Χρήση της επιλογής «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» για πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μουσικής σε όλες τις συσκευές σας

Αν έχετε εγγραφεί στο Apple Music, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μουσικής σας, συμπεριλαμβανομένων των λιστών αναπαραγωγής σας, από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει την εφαρμογή Apple Music και είναι συνδεδεμένη με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε με τη συνδρομή σας στο Apple Music.

Το Apple Music δεν είναι υπηρεσία δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο της βιβλιοθήκης μουσικής σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.


Πώς να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» στο Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε «Λογαριασμός» και βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε με τη συνδρομή σας στο Apple Music.
 3. Επιλέξτε Αρχείο > Βιβλιοθήκη > Οργάνωση βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Ενοποίηση αρχείων».
 4. Επιλέξτε Μουσική > Ρυθμίσεις ή Μουσική > Προτιμήσεις.
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γενικά».
 6. Επιλέξτε «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης».
  Προτιμήσεις στις οποίες εμφανίζεται η επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» ενεργοποιημένη
 7. Κάντε κλικ στο «ΟΚ».
 8. Περιμένετε μέχρι να συγχρονιστεί η βιβλιοθήκη μουσικής σας. Για να ελέγξετε την κατάσταση, μεταβείτε στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης και κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση της Βιβλιοθήκης μουσικής στο cloud».
 9. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» στις άλλες συσκευές σας.

Πώς να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» στο PC

Στο iTunes για Windows, ο «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» ονομάζεται «Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud». Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud στο iTunes για Windows.


Πώς να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» στο iPhone ή το iPad

 1. Βεβαιωθείτε ότι το iPhone ή το iPad είναι συνδεδεμένο με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε με τη συνδρομή σας στο Apple Music.
 2. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις».
 3. Πατήστε «Μουσική».
 4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης».
  iPhone που εμφανίζει τις Ρυθμίσεις για τη Μουσική και την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» ενεργοποιημένη
 5. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» στις άλλες συσκευές σας.

Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μουσικής σας σε άλλες συσκευές

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» στο Mac, το PC, το iPhone ή το iPad, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μουσικής σας από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει την εφαρμογή Apple Music. Απλώς βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε με τη συνδρομή σας στο Apple Music. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μουσικής σας από τον ιστότοπο music.apple.com.


Ο «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» είναι επίσης διαθέσιμος με μια συνδρομή στο iTunes Match.

Η διαθεσιμότητα του Apple Music διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: