Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 11

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 11.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία σας με την Apple, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

iOS 11

Κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017

802.1X

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να εκμεταλλευτεί αδυναμίες του TLS 1.0

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ασφάλειας πρωτοκόλλου αντιμετωπίστηκε ενεργοποιώντας το TLS 1.1 και το TLS 1.2.

CVE-2017-13832: Doug Wussler του Florida State University

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017

APN

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας που έχει αποκτήσει προνομιακή θέση στο δίκτυο μπορεί να παρακολουθήσει κάποιον χρήστη

Περιγραφή: Υπήρξε ένα πρόβλημα απορρήτου με τη χρήση των πιστοποιητικών προγράμματος-πελάτη. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω αναθεωρημένου πρωτόκολλου. 

CVE-2017-13863: Ομάδα FURIOUSMAC από την United States Naval Academy

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Bluetooth

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένα αρχεία

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα απορρήτου στον χειρισμό των καρτών επαφών. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2017-7131: Dominik Conrads του Federal Office for Information Security της Γερμανίας, ανώνυμος ερευνητής, Anand Kathapurkar από την Ινδία, Elvis (@elvisimprsntr)

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017

CFNetwork

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13829: Niklas Baumstark και Samuel Gro σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro 

CVE-2017-13833: Niklas Baumstark και Samuel Gro σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017

Διακομιστές μεσολάβησης CFNetwork

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Πολλαπλά προβλήματα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-7083: Abhinav Bansal της Zscaler Inc.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

CFString

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2017-13821: Κέντρο της Αυστραλίας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Australian Cyber Security Centre) – Διεύθυνση Σημάτων Αυστραλίας (Australian Signals Directorate)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017

CoreAudio

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Μια ανάγνωση εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με ενημέρωση του Opus στην έκδοση 1.1.4.

CVE-2017-0381: V.E.O (@VYSEa) της ερευνητικής ομάδας Mobile Threat Research Team, Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

CoreText

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου γραμματοσειράς μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα κατανάλωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13825: Κέντρο της Αυστραλίας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Australian Cyber Security Centre) – Διεύθυνση Σημάτων Αυστραλίας (Australian Signals Directorate)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

Exchange ActiveSync

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διαγράψει μια συσκευή κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης λογαριασμού Exchange

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επαλήθευσης στο AutoDiscover V1.  Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε ζητώντας TLS για το AutoDiscover V1. Το AutoDiscover V2 πλέον υποστηρίζεται.

CVE-2017-7088: Ilya Nesterov, Maxim Goncharov

αρχείο

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Πολλαπλά προβλήματα στο αρχείο

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα επιλύθηκαν με την ενημέρωση στην έκδοση 5.31.

CVE-2017-13815: εντοπίστηκε από το OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

Γραμματοσειρές

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η απόδοση μη αξιόπιστου κειμένου ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2017-13828: Leonard Grey και Robert Sesek της Google Chrome

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017

Heimdal

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μιμείται μια υπηρεσία

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα επαλήθευσης στον χειρισμό του ονόματος υπηρεσίας KDC-REP. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2017-11103: Jeffrey Altman, Viktor Duchovni και Nico Williams

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

HFS

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13830: Sergej Schumilo του πανεπιστημίου Ruhr-University Bochum

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017

iBooks

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η ανάλυση ενός κακόβουλου αρχείου iBooks ενδέχεται να οδηγήσει σε συνεχή άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Πολλαπλά προβλήματα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-7072: Jędrzej Krysztofiak

ImageIO

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2017-13814: Κέντρο της Αυστραλίας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Australian Cyber Security Centre) – Διεύθυνση Σημάτων Αυστραλίας (Australian Signals Directorate)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

ImageIO

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2017-13831: Glen Carmichael

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 3 Απριλίου 2019

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7114: Alex Plaskett της MWR InfoSecurity

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορέσει να διαβάσει τα περιεχόμενα της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων το οποίο οδήγησε στην αποκάλυψη περιεχομένου μνήμης πυρήνα. Αυτό αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2017-13817: Maxime Villard της (m00nbsd)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2017-13818: Το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο του Ηνωμένου Βασιλείου (National Cyber Security Centre, NCSC)

CVE-2017-13836: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13841: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13840: Vlad Tsyrklevich

CVE-2017-13842: Vlad Tsyrklevich

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ενημερώθηκε στις 18 Ιουνίου 2018

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13843: ανώνυμος ερευνητής, ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-13854: shrek_wzw από την ομάδα Qihoo 360 Nirvan

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2017

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός μη κατάλληλα διαμορφωμένου δυαδικού αρχείου mach μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης.

CVE-2017-13834: Maxime Villard (m00nbsd)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να μάθει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία και τη λειτουργία άλλων εφαρμογών στη συσκευή.

Περιγραφή: Μια εφαρμογή μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες δραστηριότητας δικτύου που διατηρούνται από το λειτουργικό σύστημα χωρίς περιορισμό. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με μείωση των πληροφοριών που διατίθενται σε εφαρμογές τρίτου μέρους.

CVE-2017-13873: Xiaokuan Zhang και Yinqian Zhang από το Ohio State University, Xueqiang Wang και XiaoFeng Wang από το Indiana University Bloomington και Xiaolong Bai από το Tsinghua University

Η καταχώριση προστέθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2017

Προτάσεις πληκτρολογίου

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Οι προτάσεις αυτόματης διόρθωσης πληκτρολογίου μπορούν να αποκαλύψουν ευαίσθητα δεδομένα

Περιγραφή: Το πληκτρολόγιο iOS αποθήκευε προσωρινά ευαίσθητα δεδομένα λόγω σφάλματος. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη ευρετική αναζήτηση δεδομένων.

CVE-2017-7140: Agim Allkanjari της Stream in Motion Inc.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017

libarchive

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η αποσυμπίεση μιας κακόβουλης αρχειοθήκης μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-13813: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

CVE-2017-13816: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017

libarchive

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η αποσυμπίεση μιας κακόβουλης αρχειοθήκης μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης στο libarchive. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισόδου.

CVE-2017-13812: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017

libc

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εξάντλησης πόρων στο glob() αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου αλγορίθμου.

CVE-2017-7086: Russ Cox της Google

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

libc

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα κατανάλωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-1000373

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

libexpat

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Πολλά προβλήματα στο expat

Περιγραφή: Τα πολλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με ενημέρωση στην έκδοση 2.2.1

CVE-2016-9063

CVE-2017-9233

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

libxml2

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου αρχείου XML ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7376: ανώνυμος ερευνητής

CVE-2017-5130: ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

libxml2

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου αρχείου XML ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2017-9050: Mateusz Jurczyk (j00ru) του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

libxml2

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου αρχείου XML ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2017-9049: Wei Lei και Liu Yang – Nanyang Technological University της Σιγκαπούρης

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

libxml2

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου αρχείου XML ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα διακοπής αναφοράς δείκτη null αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2018-4302: Gustavo Grieco

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

Πλαίσιο εργασίας τοποθεσίας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει δυνατότητα πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα τοποθεσίας

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα δικαιωμάτων στον χειρισμό της μεταβλητής τοποθεσίας. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με πρόσθετους ελέγχους ιδιοκτησίας.

CVE-2017-7148: Igor Makarov από τη Moovit, Will McGinty και Shawnna Rodriguez της Bottle Rocket Studios

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017

Πρόχειρα στο Mail

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να υποκλέψει περιεχόμενο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα κρυπτογράφησης στον χειρισμό πρόχειρων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό των πρόχειρων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ώστε να αποστέλλονται κρυπτογραφημένα.

CVE-2017-7078: Petter Flink, Pierre ALBARÈDE από τη Μασσαλία (Γαλλία), ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017

Mail MessageUI

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2017-7097: Xinshu Dong και Jun Hao Tan της Anquan Capital

Μηνύματα

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης.

CVE-2017-7118: Kiki Jiang και Jason Tokoph

MobileBackup

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Το Backup μπορεί να δημιουργήσει ένα μη κρυπτογραφημένο εφεδρικό αντίγραφο παρά την απαίτηση να δημιουργούνται μόνο κρυπτογραφημένα εφεδρικά αντίγραφα

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα δικαιώματα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση δικαιωμάτων.

CVE-2017-7133: Don Sparks του HackediOS.com

Σημειώσεις

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Το περιεχόμενο των κλειδωμένων σημειώσεων ορισμένες φορές εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη εκκαθάριση δεδομένων.

CVE-2017-7075: Richard Will της Marathon Oil Company

Η καταχώριση προστέθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017

Τηλέφωνο

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ενδεχομένως να πραγματοποιείται λήψη στιγμιότυπου οθόνης περιεχομένου ασφαλείας κατά το κλείδωμα μιας συσκευής iOS

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα χρονισμού στον χειρισμό του κλειδώματος. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με απενεργοποίηση της λήψης στιγμιότυπων κατά το κλείδωμα.

CVE-2017-7139: ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

Προφίλ

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Οι εγγραφές ζευγοποίησης της συσκευής μπορεί να εγκατασταθούν κατά λάθος σε μια συσκευή κατά την εγκατάσταση ενός προφίλ που δεν επιτρέπει τις ζευγοποιήσεις

Περιγραφή: Οι ζευγοποιήσεις δεν καταργούνταν κατά την εγκατάσταση προφίλ που δεν επιτρέπει τις ζευγοποιήσεις. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την κατάργηση των ζευγοποιήσεων που προκαλούν διενέξεις με το προφίλ ρύθμισης παραμέτρων.

CVE-2017-13806: Rorie Hood της MWR InfoSecurity

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2017

Άμεση προβολή

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2017-13822: Κέντρο της Αυστραλίας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Australian Cyber Security Centre) – Διεύθυνση Σημάτων Αυστραλίας (Australian Signals Directorate)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017

Άμεση προβολή

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η ανάλυση ενός κακόβουλου εγγράφου office ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα κατανάλωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-7132: Κέντρο της Αυστραλίας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Australian Cyber Security Centre) – Διεύθυνση Σημάτων Αυστραλίας (Australian Signals Directorate)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017

Safari

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση της γραμμής διευθύνσεων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2017-7085: xisigr από το Xuanwu Lab της Tencent (tencent.com)

Προφίλ sandbox

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να μάθει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία άλλων εφαρμογών στη συσκευή.

Περιγραφή: Μια εφαρμογή μπόρεσε να προσδιορίσει την ύπαρξη αρχείων έξω από το sandbox της.  Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με επιπλέον ελέγχους sandbox.

CVE-2017-13877: Xiaokuan Zhang και Yinqian Zhang από το Ohio State University, Xueqiang Wang και XiaoFeng Wang από το Indiana University Bloomington και Xiaolong Bai από το Tsinghua University

Η καταχώριση προστέθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2017

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί ενδέχεται να εμφανίζεται ως αξιόπιστο

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επαλήθευσης πιστοποιητικών στον χειρισμό των δεδομένων ανάκλησης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2017-7080: ανώνυμος ερευνητής, ανώνυμος ερευνητής, Sven Driemecker της adesso mobile solutions gmbh, Rune Darrud (@theflyingcorpse) της Bærum kommune

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να παρακολουθεί τους χρήστες μεταξύ των εγκαταστάσεων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα ελέγχου δικαιωμάτων στον χειρισμό των δεδομένων κλειδοθήκης μιας εφαρμογής. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο των δικαιωμάτων.

CVE-2017-7146: ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

SQLite

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Πολλά προβλήματα στο SQLite

Περιγραφή: Τα πολλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με ενημέρωση στην έκδοση 3.19.3.

CVE-2017-10989: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

CVE-2017-7128: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

CVE-2017-7129: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

CVE-2017-7130: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

SQLite

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7127: ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

Τηλεφωνία

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα και για τα μοντέλα Wi-Fi + Cellular του iPad Air και νεότερων μοντέλων

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας εντός εμβέλειας ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-6211: Matthew Spisak της ENDGAME (endgame.com)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2017

Ώρα

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η «Ρύθμιση ζώνης ώρας» μπορεί να δείχνει εσφαλμένα ότι χρησιμοποιεί την τοποθεσία

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα δικαιώματα στη διαδικασία που χειρίζεται τις πληροφορίες ζώνης ώρας. Το πρόβλημα λύθηκε με τροποποίηση των δικαιωμάτων.

CVE-2017-7145: Chris Lawrence

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης δεδομένων εισαγωγής.

CVE-2017-7081: Apple

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7087: Apple

CVE-2017-7091: Wei Yuan του Baidu Security Lab σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-7092: Samuel Gro και Niklas Baumstark σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro, Qixun Zhao (@S0rryMybad) της ομάδας Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2017-7093: Samuel Gro και Niklas Baumstark σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-7094: Tim Michaud (@TimGMichaud) της Leviathan Security Group

CVE-2017-7095: Wang Junjie, Wei Lei και Liu Yang του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-7096: Wei Yuan του Baidu Security Lab

CVE-2017-7098: Felipe Freitas του Instituto Tecnológico de Aeronáutica

CVE-2017-7099: Apple

CVE-2017-7100: Masato Kinugawa και Mario Heiderich από Cure53

CVE-2017-7102: Wang Junjie, Wei Lei και Liu Yang του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang

CVE-2017-7104: likemeng του Baidu Security Lab

CVE-2017-7107: Wang Junjie, Wei Lei και Liu Yang του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang

CVE-2017-7111: likemeng του Baidu Security Lab (xlab.baidu.com) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-7117: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-7120: chenqin (陈钦) του Ant-financial Light-Year Security Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στον χειρισμό της γονικής καρτέλας. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2017-7089: Anton Lopanitsyn του ONSEC, Frans Rosén της Detectify

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Cookie που ανήκουν σε μια προέλευση μπορεί να αποσταλούν σε άλλη προέλευση

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα δικαιωμάτων στον χειρισμό των cookie του προγράμματος περιήγησης web. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με διακοπή της επιστροφής των cookie για προσαρμοσμένους συνδυασμούς URL.

CVE-2017-7090: Apple

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση της γραμμής διευθύνσεων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2017-7106: Oliver Paukstadt της Thinking Objects GmbH (to.com)

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την εισβολή με διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Μπορεί να εφαρμοστεί απρόσμενα πολιτική cache εφαρμογών.

CVE-2017-7109: avlidienbrunn

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος ενδέχεται να μπορεί να παρακολουθεί τους επισκέπτες όταν χρησιμοποιούν την ιδιωτική περιήγηση στο Safari

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα δικαιωμάτων στον χειρισμό των cookie του προγράμματος περιήγησης web. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2017-7144: Mohammad Ghasemisharif του BITS Lab του UIC

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2017

Χώρος αποθήκευσης WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Τα δεδομένα ιστοτόπου ενδεχομένως να παραμένουν μετά από μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας περιήγησης στο Safari

Περιγραφή: Υπήρξε ένα πρόβλημα διαρροής πληροφοριών κατά τον χειρισμό δεδομένων ιστοτόπου στα ιδιωτικά παράθυρα του Safari. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό δεδομένων.

CVE-2017-7142: Rich Shawn O’Connell, ανώνυμος ερευνητής, ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017

Wi-Fi

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας εντός εμβέλειας ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα στο chip του Wi-Fi

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-11120: Gal Beniamini του Google Project Zero

CVE-2017-11121: Gal Beniamini του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

Wi-Fi

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος κώδικας που εκτελείται στο τσιπ του Wi-Fi ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα στον επεξεργαστή εφαρμογών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-7103: Gal Beniamini του Google Project Zero

CVE-2017-7105: Gal Beniamini του Google Project Zero

CVE-2017-7108: Gal Beniamini του Google Project Zero

CVE-2017-7110: Gal Beniamini του Google Project Zero

CVE-2017-7112: Gal Beniamini του Google Project Zero

Wi-Fi

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος κώδικας που εκτελείται στο τσιπ του Wi-Fi ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα στον επεξεργαστή εφαρμογών

Περιγραφή: Πολλαπλές συνθήκες συγχρονισμού (race condition) αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης.

CVE-2017-7115: Gal Beniamini του Google Project Zero

Wi-Fi

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος κώδικας που εκτελείται στο τσιπ του Wi-Fi ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2017-7116: Gal Beniamini του Google Project Zero

Wi-Fi

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας εντός εμβέλειας μπορεί να είναι σε θέση να διαβάζει περιορισμένη μνήμη από Wi-Fi chipset

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2017-11122: Gal Beniamini του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2017

zlib

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Πολλά προβλήματα στο zlib

Περιγραφή: Τα πολλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με ενημέρωση στην έκδοση 1.2.11.

CVE-2016-9840

CVE-2016-9841

CVE-2016-9842

CVE-2016-9843

Η καταχώριση προστέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

Επιπλέον αναγνώριση

LaunchServices

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mark Zimmermann της EnBW Energie Baden-Württemberg AG για τη βοήθειά του.

Ασφάλεια

Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τη βοήθεια που μας παρείχε ο Abhinav Bansal της Zscaler, Inc.

Webkit

Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τη βοήθεια που μας παρείχε ο xisigr του εργαστηρίου Xuanwu Lab (tencent.com) της Tencent.

WebKit

Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τη βοήθεια που μας παρείχε ο Rayyan Bijoora (@Bijoora) του The City School, PAF Chapter.

WebKit Web Inspector

Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τη βοήθεια που μας παρείχε ο Ioan Bizău του Bloggify.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: