Διαμόρφωση και χρήση των Επαφών iCloud

Με το iCloud, μπορείτε να έχετε τις επαφές σας μαζί σας και στο γραφείο εργασίας σας. Όταν προσθέτετε ή ενημερώνετε μια επαφή, το iCloud κάνει την αλλαγή παντού.

Διαμόρφωση Επαφών iCloud

Όταν ενεργοποιείτε τις Επαφές iCloud, όλες οι πληροφορίες* που είναι αποθηκευμένες σε ξεχωριστές συσκευές αποστέλλονται στο iCloud. Εάν απενεργοποιήσετε τις Επαφές iCloud, οι πληροφορίες σας δεν θα μετακινηθούν αυτόματα από το iCloud ξανά στη συσκευή σας.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud. 
  2. Ενεργοποιήστε τις Επαφές.
  3. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε «Συγχώνευση» ή «Ακύρωση», πατήστε «Συγχώνευση».

Όλες οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στις Επαφές θα αποσταλούν στο iCloud.

Σε Mac

  1. Από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Apple ID». Αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο Apple ID. 
  2. Κάντε κλικ στο «iCloud».
  3. Επιλέξτε «Επαφές».

Όλες οι πληροφορίες* που είναι αποθηκευμένες στις Επαφές θα αποσταλούν στο iCloud.

* Εάν έχετε αποθηκεύσει πληροφορίες επαφών στον φάκελο «Στο Mac μου», αυτές οι πληροφορίες δεν θα συγχρονιστούν αυτόματα. Στις Επαφές, σύρετε μια επαφή από τον φάκελο «Στο Mac μου» στον φάκελο «Όλο το iCloud» ή εξαγάγετε τις επαφές σας ως Vcard και στη συνέχεια πραγματοποιήστε χειροκίνητο συγχρονισμό με το Finder. 

Στο iCloud.com ή στο iCloud για Windows

Αφού ενεργοποιήσετε τις Επαφές iCloud σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, οι επαφές σας θα αποσταλούν στο iCloud. Μπορείτε να βρείτε και να επεξεργαστείτε τις επαφές σας στο iCloud.com ή στο iCloud για Windows. Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιείτε ενημερώνονται αυτόματα στις άλλες συσκευές σας.

Εάν απενεργοποιήσετε τις Επαφές iCloud σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, οι επαφές σας δεν θα διαγραφούν από το iCloud, δεν θα ενημερώνονται αυτόματα και τυχόν αλλαγές που κάνετε δεν θα ενημερώνονται στις άλλες συσκευές σας.


Προσθήκη Επαφών από λογαριασμούς τρίτων

Εάν αποθηκεύετε επαφές σε μια υπηρεσία email τρίτου παρόχου, μπορείτε να προσθέσετε τον λογαριασμό email στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι οι Επαφές είναι ενεργοποιημένες.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα που σχετίζονται με τον συγχρονισμό, απενεργοποιήστε τον λογαριασμό.


Χρήση του Finder ή του iTunes για τον συγχρονισμό των Επαφών

Εάν δεν θέλετε να διαχειριστείτε τις επαφές σας με το iCloud ή εάν θέλετε να κάνετε έναν εφάπαξ συγχρονισμό, συγχρονίστε τις Επαφές σας χειροκίνητα με το Finder ή το iTunes.

Αν κάνετε συγχρονισμό με το Finder ή το iTunes, οι πληροφορίες σας θα αποθηκευτούν τοπικά στις συσκευές σας. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις πληροφορίες εάν ενημερώσετε μία από τις συσκευές σας μεταξύ των συγχρονισμών. Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε επαφές από τον υπολογιστή σας μετά τον συγχρονισμό με το iPhone, το iPad ή το iPod touch, την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό με τον υπολογιστή σας, αυτές οι επαφές θα διαγραφούν και από τη συσκευή σας iOS ή iPadOS.


Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη διαμόρφωση των Επαφών iCloud

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: