Πώς μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το macOS

Χρησιμοποιήστε την Ανάκτηση macOS για να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα Mac.

Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Προσδιορίστε εάν χρησιμοποιείτε ένα Mac με πυρίτιο Apple και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα:

Πυρίτιο Apple

Ενεργοποιήστε το Mac και συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραναζιού με την ένδειξη «Επιλογές» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».

Επεξεργαστής Intel

Βεβαιωθείτε ότι το Mac σας έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Mac και πατήστε αμέσως παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘)-R μέχρι να δείτε ένα λογότυπο Apple ή άλλη εικόνα.

Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν χρήστη του οποίου γνωρίζετε το συνθηματικό, επιλέξτε τον χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο» και, κατόπιν, εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή του. 

 


Επανεγκατάσταση macOS

Επιλέξτε «Επανεγκατάσταση macOS» από το παράθυρο «Βοηθήματα» στην Ανάκτηση macOS και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά την εγκατάσταση:

  • Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης σάς ζητήσει να ξεκλειδώσετε τον δίσκο σας, εισαγάγετε το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Mac σας.
  • Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν βλέπει τον δίσκο σας ή εάν σας ενημερώσει ότι δεν μπορεί να εγκατασταθεί στον υπολογιστή ή τον τόμο σας, ίσως χρειαστεί να σβήσετε τον δίσκο σας πρώτα.
  • Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης σάς παρέχει την επιλογή μεταξύ εγκατάστασης σε Macintosh HD ή Macintosh HD - Data, επιλέξτε Macintosh HD.
  • Αφήστε την εγκατάσταση να ολοκληρωθεί χωρίς να θέσετε το Mac σε κατάσταση ύπνου ή χωρίς να κλείσετε το καπάκι του. Το Mac ενδέχεται να επανεκκινηθεί και να εμφανίσει μια γραμμή προόδου αρκετές φορές και η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή για αρκετά λεπτά κάθε φορά.

Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το Mac σας ενδέχεται να εμφανίσει έναν βοηθό διαμόρφωσης κατά την επανεκκίνηση. Αν πουλάτε, ανταλλάσσετε ή χαρίζετε το Mac σας, πατήστε Command-Q για να κλείσετε τον βοηθό, χωρίς να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Τερματισμός». Όταν ο νέος κάτοχος εκκινήσει το Mac, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά του στοιχεία για να ολοκληρώσει τη διαμόρφωση.

 


Άλλες επιλογές εγκατάστασης του macOS

Όταν εγκαθιστάτε το macOS από την Ανάκτηση, αποκτάτε την τρέχουσα έκδοση του macOS που εγκαταστάθηκε πιο πρόσφατα, με ορισμένες εξαιρέσεις:

  • Σε Mac που βασίζεται σε Intel: Εάν χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό Shift-Option-Command-R κατά την εκκίνηση, θα έχετε στη διάθεσή σας το macOS που συνόδευε το Mac σας ή την πλησιέστερη έκδοση που είναι ακόμα διαθέσιμη. Εάν χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό Option-Command-R κατά την εκκίνηση, στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχετε στη διάθεσή σας την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS που είναι συμβατή με το Mac σας. Διαφορετικά, θα έχετε στη διάθεσή σας το macOS που συνόδευε το Mac σας ή την πλησιέστερη έκδοση που είναι ακόμα διαθέσιμη.
  • Εάν αντικαταστήσατε μόλις την πλακέτα του Mac, ενδέχεται να έχετε στη διάθεσή σας μόνο το πιο πρόσφατο macOS το οποίο είναι συμβατό με το Mac σας. Εάν μόλις διαγράψατε ολόκληρο τον δίσκο εκκίνησης, ενδέχεται να έχετε στη διάθεσή σας μόνο το macOS που συνόδευε το Mac σας ή την πλησιέστερη έκδοση που είναι ακόμα διαθέσιμη. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους για να εγκαταστήσετε το macOS, εάν το macOS είναι συμβατό με το Mac σας:

Ημερομηνία δημοσίευσης: