Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 11.2

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 11.2.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία σας με την Apple, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

iOS 11.2

Κυκλοφόρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2017

App Store

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πλαστογραφήσει προτροπές συνθηματικών στο App Store

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης εισαγωγής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2017-7164: Jerry Decime

Η καταχώριση προστέθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2018

Αυτόματο ξεκλείδωμα

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2017-13905: Samuel Groß (@5aelo)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

Αριθμομηχανή

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να τροποποιήσει τις ισοτιμίες συναλλάγματος

Περιγραφή: Οι ισοτιμίες συναλλάγματος λαμβάνονταν από HTTP αντί για HTTPS. Αυτό αντιμετωπίστηκε με την ενεργοποίηση του HTTPS για τις ισοτιμίες συναλλάγματος.

CVE-2017-2411: Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak), Seth Vargo (@sethvargo) της Google και ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Μαΐου 2018 και ενημερώθηκε στις 14 Ιουνίου 2018

Συνεδρία CFNetwork

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7172: Richard Zhu (fluorescence) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018

CoreAnimation

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7171: 360 Security σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro και Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018

CoreFoundation

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2017-7151: Samuel Groß (@5aelo)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

IOKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης λειτουργίας.

CVE-2017-13847: Ian Beer του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2018

IOKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7162: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2018

IOMobileFrameBuffer

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13879: Apple

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2018

IOSurface

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13861: Ian Beer του Google Project Zero

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13904: Kevin Backhouse της Semmle Ltd.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2018

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση της μνήμης πυρήνα (Meltdown)

Περιγραφή: Τα συστήματα με μικροεπεξεργαστές που χρησιμοποιούν υποθετική εκτέλεση και έμμεση πρόβλεψη διακλάδωσης ενδέχεται να επιτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών σε έναν εισβολέα με τοπική πρόσβαση χρήστη μέσω ανάλυσης πλευρικού καναλιού της μνήμης cache δεδομένων.

CVE-2017-5754: Jann Horn του Google Project Zero, Moritz Lipp του Graz University of Technology, Michael Schwarz του Graz University of Technology, Daniel Gruss του Graz University of Technology, Thomas Prescher της Cyberus Technology GmbH, Werner Haas της Cyberus Technology GmbH, Stefan Mangard του Graz University of Technology, Paul Kocher, Daniel Genkin του University of Pennsylvania και του University of Maryland, Yuval Yarom του University of Adelaide και του δικτύου Data61 και Mike Hamburg της Rambus (τμήμα Cryptography Research)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2018 και ενημερώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2018

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13862: Apple

CVE-2017-13867: Ian Beer του Google Project Zero

CVE-2017-13876: Ian Beer του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2017-7173: Brandon Azad

Η καταχώριση ενημερώθηκε την 1η Αυγούστου 2018

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13855: Jann Horn του Google Project Zero

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκαν με τη βελτίωση της εξυγίανσης εισόδου.

CVE-2017-13865: Ian Beer του Google Project Zero

CVE-2017-13868: Brandon Azad

CVE-2017-13869: Jann Horn του Google Project Zero

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό συστήματος ή να εκτελέσει ανάγνωση της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επαλήθευσης εισαγωγής στον πυρήνα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2017-7154: Jann Horn του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμιο πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13880: Apple

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

Mail

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Χρησιμοποιείται εσφαλμένο πιστοποιητικό για την κρυπτογράφηση

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα S/MIME κατά τον χειρισμό κρυπτογραφημένων email. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω της βελτιωμένης επιλογής του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης.

CVE-2017-13874: Nicolas Devillard

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 9 Απριλίου 2018

Πρόχειρα στο Mail

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να υποκλέψει ηλεκτρονική αλληλογραφία

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα κρυπτογράφησης με τα διαπιστευτήρια S/MIME. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με πρόσθετους ελέγχους και έλεγχο του χρήστη.

CVE-2017-13860: Michael Weishaar της εταιρείας INNEO Solutions GmbH

Πλαίσιο εργασίας μηνυμάτων Mail

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση της γραμμής διευθύνσεων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2017-7152: Oliver Paukstadt της Thinking Objects GmbH (to.com)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017

ReplayKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης ενδέχεται να μην μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο που μεταδίδεται στην οθόνη του

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13888: Dan Niemeyer της Microsoft, Peter Pau (ArcanaArt.com)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουνίου 2018 και ενημερώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020

SafariViewController

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση της γραμμής διευθύνσεων

Περιγραφή: Ένα μη συνεπές πρόβλημα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2017-13891: Janne Raiskila (@raiskila)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουνίου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13885: 360 Security σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-7165: 360 Security σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13884: 360 Security σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Περιγραφή: Οι αποκρίσεις ανακατεύθυνσης στο σφάλμα «401 Unauthorized» ενδέχεται να επιτρέψουν σε έναν κακόβουλο ιστότοπο να εμφανίζει λανθασμένα το εικονίδιο κλειδαριάς σε μικτό περιεχόμενο. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης λογικής εμφάνισης διευθύνσεων URL.

CVE-2017-7153: Jerry Decime

Η καταχώριση προστέθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7156: Yuan Deng του Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2017-7157: ανώνυμος ερευνητής

CVE-2017-13856: Jeonghoon Shin

CVE-2017-13870: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-7160: Richard Zhu (fluorescence) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-13866: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 4 Μαΐου 2018

Wi-Fi

Διατίθεται για: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPad Pro 12,9 ιντσών 1ης γενιάς, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5ης γενιάς, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 και iPod touch 6ης γενιάς
Κυκλοφόρησε για iPhone 7 και νεότερα μοντέλα και για iPad Pro 9,7 ιντσών (αρχές του 2016) και νεότερα μοντέλα στο iOS 11.1.

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας στην εμβέλεια του Wi-Fi ενδεχομένως να επιβάλλει την επαναχρησιμοποίηση μοναδικών αριθμών nonce σε πολλαπλή διανομή WPA/υπολογιστές-πελάτες GTK (επιθέσεις επανεγκατάστασης κλειδιών - KRACK)

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στον χειρισμό των μεταβάσεων κατάστασης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2017-13080: Mathy Vanhoef της ομάδας imec-DistriNet στο KU Leuven

Επιπλέον αναγνώριση

WebKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ερευνητές Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) και Abhinash Jain (@abhinashjain) για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2018 και ενημερώθηκε στις 9 Απριλίου 2018

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: