Πρόσκληση αγοραστών του Προγράμματος μαζικών αγορών (VPP) στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager

Αν έχετε αγοραστές του VPP που δεν συμπεριλήφθηκαν όταν κάνατε αναβάθμιση στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, μάθετε πώς να τους προσκαλέσετε στον οργανισμό σας.

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο πρόσκλησης ενός λογαριασμού μόνο για VPP στον οργανισμό σας. Για να προσθέσετε έναν νέο λογαριασμό, μάθετε πώς να προσθέτετε έναν νέο χρήστη στο Apple School Manager ή πώς να προσθέτετε έναν νέο χρήστη στο Apple Business Manager.

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager.
 2. Κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις».
 3. Κάτω από το στοιχείο «Ρυθμίσεις ιδρύματος» ή «Ρυθμίσεις οργανισμού», επιλέξτε «Πληροφορίες εγγραφής».
 4. Κάντε κλικ στην «Πρόσκληση μεσολαβητή προγράμματος VPP» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας. 
 5. Εισαγάγετε το Apple ID του λογαριασμού VPP που θέλετε να προσκαλέσετε στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager και κάντε κλικ στην «Πρόσκληση».

Ο χρήστης λαμβάνει ένα email με έναν σύνδεσμο για τη συμμετοχή στον οργανισμό σας. Αφού συνδεθεί στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, θα του ζητηθεί να πραγματοποιήσει αναβάθμιση του λογαριασμού του. Μετά από την αναβάθμιση, μπορεί να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το Apple School Manager ή το Apple Business Manager και εσείς θα δείτε τον λογαριασμό στην κύρια τοποθεσία σας ως λογαριασμό Υπεύθυνου διαχείρισης περιεχομένου. 

Λογαριασμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις

Μπορείτε να προσκαλέσετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager:

 • Μεσολαβητές προγράμματος: Αυτοί οι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν πριν από τον Φεβρουάριο του 2014. Μπορούν να συνδεθούν στο κατάστημα VPP, αλλά δεν μπορούν να συνδεθούν στον ιστότοπο Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple
 • Λογαριασμοί συμβούλου: Αυτοί οι λογαριασμοί χρησιμοποιούνταν για την εγγραφή στο VPP για εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για επιχειρήσεις στον ιστότοπο Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple τον Φεβρουάριο του 2014 και αργότερα. 
 • Λογαριασμοί διαχειριστή: Αυτοί οι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν στον ιστότοπο Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple, αλλά χρησιμοποιούνταν μόνο για το VPP για εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για επιχειρήσεις.

Μπορείτε να προσκαλείτε μόνο λογαριασμούς που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:ποιυ

 • Ο αγοραστής ανήκει στον ίδιο τύπο εγγραφής (εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις)
 • Ο αγοραστής προέρχεται από την ίδια χώρα
 • Ο αγοραστής χρησιμοποιεί τις ίδιες φορολογικές πληροφορίες
 • Ο αγοραστής έχει πρόσβαση στο VPP για εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για επιχειρήσεις και δεν είναι ήδη διαχειριζόμενο Apple ID
 • Ο αγοραστής δεν είχε ποτέ πρόσβαση στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής (DEP)

Published Date: