Αναβάθμιση του ιδρύματός σας στο Apple Business Manager

Πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager από τα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος εγγραφής συσκευών (DEP) και του Προγράμματος μαζικών αγορών (VPP). 

Αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί Προγράμματα ανάπτυξης της Apple όπως το DEP ή το VPP, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager. 

Με το Apple Business Manager, μπορείτε να αγοράζετε περιεχόμενο και να διαμορφώνετε την αυτόματη εγγραφή συσκευών στη λύση διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) σας. Το Apple Business Manager είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο και έχει σχεδιαστεί για διαχειριστές τεχνολογίας και διαχειριστές IT.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager.

Αναβάθμιση στο Apple Business Manager

Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager*, συνδεθείτε στο deploy.apple.com ή στο business.apple.com, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του συμβούλου Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η αναβάθμιση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

Μετά την αναβάθμιση, το Apple Business Manager θα περιλαμβάνει το σύνολο των εξής στοιχείων σας:

  • Λογαριασμοί
  • Διαπιστευτήρια λογαριασμών  
  • Διακομιστές MDM
  • Συσκευές MDM
  • Διακριτικά διακομιστών
  • Παραγγελίες συσκευών
  • Άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας 

Αφού ολοκληρώσετε την αναβάθμιση, χρησιμοποιήστε την πύλη του Apple Business Manager, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Δεν θα έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple μετά την αναβάθμισή σας.

*Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση από έναν Mac, χρησιμοποιήστε το Safari 11 ή νεότερη έκδοση. Αν χρησιμοποιήσετε PC, βεβαιωθείτε ότι έχετε το Microsoft Edge 25.10 ή νεότερη έκδοση.

Επιλογή τομέα για τα Διαχειριζόμενα Apple ID

Αφού πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον ιστότοπο του οργανισμού σας. Το Apple Business Manager θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο που εισαγάγατε ως τον προεπιλεγμένο τομέα των Διαχειριζόμενων Apple ID. Για παράδειγμα, αν ο ιστότοπός σας είναι www.mycompany.com, τα Διαχειριζόμενα Apple ID σας θα εμφανίζονται ως εξής: manager@mycompany.com.

Αν ο τομέας του ιστότοπού σας είναι διαφορετικός από τον τομέα του email, ίσως αντ’ αυτού προτιμάτε να πληκτρολογήσετε τον τομέα του email. Ο διαχειριστής του Apple Business Manager μπορεί να αλλάξει τον προεπιλεγμένο τομέα μετά την αναβάθμιση.

Πρόσκληση αγοραστών του Προγράμματος VPP στο Apple Business Manager

Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ξεχωριστούς λογαριασμούς VPP. Αν ο οργανισμός σας διαθέτει λογαριασμούς VPP, μετά την αναβάθμιση σε Apple Business Manager, θα πρέπει να τους προσκαλέσετε ξεχωριστά από τους προϊσταμένους σας. Μάθετε πώς να προσκαλείτε αγοραστές του Προγράμματος VPP στο Apple Business Manager.

Αλλαγές στους ρόλους για το Apple Business Manager

Το Apple Business Manager περιλαμβάνει ορισμένες αλλαγές στους ρόλους που αναθέτετε στους χρήστες σας.

Οι σύμβουλοι γίνονται τώρα διαχειριστές

Στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple, ο σύμβουλος είχε το υψηλότερο επίπεδο διαχειριστικής πρόσβασης. Οι σύμβουλοι είχαν τη δυνατότητα να αποδέχονται τους Όρους και τις προϋποθέσεις των Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple για λογαριασμό του ιδρύματός σας. 

Στο Apple Business Manager αυτός ο ρόλος ονομάζεται πλέον «διαχειριστής». Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει έως και πέντε διαχειριστές στο Apple Business Manager.

Οι διαχειριστές γίνονται τώρα προϊστάμενοι

Στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple, υπήρχαν διαχειριστές για το DEP και το VPP. Μετά την αναβάθμιση στο Apple Business Manager, οι υπάρχοντες διαχειριστές θα μετατραπούν σε προϊσταμένους. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς οι ρόλοι των διαχειριστών μετατρέπονται σε ρόλους προϊσταμένων:

Ρόλος στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple

Ρόλος στο Apple Business Manager

Διαχειριστής DEP

Υπεύθυνος διαχείρισης συσκευών

Διαχειριστής VPP

Υπεύθυνος διαχείρισης περιεχομένου

Διαχειριστές που μπορούν να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν άλλους διαχειριστές

Υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων

Κανένας

Προσωπικό

Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλούς ρόλους στο Apple Business Manager. Αν ο χρήστης σας ήταν διαχειριστής για περισσότερα προγράμματα, θα του ανατεθούν όλοι οι αντίστοιχοι ρόλοι στο Apple Business Manager. Ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων μπορεί να προσθέτει, να καταργεί ή να αλλάζει τους ρόλους των προϊσταμένων μετά την αναβάθμιση.

Διαχειριζόμενα Apple ID για όλους τους ρόλους

Όταν ο πρώην σύμβουλος και οι διαχειριστές συνδεθούν για πρώτη φορά στο Apple Business Manager, τα Apple ID τους θα μετατραπούν σε Διαχειριζόμενα Apple ID. Αν οι λογαριασμοί τους δεν είχαν διαμορφωθεί με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, θα πρέπει να τους ορίσουν σε αυτήν τη ρύθμιση εκείνη τη στιγμή. 

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το Apple Business Manager.

Ημερομηνία δημοσίευσης: