Χρήση Bluetooth και Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου

Μάθετε πώς να χειρίζεστε το Wi-Fi και το Bluetooth από το Κέντρο ελέγχου στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Πληροφορίες για το Wi-Fi και το Bluetooth

Όταν πατήσετε το κουμπί Wi-Fi ή Bluetooth στο Κέντρο ελέγχου, η συσκευή σας αποσυνδέεται αυτόματα από δίκτυα Wi-Fi και αξεσουάρ Bluetooth. Οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω σημαντικές δυνατότητες:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Λειτουργίες της Συνέχισης, όπως το Handoff και το Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Υπηρεσίες τοποθεσίας

Αποσύνδεση από δίκτυα Wi-Fi

Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi. Το εικονίδιο γίνεται πιο σκούρο και η συσκευή σας αποσυνδέεται από το δίκτυο στο οποίο ήταν συνδεδεμένη.

Όταν είναι απενεργοποιημένο το Wi-Fi, είναι απενεργοποιημένη και η αυτόματη είσοδος για τυχόν κοντινά δίκτυα Wi-Fi έως ότου:

 • Ενεργοποιήσετε το Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου.
 • Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi από τις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 • Περπατήσετε ή οδηγήσετε σε μια νέα τοποθεσία. 
 • Είναι 5:00 π.μ. τοπική ώρα.
 • Επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.

Αποσύνδεση από αξεσουάρ Bluetooth

Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και πατήστε το εικονίδιο Bluetooth. Το εικονίδιο γίνεται πιο σκούρο και η συσκευή σας αποσυνδέεται από τα αξεσουάρ στα οποία είναι συνδεδεμένη, εκτός από το Apple Watch, το Instant Hotspot, το Apple Pencil και τις λειτουργίες της Συνέχισης, όπως το Handoff.

Αν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή iOS σε αξεσουάρ Bluetooth έως ότου:

 • Ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο Κέντρο ελέγχου.
 • Συνδεθείτε σε ένα αξεσουάρ Bluetooth από τις Ρυθμίσεις > Bluetooth, ή πατώντας  ή  και επιλέγοντας ένα αξεσουάρ Bluetooth.
 • Είναι 5:00 π.μ. τοπική ώρα.
 • Επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση του Wi-Fi και του Bluetooth

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τελείως το Wi-Fi και το Bluetooth για κάθε δίκτυο και συσκευή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 • Για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Wi-Fi και απενεργοποιήστε το Wi-Fi.
 • Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth και απενεργοποιήστε το Bluetooth.

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης σε συσκευή iOS, προσπαθήστε να έχετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi και το Bluetooth.

Η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει το Wi-Fi και το Bluetooth, εκτός αν τα ενεργοποιήσετε κατά τη χρήση της. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση του Wi-Fi και του Bluetooth κατά τη Χρήση σε πτήση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: