Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης από ένα κλειδωμένο iPhone

Ακόμη και αν ένα iPhone είναι κλειδωμένο, μπορείτε να κάνετε μια επείγουσα κλήση και να βρείτε ένα Ιατρικό ID. Το Ιατρικό ID βοηθά τους παρόχους πρώτων βοηθειών να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές ιατρικές πληροφορίες.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

  1. Μεταβείτε στην οθόνη κλειδώματος και κατόπιν αγγίξτε «Επείγον».

  2. Πραγματοποιήστε μια κλήση.

    Επείγουσα κλήση στην οθόνη κλειδώματος σε iOS 16, iPhone 13 pro

Εύρεση Ιατρικού ID

Αν κάποιο άτομο χρειάζεται βοήθεια και δεν μπορεί να αντιδράσει, μπορείτε να ελέγξετε το iPhone για να βρείτε το Ιατρικό ID του. Το Ιατρικό ID παρέχει πληροφορίες για ένα άτομο οι οποίες ενδέχεται να είναι σημαντικές σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, πληροφορίες για αλλεργίες, ιατρικές παθήσεις, καθώς και τα άτομα με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσετε. Τα Ιατρικά ID μπορούν να κοινοποιηθούν αυτόματα στους παρόχους πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης.* Μάθετε πώς να διαμορφώσετε ένα Ιατρικό ID στην εφαρμογή Υγεία.

Αν το iPhone είναι κλειδωμένο, μεταβείτε στην οθόνη κλειδώματος και κατόπιν αγγίξτε Επείγον > Ιατρικό ID. Αν το iPhone δεν είναι κλειδωμένο, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και κατόπιν αγγίξτε την καρτέλα «Ιατρικό ID».

*Διαθέσιμο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξερεύνηση περισσότερων δυνατοτήτων έκτακτης ανάγκης

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: