Χρήση οθόνης GW Braille Sense Plus με το iPhone, iPad ή iPod touch

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη GW Micro Braille Sense Plus 18 ή Braille Sense Plus 32 με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρα συσκευών
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας F2

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρα συσκευών
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Αναίρεση F3
Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής F4

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρα συσκευών
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά Κύλιση προς τα αριστερά
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά Κύλιση προς τα δεξιά

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: