Αναβάθμιση του οργανισμού σας στο Apple School Manager

Πραγματοποιήστε αναβάθμιση στο Apple School Manager για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής και το Πρόγραμμα μαζικών αγορών. Τα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple δεν είναι πλέον διαθέσιμα από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί αυτήν τη στιγμή Προγράμματα ανάπτυξης της Apple, όπως το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής ή το Πρόγραμμα μαζικών αγορών, πρέπει να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple School Manager. 

Το Apple School Manager είναι μια υπηρεσία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζετε περιεχόμενο, να διαμορφώνετε αυτόματη εγγραφή συσκευών στη λύση διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) και να δημιουργείτε λογαριασμούς για τους μαθητές και το προσωπικό σας. Η πρόσβαση στο Apple School Manager γίνεται από το διαδίκτυο και η υπηρεσία είναι σχεδιασμένη για υπεύθυνους τεχνολογίας, διαχειριστές IT, προσωπικό και καθηγητές.

Αναβάθμιση στο Apple School Manager

Για να κάνετε αναβάθμιση, συνδεθείτε στο school.apple.com χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του συμβούλου Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.*

Μετά την αναβάθμιση, το Apple School Manager θα περιλαμβάνει το σύνολο των εξής στοιχείων σας:

  • Λογαριασμοί
  • Διαπιστευτήρια λογαριασμών  
  • Διακομιστές MDM
  • Συσκευές MDM
  • Διακριτικά διακομιστών
  • Παραγγελίες συσκευών
  • Άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας 

Αφού ολοκληρώσετε την αναβάθμιση, χρησιμοποιήστε την πύλη του Apple School Manager, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Δεν θα έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple μετά την αναβάθμισή σας.

Επιλογή τομέα για τα διαχειριζόμενα Apple ID

Αφού πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple School Manager, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον ιστότοπο του σχολείου σας. Το Apple School Manager χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του σχολείου και θα δημιουργήσει έναν αποκλειστικό τομέα ως προεπιλεγμένο τομέα για τα Διαχειριζόμενα Apple ID σας. Για παράδειγμα, αν ο ιστότοπός σας είναι www.myschool.edu, τα διαχειριζόμενα Apple ID σας θα εμφανίζονται ως εξής: student@myschooledu.appleid.com.

Ο διαχειριστής του Apple School Manager μπορεί να αλλάξει τον προεπιλεγμένο τομέα μετά την αναβάθμιση. Οι τομείς που προστίθενται μετά την εγγραφή πρέπει να επαληθεύονται, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τα Διαχειριζόμενα Apple ID.

Πρόσκληση αγοραστών του Προγράμματος μαζικών αγορών στο Apple School Manager

Το σχολείο σας ενδέχεται να έχει έναν ή περισσότερους ξεχωριστούς λογαριασμούς του Προγράμματος μαζικών αγορών. Αν το σχολείο σας διαθέτει τέτοιους λογαριασμούς, μετά την αναβάθμιση σε Apple School Manager, θα πρέπει να τους προσκαλέσετε ξεχωριστά από τους χρήστες σας. Μάθετε πώς να προσκαλείτε αγοραστές του Προγράμματος μαζικών αγορών στο Apple School Manager.

Αλλαγές στους ρόλους για το Apple School Manager

Το Apple School Manager περιλαμβάνει ορισμένες αλλαγές στους ρόλους που αναθέτετε στους χρήστες σας.

Ο σύμβουλος γίνεται τώρα διαχειριστής

Στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple, ο σύμβουλος είχε το υψηλότερο επίπεδο διαχειριστικής πρόσβασης. Οι σύμβουλοι είχαν τη δυνατότητα να αποδέχονται τους Όρους και τις προϋποθέσεις των Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple για λογαριασμό του οργανισμού σας. 

Στο Apple School Manager, αυτός ο ρόλος ονομάζεται πλέον «διαχειριστής». Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει έως και πέντε διαχειριστές στο Apple School Manager.

Οι διαχειριστές γίνονται τώρα υπεύθυνοι διαχείρισης

Στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple, υπήρχαν διαχειριστές για το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής, το Πρόγραμμα μαζικών αγορών και το Πρόγραμμα Apple ID για μαθητές. Στο Apple School Manager, οι διαχειριστές ονομάζονται πλέον «υπεύθυνοι διαχείρισης».

Ο τύπος διαχειριστή στον οποίο μετατρέπεται ένας χρήστης εξαρτάται από τις αρμοδιότητές του:

Ρόλος στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple

Ρόλος στο Apple School Manager

Διαχειριστής προγράμματος εγγραφής συσκευής

Υπεύθυνος διαχείρισης συσκευών

Διαχειριστής προγράμματος μαζικών αγορών

Υπεύθυνος διαχείρισης περιεχομένου

Διαχειριστής προγράμματος Apple ID για μαθητές

Υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων

Κάθε διαχειριστής Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple που είχε τη δυνατότητα να δημιουργεί άλλους διαχειριστές γίνεται τώρα υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων στο Apple School Manager.

Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλούς ρόλους στο Apple School Manager. Αν ο χρήστης σας ήταν διαχειριστής για περισσότερα προγράμματα, θα του ανατεθούν όλοι οι αντίστοιχοι ρόλοι στο Apple School Manager. Ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος διαχείρισης ιστότοπου μπορεί να προσθέτει, να καταργεί ή να αλλάζει τους ρόλους των υπεύθυνων διαχείρισης μετά την αναβάθμιση.

Διαχειριζόμενα Apple ID για όλους τους ρόλους

Όταν ο πρώην σύμβουλος και οι διαχειριστές συνδεθούν για πρώτη φορά στο Apple School Manager, τα Apple ID τους θα μετατραπούν σε διαχειριζόμενα Apple ID. Αν οι λογαριασμοί τους δεν είχαν διαμορφωθεί με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, θα πρέπει να τους ορίσουν σε αυτήν τη ρύθμιση εκείνη τη στιγμή. 

Μάθετε περισσότερα

* Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple School Manager, απαιτείται Mac με Safari 8 ή νεότερη έκδοση, ή PC με Microsoft Edge 25.10 ή νεότερη έκδοση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: