Χρήση οθόνης Baum VarioUltra με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Baum VarioUltra με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα συσκευής.

Οι παρακάτω εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εξής οθόνες:

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

Για να γνωρίζετε σίγουρα ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Joystick αριστερά ή D1 
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Joystick δεξιά ή D4 
Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο D1 + D2 + D3 
Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο D4 + D5 + D6 
Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης D2 + D3 + D4 
Μετάβαση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων D4 + D6 
Μετάβαση στο Κέντρο ελέγχου D2 + D5
Ενεργοποίηση του κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει D1 + D2 

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά D2 + D4 + D6 
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά D1 + D3 + D5
Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω D3 + D4 + D5 + D6
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω D1 + D4 + D5 + D6

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Joystick πάνω ή D3
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Joystick κάτω ή D6 
Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα D2 + D3 
Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα D5 + D6 

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας Πάτημα joystick ή D3 + D6 
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας D1 + D2 + D5
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete D1 + D4 + D5 
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return D1 + D5 
Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης D3 + D4 + D5
Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης D1 + D2 + D6
Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής D1 + D4 + D6 

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο D1 + D2 + D3 + D5 
Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή D2 + D4 + D5 + D6 
Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται D3 + D4

Επεξεργασία

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Επιλογή όλων  D2 + D3 + D5 + D6
Επιλογή κειμένου D2 + D5 + D6 
Κατάργηση επιλογής κειμένου D2 + D3 + D5
Πλήκτρο Tab D2 + D3 + D4 + D5 
Πλήκτρα Shift και Tab D1 + D2 + D5 + D6 
Αποκοπή D1 + D3 + D4 + D6 
Αντιγραφή D1 + D4 
Επικόλληση D1 + D2 + D3 + D6
Αναίρεση D1 + D3 + D5 + D6 
Επανάληψη D2 + D3 + D4 + D6
Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Χειρισμός

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Παύση ή συνέχιση εκφώνησης D1 + D2 + D3 + D4
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφώνησης D1 + D3 + D4 
Έναρξη βοήθειας VoiceOver D1 + D3

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης 
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά D2
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά D5
Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων D1 + D3 + D4 + D5 
Επόμενη λειτουργία εξόδου D1 + D2 + D4 + D5 
Επόμενη λειτουργία εισόδου D2 + D3 + D6

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: