Νοεμβρίου 2028 Χωρίς EV 3C 4F B0 B9 5A B8 B3 00 32 F4 32 B8 6F 53 5F E1 72 C1 85 D0 FD 39 86 58 37 CF 36 18 7F A6 F4 28
Starfield Class 2 Certification Authority Starfield Class 2 Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 00 17:39:16 29 Ιουνίου 2034 2.16.840.1.114414.1.7.23.3  14 65 FA 20 53 97 B8 76 FA A6 F0 A9 95 8E 55 90 E4 0F CC 7F AA 4F B7 C2 C8 67 75 21 FB 5F B6 58
Starfield Root Certificate Authority - G2 Starfield Root Certificate Authority - G2 RSA 2048 bit SHA-256 00 23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037 2.16.840.1.114414.1.7.23.3  2C E1 CB 0B F9 D2 F9 E1 02 99 3F BE 21 51 52 C3 B2 DD 0C AB DE 1C 68 E5 31 9B 83 91 54 DB B7 F5
Starfield Services Root Certificate Authority - G2 Starfield Services Root Certificate Authority - G2 RSA 2048 bit SHA-256 00 23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037 2.16.840.1.114414.1.7.24.3  56 8D 69 05 A2 C8 87 08 A4 B3 02 51 90 ED CF ED B1 97 4A 60 6A 13 C6 E5 29 0F CB 2A E6 3E DA B5
StartCom Certification Authority G2 StartCom Certification Authority G2 RSA 4096 bit SHA-256 23:59:01 31 Δεκεμβρίου 2039 1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1  C7 BA 65 67 DE 93 A7 98 AE 1F AA 79 1E 71 2D 37 8F AE 1F 93 C4 39 7F EA 44 1B B7 CB E6 FD 59 95
StartCom Certification Authority StartCom Certification Authority RSA 4096 bit SHA-1 01 19:46:36 17 Σεπτεμβρίου 2036 1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1  C7 66 A9 BE F2 D4 07 1C 86 3A 31 AA 49 20 E8 13 B2 D1 98 60 8C B7 B7 CF E2 11 43 B8 36 DF 09 EA
StartCom Certification Authority StartCom Certification Authority RSA 4096 bit SHA-256 2D 19:46:36 17 Σεπτεμβρίου 2036 1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1  E1 78 90 EE 09 A3 FB F4 F4 8B 9C 41 4A 17 D6 37 B7 A5 06 47 E9 BC 75 23 22 72 7F CC 17 42 A9 11
Swisscom Root CA 1 Swisscom Root CA 1 RSA 4096 bit SHA-1 5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36 22:06:20 18 Αυγούστου 2025 Χωρίς EV 21 DB 20 12 36 60 BB 2E D4 18 20 5D A1 1E E7 A8 5A 65 E2 BC 6E 55 B5 AF 7E 78 99 C8 A2 66 D9 2E
Swisscom Root CA 2 Swisscom Root CA 2 RSA 4096 bit SHA-256 1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6 07:38:14 25 Ιουνίου 2031 Χωρίς EV F0 9B 12 2C 71 14 F4 A0 9B D4 EA 4F 4A 99 D5 58 B4 6E 4C 25 CD 81 14 0D 29 C0 56 13 91 4C 38 41
Swisscom Root EV CA 2 Swisscom Root EV CA 2 RSA 4096 bit SHA-256 00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58 08:45:08 25 Ιουνίου 2031 2.16.756.1.83.21.0  D9 5F EA 3C A4 EE DC E7 4C D7 6E 75 FC 6D 1F F6 2C 44 1F 0F A8 BC 77 F0 34 B1 9E 5D B2 58 01 5D
SwissSign Gold CA - G2 SwissSign Gold CA - G2 RSA 4096 bit SHA-1 00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0 08:30:35 25 Οκτωβρίου 2036 2.16.756.1.89.1.2.1.1  62 DD 0B E9 B9 F5 0A 16 3E A0 F8 E7 5C 05 3B 1E CA 57 EA 55 C8 68 8F 64 7C 68 81 F2 C8 35 7B 95
SwissSign Gold Root CA - G3 SwissSign Gold Root CA - G3 RSA 4096 bit SHA-256 00 DE C4 F2 44 F3 1D A6 FC 13:31:47 4 Αυγούστου 2037 2.16.756.1.89.1.2.1.1  7A F6 EA 9F 75 3A 1E 70 9B D6 4D 0B EB 86 7C 11 E8 C2 95 A5 6E 24 A6 E0 47 14 59 DC CD AA 15 58
SwissSign Platinum CA - G2 SwissSign Platinum CA - G2 RSA 4096 bit SHA-1 4E B2 00 67 0C 03 5D 4F 08:36:00 25 Οκτωβρίου 2036 Χωρίς EV 3B 22 2E 56 67 11 E9 92 30 0D C0 B1 5A B9 47 3D AF DE F8 C8 4D 0C EF 7D 33 17 B4 C1 82 1D 14 36
SwissSign Platinum Root CA - G3 SwissSign Platinum Root CA - G3 RSA 4096 bit SHA-256 22 3F A9 17 20 DE 81 94 13:34:04 4 Αυγούστου 2037 Χωρίς EV 59 B3 82 9F 1F F4 43 34 49 58 FA E8 BF F6 21 B6 84 C8 48 CF BF 7E AD 6B 63 A6 CA 50 F2 79 4F 89
SwissSign Silver CA - G2 SwissSign Silver CA - G2 RSA 4096 bit SHA-1 4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B 08:32:46 25 Οκτωβρίου 2036 Χωρίς EV BE 6C 4D A2 BB B9 BA 59 B6 F3 93 97 68 37 42 46 C3 C0 05 99 3F A9 8F 02 0D 1D ED BE D4 8A 81 D5
SwissSign Silver Root CA - G3 SwissSign Silver Root CA - G3 RSA 4096 bit SHA-256 00 AA 88 B0 5A 0B B1 76 9B 13:19:14 4 Αυγούστου 2037 Χωρίς EV 1E 49 AC 5D C6 9E 86 D0 56 5D A2 C1 30 5C 41 93 30 B0 B7 81 BF EC 50 E5 4A 1B 35 AF 7F DD D5 01
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4 Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4 ECDSA 384 bit SHA-384 21 6E 33 A5 CB D3 88 A4 6F 29 07 B4 27 3C C4 D8 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 Χωρίς EV 36 3F 3C 84 9E AB 03 B0 A2 A0 F6 36 D7 B8 6D 04 D3 AC 7F CF E2 6A 0A 91 21 AB 97 95 F6 E1 76 DF
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6 Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6 RSA 2048 bit SHA-256 24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98 23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037 Χωρίς EV 9D 19 0B 2E 31 45 66 68 5B E8 A8 89 E2 7A A8 C7 D7 AE 1D 8A AD DB A3 C1 EC F9 D2 48 63 CD 34 B9
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4 Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4 ECDSA 384 bit SHA-384 34 17 65 12 40 3B B7 56 80 2D 80 CB 79 55 A6 1E 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 Χωρίς EV FE 86 3D 08 22 FE 7A 23 53 FA 48 4D 59 24 E8 75 65 6D 3D C9 FB 58 77 1F 6F 61 6F 9D 57 1B C5 92
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6 Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6 RSA 2048 bit SHA-256 64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41 23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037 Χωρίς EV CB 62 7D 18 B5 8A D5 6D DE 33 1A 30 45 6B C6 5C 60 1A 4E 9B 18 DE DC EA 08 E7 DA AA 07 81 5F F0
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 ECDSA 384 bit SHA-384 4C 79 B5 9A 28 9C 76 31 64 F5 89 44 D0 91 02 DE 23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037 2.16.840.1.113733.1.7.23.6  53 DF DF A4 E2 97 FC FE 07 59 4E 8C 62 D5 B8 AB 06 B3 2C 75 49 F3 8A 16 30 94 FD 64 29 D5 DA 43
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6 Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6 RSA 4096 bit SHA-384 65 63 71 85 D3 6F 45 C6 8F 7F 31 F9 09 87 92 82 23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037 2.16.840.1.113733.1.7.23.6  B3 23 96 74 64 53 44 2F 35 3E 61 62 92 BB 20 BB AA 5D 23 B5 46 45 0F DB 9C 54 B8 38 61 67 D5 29
SZAFIR ROOT CA SZAFIR ROOT CA RSA 2048 bit SHA-1 00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1 11:10:57 6 Δεκεμβρίου 2031 Χωρίς EV FA BC F5 19 7C DD 7F 45 8A C3 38 32 D3 28 40 21 DB 24 25 FD 6B EA 7A 2E 69 B7 48 6E 8F 51 F9 CC
T-TeleSec GlobalRoot Class 2 T-TeleSec GlobalRoot Class 2 RSA 2048 bit SHA-256 01 23:59:59 1 Οκτωβρίου 2033 1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1  91 E2 F5 78 8D 58 10 EB A7 BA 58 73 7D E1 54 8A 8E CA CD 01 45 98 BC 0B 14 3E 04 1B 17 05 25 52
T-TeleSec GlobalRoot Class 3 T-TeleSec GlobalRoot Class 3 RSA 2048 bit SHA-256 01 23:59:59 1 Οκτωβρίου 2033 1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1  FD 73 DA D3 1C 64 4F F1 B4 3B EF 0C CD DA 96 71 0B 9C D9 87 5E CA 7E 31 70 7A F3 E9 6D 52 2B BD
TeliaSonera Root CA v1 TeliaSonera Root CA v1 RSA 4096 bit SHA-1 00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96 12:00:50 18 Οκτωβρίου 2032 Χωρίς EV DD 69 36 FE 21 F8 F0 77 C1 23 A1 A5 21 C1 22 24 F7 22 55 B7 3E 03 A7 26 06 93 E8 A2 4B 0F A3 89
thawte Primary Root CA - G2 thawte Primary Root CA - G2 ECDSA 384 bit SHA-384 35 FC 26 5C D9 84 4F C9 3D 26 3D 57 9B AE D7 56 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 2.16.840.1.113733.1.7.48.1  A4 31 0D 50 AF 18 A6 44 71 90 37 2A 86 AF AF 8B 95 1F FB 43 1D 83 7F 1E 56 88 B4 59 71 ED 15 57
thawte Primary Root CA - G3 thawte Primary Root CA - G3 RSA 2048 bit SHA-256 60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB 23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037 2.16.840.1.113733.1.7.48.1  4B 03 F4 58 07 AD 70 F2 1B FC 2C AE 71 C9 FD E4 60 4C 06 4C F5 FF B6 86 BA E5 DB AA D7 FD D3 4C
thawte Primary Root CA thawte Primary Root CA RSA 2048 bit SHA-1 34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D 23:59:59 16 Ιουλίου 2036 2.16.840.1.113733.1.7.48.1  8D 72 2F 81 A9 C1 13 C0 79 1D F1 36 A2 96 6D B2 6C 95 0A 97 1D B4 6B 41 99 F4 EA 54 B7 8B FB 9F
TRUST2408 OCES Primary CA TRUST2408 OCES Primary CA RSA 4096 bit SHA-256 4B 8E 60 03 13:11:34 3 Δεκεμβρίου 2037 Χωρίς EV 92 D8 09 2E E7 7B C9 20 8F 08 97 DC 05 27 18 94 E6 3E F2 79 33 AE 53 7F B9 83 EE F0 EA E3 EE C8
Trustis FPS Root CA Trustis FPS Root CA RSA 2048 bit SHA-1 1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59 11:36:54 21 Ιανουαρίου 2024 Χωρίς EV C1 B4 82 99 AB A5 20 8F E9 63 0A CE 55 CA 68 A0 3E DA 5A 51 9C 88 02 A0 D3 A6 73 BE 8F 8E 55 7D
TWCA Global Root CA TWCA Global Root CA RSA 4096 bit SHA-256 0C BE 15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030 1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3  59 76 90 07 F7 68 5D 0F CD 50 87 2F 9F 95 D5 75 5A 5B 2B 45 7D 81 F3 69 2B 61 0A 98 67 2F 0E 1B
TWCA Root Certification Authority TWCA Root Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 01 15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030 1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3  BF D8 8F E1 10 1C 41 AE 3E 80 1B F8 BE 56 35 0E E9 BA D1 A6 B9 BD 51 5E DC 5C 6D 5B 87 11 AC 44
TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3 TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3 RSA 2048 bit SHA-1 11 11:37:07 21 Αυγούστου 2017 Χωρίς EV E4 C7 34 30 D7 A5 B5 09 25 DF 43 37 0A 0D 21 6E 9A 79 B9 D6 DB 83 73 A0 C6 9E B1 CC 31 C7 C5 2A
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı RSA 2048 bit SHA-1 01 18:37:19 22 Δεκεμβρίου 2017 Χωρίς EV 97 8C D9 66 F2 FA A0 7B A7 AA 95 00 D9 C0 2E 9D 77 F2 CD AD A6 AD 6B A7 4A F4 B9 1C 66 59 3C 50
UCA Global Root UCA Global Root RSA 4096 bit SHA-1 08 00:00:00 31 Δεκεμβρίου 2037 Χωρίς EV A1 F0 5C CB 80 C2 D7 10 EC 7D 47 9A BD CB B8 79 E5 8D 7E DB 71 49 FE 78 A8 78 84 E3 D0 BA D0 F9
UCA Root UCA Root RSA 2048 bit SHA-1 09 00:00:00 31 Δεκεμβρίου 2029 Χωρίς EV 93 E6 5E C7 62 F0 55 DC 71 8A 33 25 82 C4 1A 04 43 0D 72 E3 CB 87 E8 B8 97 B6 75 16 F0 D1 AA 39
USERTrust ECC Certification Authority USERTrust ECC Certification Authority ECDSA 384 bit SHA-384 5C 8B 99 C5 5A 94 C5 D2 71 56 DE CD 89 80 CC 26 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  4F F4 60 D5 4B 9C 86 DA BF BC FC 57 12 E0 40 0D 2B ED 3F BC 4D 4F BD AA 86 E0 6A DC D2 A9 AD 7A
USERTrust RSA Certification Authority USERTrust RSA Certification Authority RSA 4096 bit SHA-384 01 FD 6D 30 FC A3 CA 51 A8 1B BC 64 0E 35 03 2D 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  E7 93 C9 B0 2F D8 AA 13 E2 1C 31 22 8A CC B0 81 19 64 3B 74 9C 89 89 64 B1 74 6D 46 C3 D4 CB D2
UTN - DATACorp SGC UTN - DATACorp SGC RSA 2048 bit SHA-1 44 BE 0C 8B 50 00 21 B4 11 D3 2A 68 06 A9 AD 69 19:06:30 24 Ιουνίου 2019 Χωρίς EV 85 FB 2F 91 DD 12 27 5A 01 45 B6 36 53 4F 84 02 4A D6 8B 69 B8 EE 88 68 4F F7 11 37 58 05 B3 48
UTN-USERFirst-Client Authentication and Email UTN-USERFirst-Client Authentication and Email RSA 2048 bit SHA-1 44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 25 25 67 C9 89 17:36:58 9 Ιουλίου 2019 Χωρίς EV 43 F2 57 41 2D 44 0D 62 74 76 97 4F 87 7D A8 F1 FC 24 44 56 5A 36 7A E6 0E DD C2 7A 41 25 31 AE
UTN-USERFirst-Hardware UTN-USERFirst-Hardware RSA 2048 bit SHA-1 44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2A FE 65 0A FD 18:19:22 9 Ιουλίου 2019 Χωρίς EV 6E A5 47 41 D0 04 66 7E ED 1B 48 16 63 4A A3 A7 9E 6E 4B 96 95 0F 82 79 DA FC 8D 9B D8 81 21 37
UTN-USERFirst-Network Applications UTN-USERFirst-Network Applications RSA 2048 bit SHA-1 44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 30 4B C0 33 77 18:57:49 9 Ιουλίου 2019 Χωρίς EV C3 8D CB 38 95 93 93 35 86 91 EA 4D 4F 3C E4 95 CE 74 89 96 E6 4E D1 89 1D 89 7A 0F C4 DD 55 C6
UTN-USERFirst-Object UTN-USERFirst-Object RSA 2048 bit SHA-1 44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2D E0 B3 5F 1B 18:40:36 9 Ιουλίου 2019 Χωρίς EV 6F FF 78 E4 00 A7 0C 11 01 1C D8 59 77 C4 59 FB 5A F9 6A 3D F0 54 08 20 D0 F4 B8 60 78 75 E5 8F
VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3 VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3 RSA 2048 bit SHA-1 00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4 23:59:59 16 Ιουλίου 2036 Χωρίς EV CB B5 AF 18 5E 94 2A 24 02 F9 EA CB C0 ED 5B B8 76 EE A3 C1 22 36 23 D0 04 47 E4 F3 BA 55 4B 65
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3 VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3 RSA 2048 bit SHA-1 61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A 23:59:59 16 Ιουλίου 2036 Χωρίς EV 92 A9 D9 83 3F E1 94 4D B3 66 E8 BF AE 7A 95 B6 48 0C 2D 6C 6C 2A 1B E6 5D 42 36 B6 08 FC A1 BB
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 RSA 2048 bit SHA-1 00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57 23:59:59 16 Ιουλίου 2036 Χωρίς EV EB 04 CF 5E B1 F3 9A FA 76 2F 2B B1 20 F2 96 CB A5 20 C1 B9 7D B1 58 95 65 B8 1C B9 A1 7B 72 44
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 ECDSA 384 bit SHA-384 2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3 23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038 2.16.840.1.113733.1.7.23.6  69 DD D7 EA 90 BB 57 C9 3E 13 5D C8 5E A6 FC D5 48 0B 60 32 39 BD C4 54 FC 75 8B 2A 26 CF 7F 79
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 RSA 2048 bit SHA-1 18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A 23:59:59 16 Ιουλίου 2036 2.16.840.1.113733.1.7.23.6  9A CF AB 7E 43 C8 D8 80 D0 6B 26 2A 94 DE EE E4 B4 65 99 89 C3 D0 CA F1 9B AF 64 05 E4 1A B7 DF
VeriSign Universal Root Certification Authority VeriSign Universal Root Certification Authority RSA 2048 bit SHA-256 40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D 23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037 2.16.840.1.113733.1.7.23.6  23 99 56 11 27 A5 71 25 DE 8C EF EA 61 0D DF 2F A0 78 B5 C8 06 7F 4E 82 82 90 BF B8 60 E8 4B 3C
Visa eCommerce Root Visa eCommerce Root RSA 2048 bit SHA-1 13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62 00:16:12 24 Ιουνίου 2022 Χωρίς EV 69 FA C9 BD 55 FB 0A C7 8D 53 BB EE 5C F1 D5 97 98 9F D0 AA AB 20 A2 51 51 BD F1 73 3E E7 D1 22
Visa Information Delivery Root CA Visa Information Delivery Root CA RSA 2048 bit SHA-1 5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2 17:42:42 29 Ιουνίου 2025 Χωρίς EV C5 7A 3A CB E8 C0 6B A1 98 8A 83 48 5B F3 26 F2 44 87 75 37 98 49 DE 01 CA 43 57 1A F3 57 E7 4B
VRK Gov. Root CA VRK Gov. Root CA RSA 2048 bit SHA-1 01 86 A0 13:51:08 18 Δεκεμβρίου 2023 Χωρίς EV F0 08 73 3E C5 00 DC 49 87 63 CC 92 64 C6 FC EA 40 EC 22 00 0E 92 7D 05 3C E9 C9 0B FA 04 6C B2
WellsSecure Public Root Certificate Authority WellsSecure Public Root Certificate Authority RSA 2048 bit SHA-1 01 00:07:54 14 Δεκεμβρίου 2022 2.16.840.1.114171.500.9  A7 12 72 AE AA A3 CF E8 72 7F 7F B3 9F 0F B3 D1 E5 42 6E 90 60 B0 6E E6 F1 3E 9A 3C 58 33 CD 43
XRamp Global Certification Authority XRamp Global Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD 05:37:19 1 Ιανουαρίου 2035 2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1  CE CD DC 90 50 99 D8 DA DF C5 B1 D2 09 B7 37 CB E2 C1 8C FB 2C 10 C0 FF 0B CF 0D 32 86 FC 1A A2

Πιστοποιητικά "Να γίνεται πάντα ερώτηση"

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Αριθμός σειράς Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV) Αποτύπωμα (SHA-256)
TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2 TRIAL PKIoverheid TEST Root CA - G2 RSA 4096 bit SHA-256 01 31 05 FF 16:00:39 24 Μαρτίου 2020 Χωρίς EV EA 0E AA 71 08 93 CC 16 04 7B F2 1C 62 4B DC 6F 0A 7C F1 10 67 52 E9 AD AE B0 19 BB 90 D9 EB 1F

Αποκλεισμένα πιστοποιητικά

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Αριθμός σειράς Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV) Αποτύπωμα (SHA-256)
*.EGO.GOV.TR TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri RSA 2048 bit SHA-1 08 27 07:07:51 6 Ιουλίου 2021 Χωρίς EV 42 18 77 27 BE 39 FA F6 67 AE B9 2B F0 CC 4E 26 8F 6E 2E AD 2C EF BE C5 75 BD C9 04 30 02 4F 69
*.google.com *.EGO.GOV.TR RSA 1024 bit SHA-1 0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB 19:43:27 7 Ιουνίου 2013 Χωρίς EV 60 B3 5C 92 F6 C7 CF 23 AC 61 52 A8 96 5A FE 16 50 B5 E0 A2 A8 1A 9E C2 D6 DA B2 54 F2 88 A0 4D
*.mail.me.com Entrust Certification Authority - L1C RSA 2048 bit SHA-1 4C 1F F0 CE 04:02:43 4 Αυγούστου 2015 Χωρίς EV 2C FE 71 E0 DD 30 BC 74 6B 30 C5 69 9E 20 25 D9 AA 78 3C 87 74 D2 4F E4 DF E1 3C 62 25 48 21 DD
*.sslip.io COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA RSA 4096 bit SHA-256 00 EC 60 FA FC A1 CA 06 AE E9 B7 36 48 0A 28 2F AA 23:59:59 19 Αυγούστου 2018 Χωρίς EV F3 BA E5 E9 C0 AD BF BF B6 DB F7 E0 4E 74 BE 6E AD 3C A9 8A 56 04 FF E5 91 CE A8 6C 24 18 48 EC
Class 3 Public Primary Certification Authority Class 3 Public Primary Certification Authority RSA 1024 bit SHA-1 3C 91 31 CB 1F F6 D0 1B 0E 9A B8 D0 44 BF 12 BE 23:59:59 2 Αυγούστου 2028 Χωρίς EV A4 B6 B3 99 6F C2 F3 06 B3 FD 86 81 BD 63 41 3D 8C 50 09 CC 4F A3 29 C2 CC F0 E2 FA 1B 14 03 05
DigiNotar Cyber CA GTE CyberTrust Global Root RSA 4096 bit SHA-1 07 27 0F F9 09:44:06 20 Σεπτεμβρίου 2013 Χωρίς EV FD ED B5 BD FC B6 74 11 51 3A 61 AE E5 CB 5B 5D 7C 52 AF 06 02 8E FC 99 6C C1 B0 5B 1D 6C EA 2B
DigiNotar Cyber CA GTE CyberTrust Global Root RSA 4096 bit SHA-1 07 27 10 03 10:52:30 27 Σεπτεμβρίου 2011 Χωρίς EV A6 86 FE E5 77 C8 8A B6 64 D0 78 7E CD FF F0 35 F4 80 6F 3D E4 18 DC 9E 4D 51 63 24 FF F0 20 83
DigiNotar Cyber CA GTE CyberTrust Global Root RSA 4096 bit SHA-1 07 27 10 0D 10:53:11 4 Οκτωβρίου 2011 Χωρίς EV 9E D8 F9 B0 E8 E4 2A 16 56 B8 E1 DD 18 F4 2B A4 2D C0 6F E5 26 86 17 3B A2 FC 70 E7 56 F2 07 DC
DigiNotar Extended Validation CA DigiNotar Root CA RSA 2048 bit SHA-1 00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4 16:50:27 14 Μαΐου 2017 Χωρίς EV A2 7A A9 79 25 54 C9 DE 20 87 3D DB 7E 94 5E B0 AC 38 F4 5E 3D A7 9C 62 8D 0D FB 64 3D 94 26 B4
DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie - G2 Staat der Nederlanden Organisatie CA - G2 RSA 4096 bit SHA-256 01 31 34 BF 09:50:04 23 Μαρτίου 2020 Χωρίς EV B8 68 67 23 E4 15 53 4B C0 DB D1 63 26 F9 48 6F 85 B0 B0 79 9B F6 63 93 34 E6 1D AA E6 7F 36 CD
DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven Staat der Nederlanden Overheid CA RSA 2048 bit SHA-1 01 31 69 B0 08:39:46 27 Ιουλίου 2015 Χωρίς EV 39 46 90 1F 46 B0 07 1E 90 D7 82 79 E8 2F AB AB CA 17 72 31 A7 04 BE 72 C5 B0 E8 91 85 66 EA 66
DigiNotar Public CA 2025 DigiNotar Root CA RSA 2048 bit SHA-1 1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04 16:07:02 28 Μαρτίου 2025 Χωρίς EV 16 85 BA 27 FD F2 4C EC E2 03 FD 82 9A C3 FE D5 C8 54 60 ED 07 35 B2 D1 57 51 01 9E 95 15 40 C0
DigiNotar Qualified CA DigiNotar Root CA RSA 2048 bit SHA-1 5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41 17:18:31 21 Απριλίου 2025 Χωρίς EV 5B F3 A3 B7 93 46 5F 37 67 D7 C7 B4 A0 3D 80 36 7C 89 57 C4 98 29 9C 29 B9 03 F3 3F E3 40 AF 7A
DigiNotar Root CA G2 DigiNotar Root CA G2 RSA 4096 bit SHA-256 0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E 13:59:02 3 Ιουλίου 2029 Χωρίς EV 29 4F 55 EF 3B D7 24 4C 6F F8 A6 8A B7 97 E9 18 6E C2 75 82 75 1A 79 15 15 E3 29 2E 48 37 2D 61
DigiNotar Root CA DigiNotar Root CA RSA 4096 bit SHA-1 00 E9 41 4E AA 63 E3 65 C4 0A 2F E3 FD 52 2E E2 99 16:27:01 14 Μαΐου 2027 Χωρίς EV 6B F5 53 3D 0D DE AF 02 3D 58 E4 01 27 7C 26 44 2B 1F 1A F1 A0 F2 DB BD 9B 2E 3B A3 A2 92 FB 23
DigiNotar Root CA DigiNotar Root CA RSA 4096 bit SHA-1 0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C 18:19:21 31 Μαρτίου 2025 Χωρίς EV B6 8B D8 A3 2B 12 3A AF 35 D9 AD AC EE F7 53 8C 25 26 81 96 7A 6F 8F 39 37 92 EA A2 88 AD 20 3A
DigiNotar Root CA Entrust.net Secure Server Certification Authority RSA 4096 bit SHA-1 46 9C 2C AF 16:27:39 26 Αυγούστου 2013 Χωρίς EV 8A 1B D2 16 61 C6 00 15 06 52 12 CC 98 B1 AB B5 0D FD 14 C8 72 A2 08 E6 6B AE 89 0F 25 C4 48 AF
DigiNotar Root CA Entrust.net Secure Server Certification Authority RSA 4096 bit SHA-1 46 9C 3C C9 20:12:36 14 Αυγούστου 2013 Χωρίς EV 4F EE 01 63 68 6E CB D6 5D B9 68 E7 49 4F 55 D8 4B 25 48 6D 43 8E 9D E5 58 D6 29 D2 8C D4 D1 76
DigiNotar Services 1024 CA DigiNotar Root CA RSA 1024 bit SHA-1 36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38 13:27:58 29 Μαρτίου 2025 Χωρίς EV 71 25 34 59 E5 E6 4D 1F 90 77 A5 C4 58 99 9B 67 D7 D9 E7 07 06 AF 68 0B 04 5E B1 D2 7B 79 E3 8F
DigiNotar Services 1024 CA Entrust.net Secure Server Certification Authority RSA 1024 bit SHA-1 46 9C 2C B0 16:29:00 26 Αυγούστου 2013 Χωρίς EV 45 0F 1B 42 1B B0 5C 86 09 85 48 84 55 9C 32 33 19 61 9E 8B 06 B0 01 EA 2D CB B7 4A 23 AA 3B E2
DigiNotar Services CA DigiNotar Root CA RSA 2048 bit SHA-1 00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49 16:53:46 28 Μαρτίου 2025 Χωρίς EV A6 A2 21 7C 1D 19 2F E7 1F CE 87 87 01 67 01 1C 26 E1 A9 B8 58 2F 5F 08 D8 EC B9 B3 20 9F 5F DB
Digisign Server ID (Enrich) GTE CyberTrust Global Root RSA 1024 bit SHA-1 07 27 14 A9 15:16:54 17 Ιουλίου 2012 Χωρίς EV 76 A4 5A 49 60 31 E4 DD 2D 7E D2 3E 8F 6F F9 7D BD EA 98 0B AA C8 B0 BA 94 D7 ED B5 51 34 86 45
Digisign Server ID - (Enrich) Entrust.net Certification Authority (2048) RSA 2048 bit SHA-1 4C 0E 63 6A 17:53:37 16 Ιουλίου 2015 Χωρίς EV 4C BB F8 25 6B C9 88 8A 80 07 B2 F3 86 94 0A 2E 39 43 78 B0 D9 03 CB B3 86 3C 5A 63 94 B8 89 CE
e-islem.kktcmerkezbankasi.org TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri RSA 2048 bit SHA-1 08 64 07:07:51 5 Αυγούστου 2021 Χωρίς EV 37 24 47 C4 31 85 C3 8E DD 2C E0 E9 C8 53 F9 AC 15 76 DD D1 70 4C 2F 54 D9 60 76 C0 89 CB 42 27
EASEE-gas CA DigiNotar Root CA RSA 2048 bit SHA-1 55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9 13:45:10 3 Ιουλίου 2019 Χωρίς EV E9 5B 2D FB 7D 75 FB 14 EA A1 F3 CA 2E B0 F8 9F 05 94 F0 33 A5 71 D0 8F 91 2A B0 E7 85 68 80 FE
Egypt Trust Class 3 Managed PKI Enterprise Administrator CA VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 RSA 2048 bit SHA-1 4C 00 36 1B E5 08 2B A9 AA CE 74 0A 05 3E FB 34 23:59:59 17 Μαΐου 2018 Χωρίς EV 1F 17 F2 CB B1 09 F0 1C 88 5C 94 D9 E7 4A 48 62 5A E9 65 96 65 D6 D7 E7 BC 5A 10 33 29 76 37 0F
Egypt Trust Class 3 Managed PKI Operational Administrator CA VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 RSA 2048 bit SHA-1 3E 0C 9E 87 69 AA 95 5C EA 23 D8 45 9E D4 5B 51 23:59:59 17 Μαΐου 2018 Χωρίς EV 3E 26 49 2E 20 B5 2D E7 9E 15 76 6E 6C B4 25 1A 1D 56 6B 0D BF B2 25 AA 7D 08 DD A1 DC EB BF 0A
Egypt Trust Class 3 Managed PKI SCO Administrator CA VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 RSA 2048 bit SHA-1 12 BD 26 A2 AE 33 C0 7F 24 7B 6A 58 69 F2 0A 76 23:59:59 17 Μαΐου 2018 Χωρίς EV 7A BD 72 A3 23 C9 D1 79 C7 22 56 4F 4E 27 A5 1D D4 AF D2 40 06 B3 8A 40 CE 91 8B 94 96 0B CF 18
MCSHOLDING TEST CNNIC ROOT RSA 2048 bit SHA-256 49 33 00 8E 06:20:09 3 Απριλίου 2015 Χωρίς EV 27 40 D9 56 B1 12 7B 79 1A A1 B3 CC 64 4A 4D BE DB A7 61 86 A2 36 38 B9 51 02 35 1A 83 4E A8 61
Micros CA Trustwave Organization Issuing CA, Level 2 RSA 2048 bit SHA-1 6B 49 D2 05 18:23:53 29 Μαρτίου 2020 Χωρίς EV 2E E7 46 85 8D 3F EE A3 5C FD 15 AD 8D 0F A8 CE 26 B7 DC E3 46 42 AB F2 E3 3F E1 3E 70 9C 1C F5
Nederlandse Orde van Advocaten - Dutch Bar Association DigiNotar Root CA RSA 2048 bit SHA-1 18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1 19:21:33 31 Μαρτίου 2015 Χωρίς EV B8 9E 6F EF EB C0 3F A6 E8 14 43 2E 65 6B 18 6D D8 B0 40 93 75 7C 27 32 BD DE A7 5B AC 24 97 B9
RCS Certification Authority RCS Certification Authority RSA 1024 bit SHA-1 00 DF 5B 7D 83 AF 95 1D 6D 07:17:13 5 Μαΐου 2022 Χωρίς EV 77 F3 DB FD 80 67 08 8D EF 93 D6 FC EC 5C E9 1B 88 40 0B 75 36 01 FB 68 96 5E 3E E4 E5 23 6D F1
The Walt Disney Company Root CA Entrust.net Certification Authority (2048) RSA 2048 bit SHA-1 4C 0E 84 56 22:22:12 16 Ιανουαρίου 2019 Χωρίς EV 61 24 90 83 7F 2E 7B 61 B9 9E 94 25 AA 93 2D 0F 16 5C 65 6B E8 44 6B FB A7 32 E9 9D 81 C4 92 89
TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2 TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2 RSA 4096 bit SHA-256 01 C9 9D DC 11:36:29 23 Μαρτίου 2020 Χωρίς EV 26 4E E6 66 72 0C 8D 37 80 46 3A 97 C0 78 A7 F3 6D 3F C2 EA 10 4D EB 5D E7 E2 61 A3 2F 38 F0 88
Trustwave Organization Issuing CA, Level 2 XRamp Global Certification Authority RSA 2048 bit SHA-1 41 90 AB BC 23:47:42 22 Δεκεμβρίου 2028 Χωρίς EV 77 DE CE 80 00 96 4A 74 AE ED 68 5C 0C 93 01 F0 81 A2 9B 6F 18 03 B1 42 30 DB D0 BA C7 A3 9C FC
TU Delft CA DigiNotar Root CA RSA 2048 bit SHA-1 36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18 14:31:06 26 Μαρτίου 2017 Χωρίς EV 3D 82 4D FB 07 00 91 EC 29 3D CE F4 6B E3 CE 5A 53 85 CC F9 67 97 25 F9 49 EC 0E 84 B9 08 14 90
WoSign CA Free SSL Certificate G2 Certification Authority of WoSign RSA 2048 bit SHA-256 38 F6 45 C1 E2 5D 91 2C CE 3B 2B 39 12 31 74 0D 00:58:58 8 Νοεμβρίου 2029 Χωρίς EV 41 A2 35 AB 60 F0 64 3E 75 2A 2D B4 E9 14 D6 8C 05 42 16 7D E9 CA 28 DF 25 FD 79 A6 93 C2 90 72
www.live.fi COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA RSA 2048 bit SHA-256 0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1 23:59:59 26 Απριλίου 2015 Χωρίς EV C6 7D 72 2C 14 95 BE 02 CB F9 EF 11 59 F5 CA 4A A7 82 DC 83 2D C6 AA 60 C9 AA 07 6A 0A D1 E6 9D

Προηγούμενες εκδόσεις iOS

Ημερομηνία δημοσίευσης: