Χρήση Bluetooth και Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου

Μάθετε πώς να χειρίζεστε το Wi-Fi και το Bluetooth από το Κέντρο ελέγχου στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Πληροφορίες για το Wi-Fi και το Bluetooth

Όταν πατήσετε το κουμπί Wi-Fi ή Bluetooth στο Κέντρο ελέγχου, η συσκευή σας αποσυνδέεται αυτόματα από δίκτυα Wi-Fi και αξεσουάρ Bluetooth. Το Wi-Fi και το Bluetooth θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ακόμα αυτές τις λειτουργίες:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Λειτουργίες της Συνέχισης, όπως το Handoff και το Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Υπηρεσίες τοποθεσίας
 • Ξεκλείδωμα μέσω Apple Watch

Αποσύνδεση από δίκτυα Wi-Fi

Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στο iPhone ή το iPod touch σας ή στο iPad και πατήστε το κουμπί Bluetooth το εικονίδιο Bluetooth. Το εικονίδιο γίνεται πιο σκούρο και η συσκευή σας αποσυνδέεται από το δίκτυο στο οποίο ήταν συνδεδεμένη.

Όταν είναι απενεργοποιημένο το Wi-Fi, είναι απενεργοποιημένη και η αυτόματη είσοδος για τυχόν κοντινά δίκτυα Wi-Fi έως ότου:

 • Ενεργοποιήσετε το Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου.
 • Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi από τις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 • Περπατήσετε ή οδηγήσετε σε μια νέα τοποθεσία. 
 • Είναι 5:00 π.μ. τοπική ώρα.
 • Επανεκκινείτε τη συσκευή σας.

Αποσύνδεση από αξεσουάρ Bluetooth

Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στο iPhone ή το iPod touch σας ή στο iPad και πατήστε το κουμπί Bluetooth το εικονίδιο Bluetooth. Το εικονίδιο γίνεται πιο σκούρο και η συσκευή σας αποσυνδέεται από τα αξεσουάρ στα οποία είναι συνδεδεμένη, εκτός από το Apple Watch, το Instant Hotspot, το Apple Pencil και τις λειτουργίες της Συνέχισης, όπως το Handoff.

Αν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή iOS ή iPadOS με τα αξεσουάρ Bluetooth έως ότου:

 • Ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο Κέντρο ελέγχου.
 • Συνδεθείτε σε ένα αξεσουάρ Bluetooth μέσα από τις Ρυθμίσεις > Bluetooth ή πατώντας το εικονίδιο AirPlay  ή  και επιλέγοντας ένα αξεσουάρ Bluetooth.
 • Είναι 5:00 π.μ. τοπική ώρα.
 • Επανεκκινείτε τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση του Wi-Fi και του Bluetooth

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τελείως το Wi-Fi και το Bluetooth για κάθε δίκτυο και συσκευή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 • Για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Wi-Fi και απενεργοποιήστε το Wi-Fi.
 • Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth και απενεργοποιήστε το Bluetooth.

Για τη βέλτιστη εμπειρία με τη συσκευή iOS ή iPadOS, προσπαθήστε να διατηρήσετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi και το Bluetooth.

Η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει το Wi-Fi και το Bluetooth, εκτός αν τα ενεργοποιήσετε κατά τη χρήση της. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση του Wi-Fi και του Bluetooth κατά τη Χρήση σε πτήση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: