Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi από iPhone, iPad ή iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών, των ασφαλών και των κρυφών δικτύων.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

 1. Στην οθόνη Αφετηρίας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi. Η συσκευή σας θα αναζητήσει αυτόματα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
 3. Πατήστε το όνομα του δικτύου Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Όταν συνδεθείτε στο δίκτυο, θα δείτε το σύμβολο  σύμβολο ελέγχουδίπλα από το δίκτυο και το σύμβολο Συνδέθηκε σε Wi-Fi στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης ή στην επάνω δεξιά γωνία σε ένα iPhone X ή νεότερο μοντέλο.

Σύνδεση σε ασφαλές δίκτυο Wi-Fi

Τα ασφαλή δίκτυα Wi-Fi προστατεύονται με συνθηματικό και φέρουν το σύμβολο  Κλειδαριά δίπλα στο όνομά τους.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 2. Πατήστε το όνομα του ασφαλούς δικτύου Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
 3. Πληκτρολογήστε το συνθηματικό για το ασφαλές δίκτυο Wi-Fi και, στη συνέχεια, πατήστε «Είσοδος». Αν δεν μπορείτε να πατήσετε το στοιχείο «Είσοδος», το συνθηματικό που έχετε πληκτρολογήσει είναι λανθασμένο.

Όταν συνδεθείτε στο δίκτυο, θα δείτε το σύμβολο  σύμβολο ελέγχουδίπλα από το δίκτυο και το σύμβολο Συνδέθηκε σε Wi-Fi στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης ή στην επάνω δεξιά γωνία σε ένα iPhone X ή νεότερο μοντέλο. Αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό για το δίκτυο Wi-Fi, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου.

Σύνδεση σε κρυφό δίκτυο Wi-Fi

Τα κρυφά δίκτυα δεν θα εμφανίζονται στη λίστα διαθέσιμων δικτύων, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε το ακριβές όνομα του δικτύου για να συνδεθείτε.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, πατήστε «Άλλο».
 2. Καταχωρίστε το ακριβές όνομα του δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε «Ασφάλεια».
 3. Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας. Δεν είναι όλα τα κρυφά δίκτυα ασφαλή. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα, απευθυνθείτε στο διαχειριστή δικτύου.
 4. Πατήστε «Άλλο δίκτυο», για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
 5. Καταχωρίστε το συνθηματικό του δικτύου στο πεδίο «Συνθηματικό» και, στη συνέχεια, πατήστε «Είσοδος».

Όταν συνδεθείτε στο δίκτυο, θα δείτε το σύμβολο  σύμβολο ελέγχουδίπλα από το δίκτυο και το σύμβολο Συνδέθηκε σε Wi-Fi στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης ή στην επάνω δεξιά γωνία σε ένα iPhone X ή νεότερο μοντέλο.
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: