Διαμορφώστε το Ιατρικό ID σας στην εφαρμογή Υγεία στο iPhone σας

Το Ιατρικό ID βοηθά τους παρόχους πρώτων βοηθειών να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές ιατρικές πληροφορίες σας από την οθόνη κλειδώματος, χωρίς να χρειάζονται τον κωδικό σας. Μπορούν να δουν πληροφορίες, π.χ. για αλλεργίες και ιατρικές παθήσεις, καθώς και τα άτομα με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

 

Πώς να διαμορφώσετε το Ιατρικό ID σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη».
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Κάτω από την εικόνα του προφίλ σας, πατήστε «Ιατρικό ID».
 4. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
 5. Για να καταστήσετε το Ιατρικό ID σας διαθέσιμο από την οθόνη κλειδώματος στο iPhone, ενεργοποιήστε την επιλογή «Σε οθόνη κλειδώματος». Με αυτόν τον τρόπο θα παρέχονται πληροφορίες στα άτομα που θα θέλουν να σας βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για να κοινοποιήσετε το Ιατρικό σας ID σε παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιήστε την επιλογή «Κοινοποίηση σε επείγουσες κλήσεις». Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση ή στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο iPhone ή το Apple Watch, το Ιατρικό σας ID θα κοινοποιείται αυτόματα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.*
 6. Καταχωρίστε ιατρικές πληροφορίες, όπως την ημερομηνία γέννησής σας, τυχόν αλλεργίες και την ομάδα αίματός σας.
 7. Πατήστε «Τέλος».

 

*Διαθέσιμο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Η υπηρεσία αποστολής μηνύματος στον αριθμό επείγουσας ανάγκης 911 δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Όταν καλείτε ή στέλνετε γραπτό μήνυμα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η τοποθεσία σας και οι κρυπτογραφημένες πληροφορίες του Ιατρικού ID αποστέλλονται στην Apple. Η τοποθεσία σας χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν υποστηρίζεται η υπηρεσία Enhanced Emergency Data (Βελτιωμένα δεδομένα έκτακτης ανάγκης) στην περιοχή σας. Εάν υποστηρίζεται, η Apple προωθεί τις πληροφορίες σας σε έναν συνεργάτη, προκειμένου να τις παράσχει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η Apple δεν μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες του Ιατρικού ID σας. Εάν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Επείγουσες κλήσεις – SOS» στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας > Υπηρεσίες συστήματος, αυτός ο έλεγχος δεν θα μπορεί να εκτελεστεί και οι πληροφορίες Ιατρικού ID δεν θα κοινοποιηθούν.

Πώς να επεξεργαστείτε επαφές έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη».
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Κάτω από την εικόνα του προφίλ σας, πατήστε «Ιατρικό ID».
 4. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στις «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 5. Πατήστε το κουμπί Συν  δίπλα στην επιλογή «Προσθήκη επαφής έκτακτης ανάγκης». Πατήστε μια επαφή και προσθέστε τη σχέση σας με αυτήν. 
 6. Για να αφαιρέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, πατήστε το κουμπί Διαγραφής  δίπλα στην επαφή και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή».
 7. Πατήστε «Τέλος».

Πώς να εγγραφείτε για να γίνετε δωρητής οργάνων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να εγγραφείτε για να γίνετε δωρητής οργάνων.

 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη».
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Στην περιοχή «Δυνατότητες», πατήστε «Δωρεά οργάνων».
 4. Πατήστε «Εγγραφή στο Donate Life».
 5. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και κατόπιν πατήστε «Συνέχεια».
 6. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας και έπειτα πατήστε «Ολοκλήρωση εγγραφής στο Donate Life».
 7. Πατήστε «Τέλος».

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σας στο Donate Life ανά πάσα στιγμή.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη».
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Στην περιοχή «Δυνατότητες», πατήστε «Δωρεά οργάνων».
 4. Πατήστε «Επεξεργασία εγγραφής δωρητή».
 5. Ενημερώστε τις πληροφορίες σας. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας, πατήστε «Επιθυμώ αφαίρεση».
 6. Πατήστε «Ενημέρωση».

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Donate Life America, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του οργανισμού.

Ανακαλύψτε περισσότερες δυνατότητες της εφαρμογής Υγεία

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: