Αλλαγή της πρόσοψης του Apple Watch σας

Επιλέξτε ένα σχέδιο, προσαρμόστε τα χρώματα και προσθέστε πολυπλοκότητες στην πρόσοψη του ρολογιού σας. Μπορείτε ακόμη και να ορίσετε την ώρα προς τα εμπρός. 

     

Αλλαγή σε διαφορετική πρόσοψη

Για να επιλέξετε μια πρόσοψη για το Apple Watch σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Από την πρόσοψή σας, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά από τη μια άκρη έως την άλλη για να αλλάξετε την πρόσοψη.
 2. Σταματήστε όταν εμφανιστεί η πρόσοψη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Προσαρμογή της πρόσοψης του ρολογιού

 1. Πιέστε το Digital Crown για να μεταβείτε στην πρόσοψη του ρολογιού.
 2. Πιέστε δυνατά την οθόνη.
 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια πρόσοψη και, στη συνέχεια, πατήστε "Προσαρμογή". 
 4. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ένα χαρακτηριστικό και, στη συνέχεια, στρέψτε το Digital Crown για να το αλλάξετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του δεύτερου δείκτη ή τις ενδείξεις της πρόσοψης. 
 5. Σαρώστε έως την αριστερή άκρη για να επεξεργαστείτε τις πολυπλοκότητες. Πατήστε μια πολυπλοκότητα για να την επιλέξετε και, στη συνέχεια, στρέψτε το Digital Crown για να την αλλάξετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολυπλοκότητες από άλλες εφαρμογές
 6. Όταν τελειώσετε, πιέστε το Digital Crown για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 
 7. Πατήστε την πρόσοψη του ρολογιού για να την ορίσετε ως τρέχουσα πρόσοψη.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την πρόσοψη του ρολογιού από το iPhone. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα συλλογής προσόψεων. 

Προσθήκη περισσότερων πληροφοριών στην πρόσοψη του ρολογιού

Μπορείτε να προσθέσετε πολυπλοκότητες ή πληροφορίες από εφαρμογές σε ορισμένες προσόψεις του ρολογιού. Το Apple Watch σας έχει πολυπλοκότητες που δείχνουν την κατάσταση της μπαταρίας, την ημερομηνία και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολυπλοκότητες από ορισμένες εφαρμογές τρίτων. Για να δείτε ποιες εφαρμογές διαθέτουν πολυπλοκότητες:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα "Το ρολόι μου" και πατήστε "Πολυπλοκότητες".

Στη συνέχεια, επιλέξτε αυτές που επιθυμείτε: 

 • Για να προσθέσετε μια πολυπλοκότητα, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης. Αφού προσθέσετε την πολυπλοκότητα στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, μπορείτε να την προσθέσετε στο ρολόι σας. Επιστρέψτε στην πρόσοψη του ρολογιού σας, πιέστε δυνατά την οθόνη και πατήστε "Προσαρμογή". Στη συνέχεια, πατήστε μια πολυπλοκότητα και στρέψτε το Digital Crown για να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται.
 • Για να αφαιρέσετε μια πολυπλοκότητα, πατήστε το εικονίδιο διαγραφής. Στη συνέχεια, πατήστε "Αφαίρεση".
 • Για να αλλάξετε τη σειρά, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο αναδιάταξης. Στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε την πολυπλοκότητα.  

     

Προσθήκη νέας πρόσοψης ρολογιού

Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από μία εκδοχές μιας πρόσοψης ρολογιού. Για να δημιουργήσετε μία: 

 1. Πιέστε το Digital Crown για να μεταβείτε στην πρόσοψη του ρολογιού. 
 2. Πιέστε δυνατά την οθόνη, σαρώστε έως τη δεξιά άκρη και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο συν.
 3. Για να επιλέξετε μια πρόσοψη, στρέψτε το Digital Crown και, στη συνέχεια, πατήστε αυτήν που επιθυμείτε. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσοψη που μόλις δημιουργήσατε θα οριστεί ως τρέχουσα πρόσοψη του ρολογιού σας. 
 4. Για να προσαρμόσετε την πρόσοψη, πιέστε ξανά δυνατά την οθόνη και πατήστε "Προσαρμογή". 

Παρόλο που μπορείτε να αποκτήσετε νέες πολυπλοκότητες από εφαρμογές τρίτων, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες προσόψεις ρολογιού.

     

Διαγραφή πρόσοψης ρολογιού

 1. Μεταβείτε στην τρέχουσα πρόσοψη ρολογιού και πιέστε δυνατά την οθόνη.
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά έως την πρόσοψη που θέλετε να αφαιρέσετε. 
 3. Σαρώστε προς τα επάνω και πατήστε "Αφαίρεση".

Αν θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε ξανά την πρόσοψη ρολογιού αργότερα.

     

Αλλαγή της ώρας που εμφανίζεται στο ρολόι

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε "Ώρα".
 2. Πατήστε +0 λ.  
 3. Στρέψτε το Digital Crown και επιλέξτε πόσο μπροστά θέλετε να ορίσετε την ώρα του ρολογιού σας. 
 4. Πατήστε "Καθορισμός" ή "Ακύρωση".

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα που εμφανίζεται στην πρόσοψη του ρολογιού μόνο προς τα εμπρός. Οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις, το Παγκόσμιο ρολόι και όλες οι άλλες ώρες θα συνεχίσουν να αντιστοιχούν στην πραγματική ώρα. 

Published Date: